New International Version

Isaiah 31

Woe to Those Who Rely on Egypt

1Woe to those who go down to Egypt for help,
    who rely on horses,
who trust in the multitude of their chariots
    and in the great strength of their horsemen,
but do not look to the Holy One of Israel,
    or seek help from the Lord.
Yet he too is wise and can bring disaster;
    he does not take back his words.
He will rise up against that wicked nation,
    against those who help evildoers.
But the Egyptians are mere mortals and not God;
    their horses are flesh and not spirit.
When the Lord stretches out his hand,
    those who help will stumble,
    those who are helped will fall;
    all will perish together.

This is what the Lord says to me:

“As a lion growls,
    a great lion over its prey—
and though a whole band of shepherds
    is called together against it,
it is not frightened by their shouts
    or disturbed by their clamor—
so the Lord Almighty will come down
    to do battle on Mount Zion and on its heights.
Like birds hovering overhead,
    the Lord Almighty will shield Jerusalem;
he will shield it and deliver it,
    he will ‘pass over’ it and will rescue it.”

Return, you Israelites, to the One you have so greatly revolted against. For in that day every one of you will reject the idols of silver and gold your sinful hands have made.

“Assyria will fall by no human sword;
    a sword, not of mortals, will devour them.
They will flee before the sword
    and their young men will be put to forced labor.
Their stronghold will fall because of terror;
    at the sight of the battle standard their commanders will panic,”
declares the Lord,
    whose fire is in Zion,
    whose furnace is in Jerusalem.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 31

Vai de cei ce se încred în Egipt!

1Vai de cei ce se coboară în Egipt pentru ajutor,
    bazându-se pe cai!
Vai de cei ce-şi pun încrederea în mulţimea carelor
    şi în marea putere a călăreţilor
şi nu privesc spre Sfântul lui Israel,
    nu caută ajutor la Domnul!
Dar şi El este înţelept şi poate aduce dezastru.
    El nu-Şi retrage cuvintele,
ci se va ridica împotriva neamului de răufăcători
    şi împotriva celor ce-i ajută pe cei ce săvârşesc nelegiuirea.
Egiptenii sunt doar oameni, nu Dumnezeu!
    Caii lor sunt doar carne, nu duh!
Când Domnul Îşi întinde mâna,
    cel ce ajută se va împiedica, iar cel ajutat va cădea
        şi amândoi vor pieri împreună.

Căci Domnul mi-a vorbit astfel:

«Ca un leu,
    ca un leu tânăr ce mârâie asupra prăzii,
– iar când e chemată o ceată de păstori împotriva lui
    nu se teme de strigătul lor
        şi nu-i pasă de zgomotul făcut de ei –
aşa va coborî Domnul Oştirilor
    să se lupte pe muntele Sion, pe dealul Său.
Cum îşi întind păsările aripile,
    aşa va ocroti Domnul Oştirilor Ierusalimul;
îl va ocroti şi-l va elibera,
    îl va cruţa[a] şi-l va scăpa.»

Întoarceţi-vă la Cel de la Care v-aţi abătut atât de mult, israeliţilor! Căci în ziua aceea fiecare îşi va arunca idolii de argint şi idolii de aur pe care vi i-au făcut mâinile voastre păcătoase.

«Asiria va pieri printr-o sabie care nu este a unui om;
    o sabie care nu este a unui muritor o va nimici!
Vor fugi de sabie,
    iar tinerii lor vor fi puşi la muncă forţată.
Fortăreaţa sa va cădea din cauza terorii
    şi, la vederea steagului, căpeteniile ei vor intra în panică»,
zice Domnul,
    al Cărui foc se află în Sion,
        şi al Cărui cuptor se află în Ierusalim.

Footnotes

  1. Isaia 31:5 Sau: va trece pe lângă; acelaşi termen ca în Ex. 12:27