New International Version

Revelation 22

Eden Restored

1Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing twelve crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light. And they will reign for ever and ever.

John and the Angel

The angel said to me, “These words are trustworthy and true. The Lord, the God who inspires the prophets, sent his angel to show his servants the things that must soon take place.”

“Look, I am coming soon! Blessed is the one who keeps the words of the prophecy written in this scroll.”

I, John, am the one who heard and saw these things. And when I had heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, “Don’t do that! I am a fellow servant with you and with your fellow prophets and with all who keep the words of this scroll. Worship God!”

10 Then he told me, “Do not seal up the words of the prophecy of this scroll, because the time is near. 11 Let the one who does wrong continue to do wrong; let the vile person continue to be vile; let the one who does right continue to do right; and let the holy person continue to be holy.”

Epilogue: Invitation and Warning

12 “Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. 13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.

14 “Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. 15 Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters and everyone who loves and practices falsehood.

16 “I, Jesus, have sent my angel to give you[a] this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star.”

17 The Spirit and the bride say, “Come!” And let the one who hears say, “Come!” Let the one who is thirsty come; and let the one who wishes take the free gift of the water of life.

18 I warn everyone who hears the words of the prophecy of this scroll: If anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described in this scroll. 19 And if anyone takes words away from this scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the Holy City, which are described in this scroll.

20 He who testifies to these things says, “Yes, I am coming soon.”

Amen. Come, Lord Jesus.

21 The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.

Footnotes

  1. Revelation 22:16 The Greek is plural.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 22

1Anđeo mi pokaže rijeku vode života, bistru kao prozirac, što izvire iz Božjega i Jaganjčeva prijestolja

i teče sredinom glavne ulice. S obiju strana rijeke raste drvo života koje donosi rod dvanaest puta - svakoga mjeseca. Lišćem tog stabla liječe se narodi.

Neće više biti nikakva prokletstva. Božje i Jaganjčevo prijestolje bit će ondje i njihovi će im se sluge klanjati.

Gledat će njegovo lice, a njegovo će im ime biti napisano na čelima.

Neće ondje biti noći niti će trebati da im svijetle svjetiljke ili Sunce. Obasjavat će ih Gospodin Bog. Oni će kraljevati u vijeke vjekova.

Anđeo mi reče: 'Vjerodostojne su i istinite ove riječi. Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke poslao je svojega anđela da pokaže svojim slugama što će se uskoro dogoditi.'

Isus dolazi

'Evo, uskoro dolazim! Blago onima koji vrše proročke riječi ove knjige!'

Ja, Ivan, sve sam to čuo i vidio. A kad sam sve čuo i vidio, pao sam pred noge anđelu koji mi je to pokazao da se poklonim.

Ali on ponovi: 'Ne klanjaj se meni! Samo sam Božji sluga, baš kao ti i tvoja braća proroci, kao i svi koji su poslušni riječima ove knjige. Bogu se klanjaj!'

10 Zatim mi reče: 'Ne zapečaćuj proročke riječi ove knjige da ostanu tajnom jer je vrijeme blizu.

11 Neka nepravednici i dalje čine nepravdu. Neka se okaljani i dalje kaljaju. Pravednici neka i dalje čine što je pravedno, a sveti neka se i dalje posvećuju!'
12     'Evo, uskoro dolazim i svakome ću platiti prema njegovim djelima.
13     Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Posljednji.

14 Blago onima koji peru svoje haljine! Bit će im dopušteno ući kroz vrata u grad i jesti plod sa stabla života.

15 A izvan grada ostat će psi - vračari, bludnici, ubojice i idolopoklonici te svi koji vole i govore laž.
16     Ja, Isus, poslao sam svojega anđela da ti dade ovu poruku za Crkve. Ja sam onaj od kojega je David nastao i nasljednik njegovoga prijestolja.[a] Zvijezda sam Danica.'

17 Duh i zaručnica govore: 'Dođi!' I tko god ovo čuje, neka kaže: 'Dođi!' Neka dođe tko je žedan i neka besplatno zahvati vodu života!

18 Svakomu tko sluša proročke riječi ove knjige svjedočim: Doda li tko išta onomu što je ovdje napisano, Bog će mu dodati zla opisana u ovoj knjizi.

19 A oduzme li tko nešto od proročkih riječi zapisanih u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti njegov udjel sa stabla života i Sveti grad opisan u ovoj knjizi.

20 Svjedok svega ovoga kaže: 'Da, uskoro dolazim!'Amen! Dođi, Gospodine Isuse!

21 Neka je milost Gospodina Isusa Krista sa svima vama.

Footnotes

  1. Otkrivenje 22:16 U grčkome: Ja sam korijen i izdanak Davidov.