New International Version – UK

Zechariah 1:1-21

A call to return to the Lord

1In the eighth month of the second year of Darius, the word of the Lord came to the prophet Zechariah son of Berekiah, the son of Iddo:

2‘The Lord was very angry with your ancestors. 3Therefore tell the people: this is what the Lord Almighty says: “Return to me,” declares the Lord Almighty, “and I will return to you,” says the Lord Almighty. 4Do not be like your ancestors, to whom the earlier prophets proclaimed: this is what the Lord Almighty says: “Turn from your evil ways and your evil practices.” But they would not listen or pay attention to me, declares the Lord. 5Where are your ancestors now? And the prophets, do they live for ever? 6But did not my words and my decrees, which I commanded my servants the prophets, overtake your ancestors?

‘Then they repented and said, “The Lord Almighty has done to us what our ways and practices deserve, just as he determined to do.” ’

The man among the myrtle trees

7On the twenty-fourth day of the eleventh month, the month of Shebat, in the second year of Darius, the word of the Lord came to the prophet Zechariah son of Berekiah, the son of Iddo.

8During the night I had a vision, and there before me was a man mounted on a red horse. He was standing among the myrtle trees in a ravine. Behind him were red, brown and white horses.

9I asked, ‘What are these, my lord?’

The angel who was talking with me answered, ‘I will show you what they are.’

10Then the man standing among the myrtle trees explained, ‘They are the ones the Lord has sent to go throughout the earth.’

11And they reported to the angel of the Lord who was standing among the myrtle trees, ‘We have gone throughout the earth and found the whole world at rest and in peace.’

12Then the angel of the Lord said, ‘Lord Almighty, how long will you withhold mercy from Jerusalem and from the towns of Judah, which you have been angry with these seventy years?’ 13So the Lord spoke kind and comforting words to the angel who talked with me.

14Then the angel who was speaking to me said, ‘Proclaim this word: this is what the Lord Almighty says: “I am very jealous for Jerusalem and Zion, 15and I am very angry with the nations that feel secure. I was only a little angry, but they went too far with the punishment.”

16‘Therefore this is what the Lord says: “I will return to Jerusalem with mercy, and there my house will be rebuilt. And the measuring line will be stretched out over Jerusalem,” declares the Lord Almighty.

17‘Proclaim further: this is what the Lord Almighty says: “My towns will again overflow with prosperity, and the Lord will again comfort Zion and choose Jerusalem.” ’

Four horns and four craftsmen

18Then I looked up, and there before me were four horns. 19I asked the angel who was speaking to me, ‘What are these?’

He answered me, ‘These are the horns that scattered Judah, Israel and Jerusalem.’

20Then the Lord showed me four craftsmen. 21I asked, ‘What are these coming to do?’

He answered, ‘These are the horns that scattered Judah so that no-one could raise their head, but the craftsmen have come to terrify them and throw down these horns of the nations who lifted up their horns against the land of Judah to scatter its people.’1:21 In Hebrew texts 1:18-21 is numbered 2:1-4.

Bibelen på hverdagsdansk

Zakariasʼ Bog 1:1-17

Et kald til folket om at vende om til Gud

1I den ottende måned i kong Dareios1,1 Dareios Hystaspes, konge i Persien fra 522-486 f.Kr. af Persiens andet regeringsår talte Herren til Israels folk gennem profeten Zakarias, der var søn af Berekja og barnebarn af Iddo:

2-4„Hør, hvad jeg, Herren den Almægtige, siger: Hvis I vil vende om og komme til mig, vil jeg komme jer i møde. Vær ikke som jeres forfædre, som jeg var nødt til at straffe hårdt. Jeg advarede dem gennem mine profeter om at vende om fra deres ugudelige levemåde og onde handlinger, men de nægtede at lytte til mig. 5Nu er de alle sammen borte, og profeterne er døde. 6Men det, jeg sagde til dem gennem mine tjenere, profeterne, gik i opfyldelse, og de måtte angrende erkende: ‚Herren straffede os for vores onde levevis og handlinger, akkurat som han sagde, at han ville!’ ”

Herren opmuntrer Israels folk

7Den 24. dag i den 11. måned1,7 Teksten tilføjer: „Shebat måned”. samme år, talte Herren til mig i et syn om natten. 8Jeg så en mand sidde på en rød hest mellem nogle myrtebuske i en kløft. Bag ham var der mange ryttere på røde, brune og hvide heste. 9Ved siden af mig stod en engel. „Hvad betyder alle de heste?” spurgte jeg englen. „Det vil du få at se!” svarede han.

10„Herren sendte dem ud for at inspicere hele jorden,” forklarede englen på den røde hest, 11der stod mellem myrtebuskene. Derefter aflagde de øvrige ryttere rapport: „Vi har været overalt på jorden, og alle vegne er der fred og ro.” 12Da sagde englen på den røde hest: „Almægtige Herre, i 70 år har du været vred på de landflygtige fra Jerusalem og Judas byer. Hvornår vil du gribe ind og vise dem barmhjertighed?”

13Herren talte nu til englen, som stod ved min side, 14hvorpå englen henvendte sig til mig og sagde: „Forkynd følgende budskab fra Herren, den Almægtige: ‚Jerusalem og Zions bjerg har en særlig plads i mit hjerte. 15Jeg er vred på de selvsikre, gudløse folkeslag, for selv om jeg brugte dem til at straffe mit folk, gik de alt for langt i deres skånselsløse opførsel. 16Derfor erklærer jeg, Herren: Jeg kommer Jerusalem i møde med barmhjertighed. Mit tempel skal genrejses, og hele Jerusalem skal genopbygges. Ja, siger jeg, Herren den Almægtige: 17Jeg vil igen velsigne Israels byer med velstand, trøste Jerusalems indbyggere og bosætte mig på Zions bjerg.’ ”