New International Version

John 1

The Word Became Flesh

1In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome[a] it.

There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light; he came only as a witness to the light.

The true light that gives light to everyone was coming into the world. 10 He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. 11 He came to that which was his own, but his own did not receive him. 12 Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God— 13 children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of God.

14 The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.

15 (John testified concerning him. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. 18 No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and[b] is in closest relationship with the Father, has made him known.

John the Baptist Denies Being the Messiah

19 Now this was John’s testimony when the Jewish leaders[c] in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. 20 He did not fail to confess, but confessed freely, “I am not the Messiah.”

21 They asked him, “Then who are you? Are you Elijah?”

He said, “I am not.”

“Are you the Prophet?”

He answered, “No.”

22 Finally they said, “Who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself?”

23 John replied in the words of Isaiah the prophet, “I am the voice of one calling in the wilderness, ‘Make straight the way for the Lord.’”[d]

24 Now the Pharisees who had been sent 25 questioned him, “Why then do you baptize if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the Prophet?”

26 “I baptize with[e] water,” John replied, “but among you stands one you do not know. 27 He is the one who comes after me, the straps of whose sandals I am not worthy to untie.”

28 This all happened at Bethany on the other side of the Jordan, where John was baptizing.

John Testifies About Jesus

29 The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! 30 This is the one I meant when I said, ‘A man who comes after me has surpassed me because he was before me.’ 31 I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel.”

32 Then John gave this testimony: “I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. 33 And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, ‘The man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit.’ 34 I have seen and I testify that this is God’s Chosen One.”[f]

John’s Disciples Follow Jesus

35 The next day John was there again with two of his disciples. 36 When he saw Jesus passing by, he said, “Look, the Lamb of God!”

37 When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. 38 Turning around, Jesus saw them following and asked, “What do you want?”

They said, “Rabbi” (which means “Teacher”), “where are you staying?”

39 “Come,” he replied, “and you will see.”

So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about four in the afternoon.

40 Andrew, Simon Peter’s brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. 41 The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, “We have found the Messiah” (that is, the Christ). 42 And he brought him to Jesus.

Jesus looked at him and said, “You are Simon son of John. You will be called Cephas” (which, when translated, is Peter[g]).

Jesus Calls Philip and Nathanael

43 The next day Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, “Follow me.”

44 Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. 45 Philip found Nathanael and told him, “We have found the one Moses wrote about in the Law, and about whom the prophets also wrote—Jesus of Nazareth, the son of Joseph.”

46 “Nazareth! Can anything good come from there?” Nathanael asked.

“Come and see,” said Philip.

47 When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, “Here truly is an Israelite in whom there is no deceit.”

48 “How do you know me?” Nathanael asked.

Jesus answered, “I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you.”

49 Then Nathanael declared, “Rabbi, you are the Son of God; you are the king of Israel.”

50 Jesus said, “You believe[h] because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that.” 51 He then added, “Very truly I tell you,[i] you[j] will see ‘heaven open, and the angels of God ascending and descending on’[k] the Son of Man.”

Footnotes

 1. John 1:5 Or understood
 2. John 1:18 Some manuscripts but the only Son, who
 3. John 1:19 The Greek term traditionally translated the Jews (hoi Ioudaioi) refers here and elsewhere in John’s Gospel to those Jewish leaders who opposed Jesus; also in 5:10, 15, 16; 7:1, 11, 13; 9:22; 18:14, 28, 36; 19:7, 12, 31, 38; 20:19.
 4. John 1:23 Isaiah 40:3
 5. John 1:26 Or in; also in verses 31 and 33 (twice)
 6. John 1:34 See Isaiah 42:1; many manuscripts is the Son of God.
 7. John 1:42 Cephas (Aramaic) and Peter (Greek) both mean rock.
 8. John 1:50 Or Do you believe … ?
 9. John 1:51 The Greek is plural.
 10. John 1:51 The Greek is plural.
 11. John 1:51 Gen. 28:12

Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 1

U početku je postojao On koji bijaše Riječ. On je bio s Bogom i bio je Bog.

U početku je bio kod Boga.

Stvorio je sve što postoji. Ne postoji ništa što nije On stvorio.

U njemu bijaše Život i taj je Život svjetlo ljudima.

To svjetlo prodire kroz tamu i tama ga nikada ne može ugasiti.

Bog je poslao Ivana Krstitelja

da svima govori o svjetlu kako bi svatko mogao povjerovati na temelju njegova svjedočanstva.

Sam Ivan nije bio svjetlo; on je bio tek svjedok koji je trebao govoriti o svjetlu.

Onaj koji je istinito svjetlo što prosvjetljuje svakog čovjeka došao je na svijet.

10 Iako je stvorio svijet, kad je došao, svijet ga nije prepoznao.

11 Nisu ga prihvatili ni u njegovoj vlastitoj zemlji, u vlastitom narodu.

12 Ali svima onima koji su povjerovali u njega i prihvatili ga dao je pravo da postanu Božjom djecom jer su se pouzdali u njegovo ime da ih spasi.

13 Svi koji povjeruju u njega ponovno se rađaju, ali ne tjelesnim rođenjem koje dolazi od ljudske strasti ili od čovjekove volje, nego od Boga.

