New Living Translation

Colossians 4

1Masters, be just and fair to your slaves. Remember that you also have a Master—in heaven.

An Encouragement for Prayer

Devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Pray for us, too, that God will give us many opportunities to speak about his mysterious plan concerning Christ. That is why I am here in chains. Pray that I will proclaim this message as clearly as I should.

Live wisely among those who are not believers, and make the most of every opportunity. Let your conversation be gracious and attractive[a] so that you will have the right response for everyone.

Paul’s Final Instructions and Greetings

Tychicus will give you a full report about how I am getting along. He is a beloved brother and faithful helper who serves with me in the Lord’s work. I have sent him to you for this very purpose—to let you know how we are doing and to encourage you. I am also sending Onesimus, a faithful and beloved brother, one of your own people. He and Tychicus will tell you everything that’s happening here.

10 Aristarchus, who is in prison with me, sends you his greetings, and so does Mark, Barnabas’s cousin. As you were instructed before, make Mark welcome if he comes your way. 11 Jesus (the one we call Justus) also sends his greetings. These are the only Jewish believers among my co-workers; they are working with me here for the Kingdom of God. And what a comfort they have been!

12 Epaphras, a member of your own fellowship and a servant of Christ Jesus, sends you his greetings. He always prays earnestly for you, asking God to make you strong and perfect, fully confident that you are following the whole will of God. 13 I can assure you that he prays hard for you and also for the believers in Laodicea and Hierapolis.

14 Luke, the beloved doctor, sends his greetings, and so does Demas. 15 Please give my greetings to our brothers and sisters[b] at Laodicea, and to Nympha and the church that meets in her house.

16 After you have read this letter, pass it on to the church at Laodicea so they can read it, too. And you should read the letter I wrote to them.

17 And say to Archippus, “Be sure to carry out the ministry the Lord gave you.”

18 HERE IS MY GREETING IN MY OWN HANDWRITING—PAUL.

Remember my chains.

May God’s grace be with you.

Footnotes

  1. 4:6 Greek and seasoned with salt.
  2. 4:15 Greek brothers.

Nouă Traducere În Limba Română

Coloseni 4

1Stăpânilor, daţi-le sclavilor voştri ceea ce li se cuvine, ştiind că şi voi aveţi un Stăpân în cer!

Alte instrucţiuni

Stăruiţi în rugăciune! Vegheaţi în ea cu mulţumire! Rugaţi-vă în acelaşi timp şi pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă o uşă pentru Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Cristos, din pricina căreia sunt închis, ca s-o pot face cunoscută aşa cum trebuie. Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei din afară, folosind fiecare ocazie. Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare[a], ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

Saluturi finale

Tihic vă va face cunoscut totul cu privire la mine. El este un frate preaiubit şi un slujitor credincios, slujitor împreună cu mine în Domnul. Vi l-am trimis ca să ştiţi totul despre noi şi ca să vă încurajeze inimile, împreună cu Onesimus, un frate credincios şi preaiubit, care este unul dintre voi. El vă va face cunoscute toate lucrurile de pe aici.

10 Aristarh, închis împreună cu mine, vă trimite salutări; de asemenea şi Marcu, vărul lui Barnabas – cu privire la el aţi primit porunci; dacă vine la voi, să-l primiţi bine –, 11 şi Isus, zis şi Iustus. Aceştia sunt singurii dintre cei circumcişi care sunt conlucrători cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu[b]. Ei au devenit o încurajare pentru mine. 12 Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Cristos Isus, vă trimite salutări. El se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât, desăvârşiţi şi pe deplin încredinţaţi, să puteţi rămâne fermi în toată voia lui Dumnezeu. 13 Eu depun mărturie cu privire la el că a lucrat din greu pentru voi, pentru cei din Laodicea şi pentru cei din Hierapolis. 14 Luca, doctorul preaiubit, şi Demas vă salută. 15 Salutaţi-i pe fraţii din Laodicea şi pe Nimfa, şi biserica din casa ei. 16 După ce va fi citită această scrisoare la voi, faceţi în aşa fel încât să fie citită şi în biserica din Laodicea. De asemenea, citiţi şi voi scrisoarea din Laodicea.[c] 17 Spuneţi-i lui Arhipus: „Ai grijă de slujba pe care ai primit-o în Domnul: să o duci la îndeplinire!“

18 Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea. Amintiţi-vă de lanţurile mele! Harul să fie cu voi! (Amin.)[d]

Footnotes

  1. Coloseni 4:6 Un mod figurat de a spune că vorbirea trebuie să fie plăcută si consistentă
  2. Coloseni 4:11 Vezi nota de la 1:12
  3. Coloseni 4:16 Se pare că scrisorile lui Pavel erau citite cu voce tare în adunare, iar unele dintre ele trebuiau transmise mai departe, pentru a ajunge şi în alte biserici; scrisoarea din Laodicea este o altă scrisoare pe care Pavel a scris-o, fiind posibil ca aceasta să nu fie alta decât scrisoarea către Efeseni, având în vedere că aceste scrisori urmau de obicei o rută circulară, în cazul acesta de la Efes, prin Laodicea, la Colose
  4. Coloseni 4:18 Unele mss timpurii nu conţin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârşitul fiecărei cărţi, deoarece foarte multe mss greceşti încheie toate cărţile, mai puţin Faptele Apostolilor, Iacov şi 3 Ioan, cu acest cuvânt