New International Version

Song of Songs 1:1-17

1Solomon’s Song of Songs.

SheThe main male and female speakers (identified primarily on the basis of the gender of the relevant Hebrew forms) are indicated by the captions He and She respectively. The words of others are marked Friends. In some instances the divisions and their captions are debatable.

2Let him kiss me with the kisses of his mouth—

for your love is more delightful than wine.

3Pleasing is the fragrance of your perfumes;

your name is like perfume poured out.

No wonder the young women love you!

4Take me away with you—let us hurry!

Let the king bring me into his chambers.

Friends

We rejoice and delight in you1:4 The Hebrew is masculine singular.;

we will praise your love more than wine.

She

How right they are to adore you!

5Dark am I, yet lovely,

daughters of Jerusalem,

dark like the tents of Kedar,

like the tent curtains of Solomon.1:5 Or Salma

6Do not stare at me because I am dark,

because I am darkened by the sun.

My mother’s sons were angry with me

and made me take care of the vineyards;

my own vineyard I had to neglect.

7Tell me, you whom I love,

where you graze your flock

and where you rest your sheep at midday.

Why should I be like a veiled woman

beside the flocks of your friends?

Friends

8If you do not know, most beautiful of women,

follow the tracks of the sheep

and graze your young goats

by the tents of the shepherds.

He

9I liken you, my darling, to a mare

among Pharaoh’s chariot horses.

10Your cheeks are beautiful with earrings,

your neck with strings of jewels.

11We will make you earrings of gold,

studded with silver.

She

12While the king was at his table,

my perfume spread its fragrance.

13My beloved is to me a sachet of myrrh

resting between my breasts.

14My beloved is to me a cluster of henna blossoms

from the vineyards of En Gedi.

He

15How beautiful you are, my darling!

Oh, how beautiful!

Your eyes are doves.

She

16How handsome you are, my beloved!

Oh, how charming!

And our bed is verdant.

He

17The beams of our house are cedars;

our rafters are firs.

Swedish Contemporary Bible

Höga visan 1:1-17

1Sångernas sång, av Salomo.

Hon:1:2 Sången sjungs växelvis av bruden, brudgummen och deras vänner, men övergången är ibland oklar. Hon, han, vännerna finns inte i grundtexten utan är tillägg gjorda för att åtminstone ungefärligt markera vem som framträder.

2Låt honom kyssa mig

med kyssar av sin mun,

för din kärlek är ljuvare än vin.

3Doften av din parfym är underbar,

ditt namn är som balsam från Turak

och de unga kvinnorna älskar dig.

4Ta mig med dig!

Kom, vi skyndar oss!

Kungen tar mig med in i sina kammare.

Vännerna:

Vi ska jubla och glädjas åt dig!

Vi ska prisa din kärlek högre än vin.

Hon:

Med rätta älskar de dig!

5Jag är mörk och skön,

ni Jerusalems döttrar,

som Kedars tält,

som Salomos1:5 Namnet kan ev. också tolkas som ett ortnamn Shalma och i så fall utgöra en parallell till Kedars tält (tält var ju ingenting Salomo var känd för). tältdukar.

6Stirra inte på mig, därför att jag är så mörk.

Solen har bränt mig.

Mina bröder blev förargade på mig

och satte mig att vakta vingårdarna.

Men min egen vingård vaktade jag inte.

7Tala om för mig, min älskade,

vart du leder din hjord!

Var låter du den vila vid middagstid?

Varför skulle jag vara som en beslöjad kvinna

vid dina vänners hjordar?

Vännerna:

8Om du inte vet det, du skönaste bland kvinnor,

så följ fårhjordens spår,

och för dina killingar i bet

vid herdarnas tält.

Han:

9Min älskade, jag liknar dig vid ett sto

som spänts för faraos vagnar.

10Dina vackra kinder är smyckade med hängen

och din hals med ädelstenar.

11Vi ska göra guldsmycken

med silverkulor åt dig.

Hon:

12När kungen ligger på sin säng1:12 Det hebreiska ordets betydelse är osäker. Möjligen: När kungen ligger till bords…,

sprider min nardus sin doft.

13Min älskade är som en doftpåse med myrra,

som ligger mellan mina bröst.

14Min älskade är för mig en bukett hennablommor

från En-Gedis vingårdar,

Han:

15Så vacker du är, min älskade,

så vacker du är!

Dina ögon är som duvor.

Hon:

16Vad underbar du är, min älskade,

så ljuvlig!

Grönskande är vår bädd.

Han:

17Vi har cedrar som bjälkar i vår boning

och cypresser som tak.