New International Version

Revelation 22

Eden Restored

1Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing twelve crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light. And they will reign for ever and ever.

John and the Angel

The angel said to me, “These words are trustworthy and true. The Lord, the God who inspires the prophets, sent his angel to show his servants the things that must soon take place.”

“Look, I am coming soon! Blessed is the one who keeps the words of the prophecy written in this scroll.”

I, John, am the one who heard and saw these things. And when I had heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, “Don’t do that! I am a fellow servant with you and with your fellow prophets and with all who keep the words of this scroll. Worship God!”

10 Then he told me, “Do not seal up the words of the prophecy of this scroll, because the time is near. 11 Let the one who does wrong continue to do wrong; let the vile person continue to be vile; let the one who does right continue to do right; and let the holy person continue to be holy.”

Epilogue: Invitation and Warning

12 “Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. 13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.

14 “Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. 15 Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters and everyone who loves and practices falsehood.

16 “I, Jesus, have sent my angel to give you[a] this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star.”

17 The Spirit and the bride say, “Come!” And let the one who hears say, “Come!” Let the one who is thirsty come; and let the one who wishes take the free gift of the water of life.

18 I warn everyone who hears the words of the prophecy of this scroll: If anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described in this scroll. 19 And if anyone takes words away from this scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the Holy City, which are described in this scroll.

20 He who testifies to these things says, “Yes, I am coming soon.”

Amen. Come, Lord Jesus.

21 The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.

Footnotes

  1. Revelation 22:16 The Greek is plural.

Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 22

Floden med livets vatten

1Och han visade mig floden med livets vatten, klart som kristall, som kom från Guds och Lammets tron och

flöt fram i mitten av huvudgatan. På var sida floden växte livets träd, som bar tolv skördar frukt om året och ger skörd varje månad. Bladen användes som läkemedel av alla folk.

Det kommer inte att finnas någon ondska i staden, för Guds och Lammets tron ska stå där, och hans tjänare ska tillbe honom.

Och de ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor.

Det kommer inte att finnas någon natt där, och ingen behöver lampor eller solens ljus - för Herren Gud ska vara deras ljus, och de ska regera i evigheternas evigheter.

Jesus Kristus kommer snart

6-7 Därefter talade Jesus Kristus till mig. Han sa: Dessa ord kan man lita på, för de är sanna: 'Jag kommer snart!' Gud, som talar om för sina profeter vad som ska hända i framtiden, har sänt sin ängel för att berätta för sina tjänare att detta ska hända snart. Lyckliga är de som tror detta och allt annat som är skrivet i boken.

Jag, Johannes, såg och hörde allt detta, och jag föll ner för att tillbe ängeln som visade det för mig,

men han upprepade: Nej! Gör inte det! Jag tjänar Gud på samma sätt som du och dina bröder och profeterna och alla de som tar vara på sanningen i denna bok. Det är bara Gud du ska tillbe.

10 Då sa Jesus till mig: Hemlighåll inte de profetiska ord som du har skrivit ner för tiden är nära.

11 De som gör orätt kommer att göra ännu mer orätt. Och de orena fortsätter att orena sig. Goda människor kommer att bli bättre, och de som är heliga blir allt mer heliga.

12 Se, jag kommer snart, och jag kommer att ge var och en den lön han förtjänar.

13 Jag är A och Ö, början och slutet, den förste och den siste.

14 Alla som tvättar sina kläder ska vara välsignade i evighet. De har rätt att gå in genom stadens portar och att äta frukten från livets träd.

15 Men utanför står de som vänt Gud ryggen och sysslat med djävulsdyrkan och som levt i omoral. Och där står mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskat lögnen och levt för att ljuga.

16 Jag, Jesus, har sänt min ängel till dig för att berätta för församlingarna om allt detta. Jag är Davids rotskott och hans ättling. Jag är den klara morgonstjärnan.

17 Anden och bruden säger: Kom! Var och en som hör detta ska också säga: Kom! Och var och en som törstar, ska få komma och fritt få dricka av livets vatten.

18 Och jag lägger till denna allvarliga varning till alla som läser denna bok: om någon lägger något till det som är skrivet här, så ska Gud lägga de plågor på honom som beskrivs i denna bok.

19 Och om någon tar bort någon del av dessa profetior, så ska Herren ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som är beskrivna i denna bok.

20 Han som har sagt allt detta försäkrar: Ja, jag kommer snart! Amen! Kom, Herre Jesus!

21 Vår Herres, Jesu Kristi, nåd till er alla.Amen.