Nouă Traducere În Limba Română

Amos 2

Judecată împotriva Moabului

1Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Moabului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a ars până şi oasele regelui Edomului,
    făcându-le scrum.[a]
Voi trimite foc în Moab,
    care va mistui fortăreţele Cheriotului[b].
Moab va muri în mijlocul încleştării,
    în mijlocul strigătelor de război şi al sunetului de corn.
Îl voi nimici pe judecător din mijlocul lui
    şi îi voi omorî toate căpeteniile împreună cu el», zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că au respins Legea Domnului
    şi nu au păzit hotărârile Lui
şi pentru că s-au lăsat duşi în rătăcire de idolii lor mincinoşi,
    după care au umblat şi strămoşii lor.
Voi trimite foc în Iuda
    şi va mistui fortăreţele Ierusalimului.»

Judecată împotriva Israelului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că l-au vândut pe cel drept pe arginţi,
    iar pe cel sărac – pentru o pereche de sandale.
Ei calcă în picioare, în pulberea pământului, capetele celor săraci[c]
    şi dau la o parte dreptul celor oprimaţi[d].
Şi fiul, şi tatăl merg la aceeaşi fată,
    ca să profaneze Numele Meu cel sfânt.[e]
Pe hainele luate drept garanţie,
    se tolănesc lângă orice altar,[f]
iar vinul luat din amenzi[g]
    îl beau în templul zeilor lor.

Eu i-am nimicit pe amoriţi dinaintea lor,
    deşi erau înalţi ca cedrii
        şi puternici ca stejarii.
Deasupra, le-am nimicit roadele,
    iar dedesubt – rădăcinile.

10 Eu v-am scos din ţara Egiptului
    şi v-am purtat prin pustie timp de patruzeci de ani,
        ca să vă dau în stăpânire ţara amoriţilor.
11 Am ridicat profeţi dintre fiii voştri
    şi nazirei[h] dintre tinerii voştri.
        Nu este aşa, israeliţilor? zice Domnul.
12 Dar voi le-aţi dat nazireilor să bea vin
    şi le-aţi poruncit profeţilor să nu mai profeţească!

13 Iată, vă voi zdrobi
    aşa cum zdrobeşte carul când este încărcat cu snopi.[i]
14 Cel iute nu va putea să fugă,
    cel tare nu se va putea baza pe tăria lui,
        iar cel puternic nu-şi va putea scăpa viaţa.
15 Cel ce mânuieşte arcul nu va putea să ţină piept,
    pedestraşul cel iute nu va putea scăpa,
        iar călăreţul nu-şi va putea salva viaţa.
16 Chiar şi cel mai curajos dintre războinici
    va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul.»“

Footnotes

  1. Amos 2:1 În sensul că nu a permis ca acesta să fie înmormântat în mod onorabil
  2. Amos 2:2 Sau: cetăţilor
  3. Amos 2:7 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: Ei calcă în picioare, cum ar călca pulberea pământului, capetele celor săraci; sau: Ei tânjesc după pulberea pământului de pe capetele celor săraci, în ideea că sunt atât de lacomi încât nici măcar atât nu i-ar lăsa celui sărac; sau: Ei tânjesc să vadă pulberea pământului pe capetele celor săraci
  4. Amos 2:7 Sensul versului în ebraică este nesigur
  5. Amos 2:7 Vezi Lev. 18:7-8
  6. Amos 2:8 Vezi Ex. 22:26-27; Deut. 24:12-13, 17
  7. Amos 2:8 Sau: despăgubiri; sau: restituiri, pretinse în mod nedrept
  8. Amos 2:11 Vezi Num. 6:1-21; Jud. 13:5
  9. Amos 2:13 Sensul în ebraică al versetului este nesigur

King James Version

Amos 2

1Thus saith the Lord; For three transgressions of Moab, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he burned the bones of the king of Edom into lime:

But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kirioth: and Moab shall die with tumult, with shouting, and with the sound of the trumpet:

And I will cut off the judge from the midst thereof, and will slay all the princes thereof with him, saith the Lord.

Thus saith the Lord; For three transgressions of Judah, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have despised the law of the Lord, and have not kept his commandments, and their lies caused them to err, after the which their fathers have walked:

But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem.

Thus saith the Lord; For three transgressions of Israel, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes;

That pant after the dust of the earth on the head of the poor, and turn aside the way of the meek: and a man and his father will go in unto the same maid, to profane my holy name:

And they lay themselves down upon clothes laid to pledge by every altar, and they drink the wine of the condemned in the house of their god.

Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks; yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath.

10 Also I brought you up from the land of Egypt, and led you forty years through the wilderness, to possess the land of the Amorite.

11 And I raised up of your sons for prophets, and of your young men for Nazarites. Is it not even thus, O ye children of Israel? saith the Lord.

12 But ye gave the Nazarites wine to drink; and commanded the prophets, saying, Prophesy not.

13 Behold, I am pressed under you, as a cart is pressed that is full of sheaves.

14 Therefore the flight shall perish from the swift, and the strong shall not strengthen his force, neither shall the mighty deliver himself:

15 Neither shall he stand that handleth the bow; and he that is swift of foot shall not deliver himself: neither shall he that rideth the horse deliver himself.

16 And he that is courageous among the mighty shall flee away naked in that day, saith the Lord.