New International Version

Micah 3:1-12

Leaders and Prophets Rebuked

1Then I said,

“Listen, you leaders of Jacob,

you rulers of Israel.

Should you not embrace justice,

2you who hate good and love evil;

who tear the skin from my people

and the flesh from their bones;

3who eat my people’s flesh,

strip off their skin

and break their bones in pieces;

who chop them up like meat for the pan,

like flesh for the pot?”

4Then they will cry out to the Lord,

but he will not answer them.

At that time he will hide his face from them

because of the evil they have done.

5This is what the Lord says:

“As for the prophets

who lead my people astray,

they proclaim ‘peace’

if they have something to eat,

but prepare to wage war against anyone

who refuses to feed them.

6Therefore night will come over you, without visions,

and darkness, without divination.

The sun will set for the prophets,

and the day will go dark for them.

7The seers will be ashamed

and the diviners disgraced.

They will all cover their faces

because there is no answer from God.”

8But as for me, I am filled with power,

with the Spirit of the Lord,

and with justice and might,

to declare to Jacob his transgression,

to Israel his sin.

9Hear this, you leaders of Jacob,

you rulers of Israel,

who despise justice

and distort all that is right;

10who build Zion with bloodshed,

and Jerusalem with wickedness.

11Her leaders judge for a bribe,

her priests teach for a price,

and her prophets tell fortunes for money.

Yet they look for the Lord’s support and say,

“Is not the Lord among us?

No disaster will come upon us.”

12Therefore because of you,

Zion will be plowed like a field,

Jerusalem will become a heap of rubble,

the temple hill a mound overgrown with thickets.

Tagalog Contemporary Bible

Micas 3:1-12

Sinaway ni Micas ang mga Pinuno at mga Propeta

1Sinabi ni Micas:3:1 ni Micas: sa Hebreo, ako. Makinig kayo, mga pinuno ng Israel at Juda!3:1 Israel at Juda: sa Hebreo, Jacob at Israel. Hindi baʼt kayo ang dapat magpatupad ng katarungan? 2-3Pero ayaw ninyo ang mabuti at gusto ninyo ang masama. Ginigipit ninyo ang aking mga kababayan, na parang binabalatan ninyo sila at inaalisan ng laman ang kanilang mga buto, pagkatapos ay tinatadtad ang mga buto at hinihiwa ang mga laman at saka niluluto at kinakain. 4Sa araw ng pagpaparusa sa inyo, hihingi kayo ng tulong sa Panginoon, pero hindi niya kayo tutulungan; itatakwil niya kayo dahil sa inyong kasamaang ginagawa.

5Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga propetang nanlinlang sa kanyang mga mamamayan, na nangangako ng mabuting kalagayan sa mga nagpapakain sa kanila, pero binabantaan nila ng kapahamakan ang ayaw magpakain sa kanila: 6“Dahil iniligaw ninyo ang aking mga mamamayan, hindi na kayo magkakaroon ng mga pangitain at hindi na kayo makapanghuhula. Para kayong nasa dilim na wala kayong makikita. 7Mapapahiya kayong mga propeta at manghuhula. Magtatakip kayo ng mukha sa sobrang hiya, dahil wala na kayong natatanggap na mensahe mula sa Dios.”

8Pero ako ay puspos ng Espiritu ng Panginoon na siyang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan para maipatupad ko ang katarungan, at nagpapalakas ng loob ko para masabi sa mga mamamayan ng Israel at Juda na nagkasala sila.

9Makinig kayo, mga pinuno ng Israel at Juda! Ayaw ninyong pairalin ang katarungan at binabaluktot ninyo ang katuwiran. 10Itinatayo ninyo ang Zion3:10 Zion: Makikita rin sa Hebreo ang salitang Jerusalem na ibang pangalan ng Zion. sa pamamagitan ng masamang paraan. Handa kayong pumatay maitayo lamang ito. 11Humahatol kayo panig sa mga nagbibigay ng suhol sa inyo. At kayong mga pari ay nagpapabayad sa pagtuturo. Ganoon din kayong mga propeta, nanghuhula kayo dahil sa pera. Umaasa rin kayong tutulungan kayo ng Panginoon, dahil ayon sa inyo, “Kasama namin ang Panginoon. Kaya walang anumang masamang mangyayari sa amin.” 12Kaya dahil sa inyo, gigibain ang Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Magiging katulad ito ng inararong bukid, at magiging bunton ng mga gumuhong gusali. At magiging gubat ang bundok na kinatatayuan ng templo.