New International Version

Isaiah 31:1-9

Woe to Those Who Rely on Egypt

1Woe to those who go down to Egypt for help,

who rely on horses,

who trust in the multitude of their chariots

and in the great strength of their horsemen,

but do not look to the Holy One of Israel,

or seek help from the Lord.

2Yet he too is wise and can bring disaster;

he does not take back his words.

He will rise up against that wicked nation,

against those who help evildoers.

3But the Egyptians are mere mortals and not God;

their horses are flesh and not spirit.

When the Lord stretches out his hand,

those who help will stumble,

those who are helped will fall;

all will perish together.

4This is what the Lord says to me:

“As a lion growls,

a great lion over its prey—

and though a whole band of shepherds

is called together against it,

it is not frightened by their shouts

or disturbed by their clamor—

so the Lord Almighty will come down

to do battle on Mount Zion and on its heights.

5Like birds hovering overhead,

the Lord Almighty will shield Jerusalem;

he will shield it and deliver it,

he will ‘pass over’ it and will rescue it.”

6Return, you Israelites, to the One you have so greatly revolted against. 7For in that day every one of you will reject the idols of silver and gold your sinful hands have made.

8“Assyria will fall by no human sword;

a sword, not of mortals, will devour them.

They will flee before the sword

and their young men will be put to forced labor.

9Their stronghold will fall because of terror;

at the sight of the battle standard their commanders will panic,”

declares the Lord,

whose fire is in Zion,

whose furnace is in Jerusalem.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 31:1-9

Vai de cei ce se încred în Egipt!

1Vai de cei ce coboară în Egipt pentru ajutor,

bazându‑se pe cai!

Se încred în mulțimea carelor

și în marea putere a călăreților,

dar nu privesc spre Sfântul lui Israel

și nu‑L caută pe Domnul!

2Dar și El este înțelept și poate aduce dezastru.

El nu‑Și retrage cuvintele,

ci Se va ridica împotriva casei răufăcătorilor

și împotriva celor ce‑i ajută pe cei ce săvârșesc nelegiuirea.

3Egiptenii sunt doar oameni, nu Dumnezeu!

Caii lor sunt doar carne, nu duh!

Când Domnul Își întinde mâna,

cel ce ajută se va împiedica, iar cel ajutat va cădea

și amândoi vor pieri împreună.

4Căci Domnul mi‑a vorbit astfel:

„Ca un leu,

ca un leu tânăr care mârâie asupra prăzii,

– iar când este chemată o ceată de păstori împotriva lui

nu se înspăimântă de strigătul lor

și nu‑i pasă de zgomotul făcut de ei –

așa va coborî Domnul Oștirilor

să Se lupte pe muntele Sion și pe dealul lui.

5Cum își întind păsările aripile,

așa va proteja Domnul Oștirilor Ierusalimul.

Îl va proteja și‑l va elibera;

va trece pe lângă el5 Același verb ebraic folosit și în Ex. 12:13, 23, 27. și‑l va scăpa.“

6Întoarceți‑vă la Cel față de Care ei și‑au adâncit răzvrătirea, fii ai lui Israel! 7Căci, în ziua aceea, fiecare își va arunca idolii de argint și idolii de aur, pe care vi i‑au făcut mâinile voastre păcătoase.

8„Asiria va pieri printr‑o sabie care nu este a unui om;

o sabie care nu este a unui muritor o va nimici!

Vor fugi de sabie,

iar tinerii lor vor fi puși la corvoadă.

9Fortăreața sa va cădea din cauza terorii

și, la vederea steagului, conducătorii ei se vor înspăimânta“,

zice Domnul,

al Cărui foc se află în Sion,

și al Cărui cuptor se află în Ierusalim.