14 Tako je On, koji bijaše Riječ, postao čovjekom i živio je ovdje na zemlji, među nama. Bio je pun milosti i istine. A mi smo vidjeli njegovu slavu, slavu Očeva Sina jedinca.

15 Ivan je za njega svjedočio vičući: 'To je onaj za kojega sam vam govorio: Dolazi za mnom netko mnogo veći od mene jer je postojao davno prije mene.'

16 Svi smo primali od njegove punine, milost za milošću.

17 Mojsije je donio Zakon, dok su po Kristu došle istina i milost.

18 Boga, zapravo, nitko nikad nije vidio osim njegova jedinorođenoga Sina - Boga - jer je on iz Očevih njedara i govorio nam je o Ocu.

Svjedočanstvo Ivana Krstitelja

19 Ovo je Ivanovo svjedočanstvo: židovi poslaše svećenike i njihove pomoćnike iz Jeruzalema da upitaju Ivana tko je on.

20 On je otvoreno priznao: 'Ja nisam Krist.'

21 'A tko si onda?' pitali su ga. 'Jesi li Ilija?''Nisam

22 'Pa tko si onda? Reci nam da možemo odgovoriti onima koji su nas poslali. Što imaš reći o sebi?'

23 On im odgovori:
    'Ja sam glas koji viče iz gole pustinje:
    "Pripravite se za dolazak Gospodnji!' kako je prorokovao Izaija.'

24 Izaslanici bijahu farizeji.

25 Upitaju ga: 'Ako nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok, odakle ti pravo da krstiš?'

26 'Ja krstim samo vodom

27 On će uskoro započeti svoju službu među vama, a ja mu nisam dostojan ni robom biti.'[a]

28 To se dogodilo u Betaniji, s one strane Jordana na kojoj je Ivan krstio narod.

Isus, Jaganjac Božji

29 Sutradan Ivan ugleda Isusa kako mu prilazi, pa reče: 'Pogledajte! Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

30 Ovo je taj za kojega sam rekao: "Uskoro dolazi čovjek koji je mnogo veći od mene jer je postojao i prije mene.'

31 Nisam znao da je on taj, ali ovdje sam i krstim vodom zato da bih ga objavio izraelskom narodu.'

32 Zatim Ivan posvjedoči: 'Vidio sam Svetog Duha gdje silazi u obliku goluba i ostaje na njemu.

33 Nisam znao da je on taj

34 Vidio sam da se to dogodilo ovomu čovjeku i zato svjedočim da je on Božji Sin.'[b]

Prvi učenici

35 Sutradan je Ivan stajao s dvojicom svojih učenika,

36 a Isus je onuda prolazio. Ivan ga ugleda i reče: 'Pogledajte! Evo Jaganjca Božjega!'

37 Kad su to čula dvojica njegovih učenika, okrenu se i pođu za Isusom.

38 Isus se okrene i spazi ih kako ga slijede. 'Što hoćete?' upita ih.'Rabbi (to znači: Učitelju), gdje stanuješ?' odgovore oni pitanjem.

39 'Dođite i vidjet ćete

40 Jedan od dvojice koji su čuli što je Ivan rekao i pošli za Isusom bio je Andrija, brat Šimuna Petra.

41 Andrija najprije ode potražiti brata i kaza mu: 'Našli smo Mesiju (to znači: Krista)!'

42 I dovede Petra da upozna Isusa. Isus ga pomnjivo pogleda i reče mu: 'Ti si Šimun, Ivanov sin, ali zvat ćeš se Kefa (to znači: Petar[c])!'

43 Sutradan Isus odluči poći u Galileju. Susretne Filipa i reče mu: 'Pođi za mnom!'

44 Filip bijaše iz Betsaide, iz Petrova i Andrijina rodnoga grada.

45 Filip pak potraži Natanaela i reče mu: 'Našli smo Mesiju, onoga o kojemu su pisali Mojsije i Proroci. To je Isus, Josipov sin, iz Nazareta.'

46 'Iz Nazareta!' poviče Natanael. 'Može li odande doći što dobro?' 'Samo dođi i uvjeri se

47 Dok su se približavali, Isus ga ugleda i reče: 'Evo poštenoga čovjeka, pravog Izraelca.'

48 'Otkud znaš kakav sam?' upita Natanael.Isus mu odgovori: 'Vidio sam te pod smokvom prije nego te je Filip našao.'

49 Nato mu Natanael odgovori: 'Učitelju, ti si Božji Sin! Ti si kralj Izraela!'

50 'Zar vjeruješ samo zato što sam ti rekao da sam te vidio pod smokvom?' upita Isus. 'Vidjet ćeš i više od toga.

51 Gledat ćete, zaista vam kažem, kako se otvara nebo i kako anđeli Božji uzlaze i silaze nad Sinom Čovječjim.'[d]

Footnotes

 1. Evanđelje po Ivanu 1:27 U grčkome: odvezati sandale.
 2. Evanđelje po Ivanu 1:34 U nekim rukopisima: Božji izabranik.
 3. Evanđelje po Ivanu 1:42 Stijena
 4. Evanđelje po Ivanu 1:51 Vidjeti Postanak 28:10-17.