Nouă Traducere În Limba Română

Amos 2

Judecată împotriva Moabului

1Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Moabului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a ars până şi oasele regelui Edomului,
    făcându-le scrum.[a]
Voi trimite foc în Moab,
    care va mistui fortăreţele Cheriotului[b].
Moab va muri în mijlocul încleştării,
    în mijlocul strigătelor de război şi al sunetului de corn.
Îl voi nimici pe judecător din mijlocul lui
    şi îi voi omorî toate căpeteniile împreună cu el», zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că au respins Legea Domnului
    şi nu au păzit hotărârile Lui
şi pentru că s-au lăsat duşi în rătăcire de idolii lor mincinoşi,
    după care au umblat şi strămoşii lor.
Voi trimite foc în Iuda
    şi va mistui fortăreţele Ierusalimului.»

Judecată împotriva Israelului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că l-au vândut pe cel drept pe arginţi,
    iar pe cel sărac – pentru o pereche de sandale.
Ei calcă în picioare, în pulberea pământului, capetele celor săraci[c]
    şi dau la o parte dreptul celor oprimaţi[d].
Şi fiul, şi tatăl merg la aceeaşi fată,
    ca să profaneze Numele Meu cel sfânt.[e]
Pe hainele luate drept garanţie,
    se tolănesc lângă orice altar,[f]
iar vinul luat din amenzi[g]
    îl beau în templul zeilor lor.

Eu i-am nimicit pe amoriţi dinaintea lor,
    deşi erau înalţi ca cedrii
        şi puternici ca stejarii.
Deasupra, le-am nimicit roadele,
    iar dedesubt – rădăcinile.

10 Eu v-am scos din ţara Egiptului
    şi v-am purtat prin pustie timp de patruzeci de ani,
        ca să vă dau în stăpânire ţara amoriţilor.
11 Am ridicat profeţi dintre fiii voştri
    şi nazirei[h] dintre tinerii voştri.
        Nu este aşa, israeliţilor? zice Domnul.
12 Dar voi le-aţi dat nazireilor să bea vin
    şi le-aţi poruncit profeţilor să nu mai profeţească!

13 Iată, vă voi zdrobi
    aşa cum zdrobeşte carul când este încărcat cu snopi.[i]
14 Cel iute nu va putea să fugă,
    cel tare nu se va putea baza pe tăria lui,
        iar cel puternic nu-şi va putea scăpa viaţa.
15 Cel ce mânuieşte arcul nu va putea să ţină piept,
    pedestraşul cel iute nu va putea scăpa,
        iar călăreţul nu-şi va putea salva viaţa.
16 Chiar şi cel mai curajos dintre războinici
    va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul.»“

Footnotes

  1. Amos 2:1 În sensul că nu a permis ca acesta să fie înmormântat în mod onorabil
  2. Amos 2:2 Sau: cetăţilor
  3. Amos 2:7 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: Ei calcă în picioare, cum ar călca pulberea pământului, capetele celor săraci; sau: Ei tânjesc după pulberea pământului de pe capetele celor săraci, în ideea că sunt atât de lacomi încât nici măcar atât nu i-ar lăsa celui sărac; sau: Ei tânjesc să vadă pulberea pământului pe capetele celor săraci
  4. Amos 2:7 Sensul versului în ebraică este nesigur
  5. Amos 2:7 Vezi Lev. 18:7-8
  6. Amos 2:8 Vezi Ex. 22:26-27; Deut. 24:12-13, 17
  7. Amos 2:8 Sau: despăgubiri; sau: restituiri, pretinse în mod nedrept
  8. Amos 2:11 Vezi Num. 6:1-21; Jud. 13:5
  9. Amos 2:13 Sensul în ebraică al versetului este nesigur

Het Boek

Amos 2

De straf voor Juda en Israël

1De Here zegt: ‘De inwoners van Moab hebben steeds weer gezondigd en dat is iets dat Ik niet zal vergeten. Ik zal hen niet langer ongestraft laten. Want zij ontwijdden het graf van de koningen van Edom, zonder respect te hebben voor de doden. Ik zal op mijn beurt vuur over Moab laten gaan en dat zal alle paleizen in Kerioth verwoesten. Moab zal met veel lawaai ten onder gaan, met schreeuwende strijders en fel klinkende trompetstoten. En Ik zal hun regent en al zijn leiders uitroeien.’

De Here zegt: ‘De inwoners van Juda hebben steeds opnieuw gezondigd en dat zal Ik niet vergeten. Ik laat hen er niet ongestraft van afkomen. Want zij hebben de wetten van God de rug toegekeerd en weigerden ze te gehoorzamen. Zij hebben hun harten verhard en op dezelfde manier gezondigd als hun voorouders. Daarom zal Ik Juda met vuur verwoesten en al Jeruzalems paleizen en forten platbranden.’

De Here zegt: ‘De inwoners van Israël hebben steeds weer gezondigd en dat is iets dat Ik niet vergeet. Ook zij zullen er niet ongestraft van afkomen. Want zij hebben het recht geweld aangedaan door zich te laten omkopen en zij verkochten de armen, die hun schulden niet konden afbetalen, als slaven. Zij verkopen die mensen zelfs om een paar sandalen. Zij trappen de armen in het stof en lopen over de weerlozen heen. En een man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje en ontwijden zo mijn heilige naam. Tijdens hun godsdienstige feesten lopen zij in kleren die ze in onderpand hebben. In hun godshuizen brengen zij wijnoffers die zij kochten met geld dat zij als boete hadden ontvangen. En denk dan eens aan alles wat Ik voor hen heb gedaan! Voor hen uitgaand, maakte Ik het land van de Amorieten voor hen vrij, terwijl de Amorieten toch boomlange kerels zijn en sterk als ossen! Ik beroofde hen van hun vruchten en sneed hun wortels door. 10 Ik bevrijdde u ook nog uit Egypte, leidde u veertig jaar door de woestijn, waarna u het land van de Amorieten in bezit kreeg. 11 Ik verkoos sommigen van uw zonen tot Nazireeërs en profeten. Kunt u dat ontkennen, Israël?’ vraagt de Here. 12 ‘Maar u liet de Nazireeërs zondigen door hen te dwingen uw wijn te drinken en u legde mijn profeten het zwijgen op door te zeggen: “U mag niet profeteren!”

13 Luister goed! Ik zal u laten kreunen als een wagen die volgeladen is met korenschoven. 14 Uw snelste strijders zullen struikelen tijdens hun vlucht. Alle sterken zullen zwak zijn en de hooggeplaatsten kunnen zichzelf niet meer in veiligheid brengen. 15 Hulp van de boogschutters zal niet baten en zelfs de snelste renners zullen niet meer kunnen vluchten. Ook de beste ruiters ontkomen dan niet aan het gevaar. 16 De moedigsten onder uw heldhaftige mannen zullen hun wapens weggooien en die dag voor hun leven rennen,’ zegt de Oppermachtige Here.