New International Version

Esther 10:1-3

The Greatness of Mordecai

1King Xerxes imposed tribute throughout the empire, to its distant shores. 2And all his acts of power and might, together with a full account of the greatness of Mordecai, whom the king had promoted, are they not written in the book of the annals of the kings of Media and Persia? 3Mordecai the Jew was second in rank to King Xerxes, preeminent among the Jews, and held in high esteem by his many fellow Jews, because he worked for the good of his people and spoke up for the welfare of all the Jews.

Het Boek

Esther 10:1-3

Mordechai in hoog aanzien

1Koning Ahasveros legde niet alleen belasting op aan zijn onderdanen op het vasteland, maar ook aan die op de eilanden. 2Al zijn geweldige, indrukwekkende daden zijn opgeschreven in het boek De Kronieken van de Koningen van Medië en Perzië. Daarin staat ook een nauwkeurige beschrijving van de hoge positie waartoe de koning Mordechai had verheven. 3Want de Jood Mordechai was, op koning Ahasveros na, de machtigste man van het rijk. Hij stond in hoog aanzien bij de Joden en was geliefd bij al zijn landgenoten. Want hij deed zijn best voor zijn volksgenoten en kwam op voor hun belangen.