New International Version

Ecclesiastes 5

Fulfill Your Vow to God

1[a]Guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools, who do not know that they do wrong.

Do not be quick with your mouth,
    do not be hasty in your heart
    to utter anything before God.
God is in heaven
    and you are on earth,
    so let your words be few.
A dream comes when there are many cares,
    and many words mark the speech of a fool.

When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools; fulfill your vow. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Do not let your mouth lead you into sin. And do not protest to the temple messenger, “My vow was a mistake.” Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands? Much dreaming and many words are meaningless. Therefore fear God.

Riches Are Meaningless

If you see the poor oppressed in a district, and justice and rights denied, do not be surprised at such things; for one official is eyed by a higher one, and over them both are others higher still. The increase from the land is taken by all; the king himself profits from the fields.

10 Whoever loves money never has enough;
    whoever loves wealth is never satisfied with their income.
    This too is meaningless.

11 As goods increase,
    so do those who consume them.
And what benefit are they to the owners
    except to feast their eyes on them?

12 The sleep of a laborer is sweet,
    whether they eat little or much,
but as for the rich, their abundance
    permits them no sleep.

13 I have seen a grievous evil under the sun:

wealth hoarded to the harm of its owners,
14     or wealth lost through some misfortune,
so that when they have children
    there is nothing left for them to inherit.
15 Everyone comes naked from their mother’s womb,
    and as everyone comes, so they depart.
They take nothing from their toil
    that they can carry in their hands.

16 This too is a grievous evil:

As everyone comes, so they depart,
    and what do they gain,
    since they toil for the wind?
17 All their days they eat in darkness,
    with great frustration, affliction and anger.

18 This is what I have observed to be good: that it is appropriate for a person to eat, to drink and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them—for this is their lot. 19 Moreover, when God gives someone wealth and possessions, and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil—this is a gift of God. 20 They seldom reflect on the days of their life, because God keeps them occupied with gladness of heart.

Footnotes

  1. Ecclesiastes 5:1 In Hebrew texts 5:1 is numbered 4:17, and 5:2-20 is numbered 5:1-19.

Bibelen på hverdagsdansk

Prædikeren 5

1Tænk, før du taler, så du ikke lover Gud noget, du ikke kan opfylde, for Gud er i Himlen, og du er på jorden. Pas derfor på ikke at love for meget. Har man for mange bekymringer, kan man få mareridt. Bruger man for mange ord, kan man komme til at fortale sig. Når du aflægger et løfte til Gud, så sørg for at opfylde det, for Gud glæder sig ikke over en tåbe. Du skal holde, hvad du lover. Det er bedre ikke at love noget end at love noget, du ikke kan holde. Lad ikke dine uoverlagte ord gøre dig skyldig i synd, så du må erkende over for præsten, at du ikke mente, hvad du sagde. Hvorfor gøre Gud vred, så han tager det fra dig, du har arbejdet for? Dagdrømmeri og tomme ord fører kun til skuffelser. Hav hellere ærefrygt for Gud.

Rigdom og magt giver ikke livet mening

Hvis du ser retten blive krænket og de magtesløse blive undertrykt af magthaverne, skal du ikke undre dig, for en embedsmand bliver selv undertrykt af sine overordnede, som igen bliver undertrykt af højere myndigheder. Alle udnytter jordens afgrøde, ja, selv kongen forlanger sin del af udbyttet.[a]

Den, der elsker penge, kan aldrig få penge nok. Den, der stræber efter rigdom, vil aldrig være tilfreds med sine indtægter. Hvor meningsløst! 10 Jo mere man ejer, jo flere er der om at bruge det. Hvad fordel har da ejeren af sin rigdom—bortset fra synet af pengene? 11 De, der arbejder hårdt, sover godt, uanset om de har meget eller lidt at spise, men de riges overflod fører let til søvnløshed.

12 En anden ulykkelig hændelse, jeg har set, er, når mennesker samler sig rigdom, men pludselig mister det hele. 13 Der kan ske et uheld, så der intet er tilbage til arvingerne. 14 De må forlade verden lige så tomhændede, som de blev født, uanset hvor hårdt de har arbejdet. 15 Hvor er det frustrerende! Hvad får de ud af alt deres slid? Det hele har været formålsløst! 16 Desuden har de levet deres liv i mørke, overvældet af mismod, smerte og bitterhed.

Nyd livet, mens du har det

17 Så mener jeg, det er bedre, at vi spiser og drikker og finder glæde i vores arbejde hver dag, Gud giver os at leve her på jorden. Sådan er menneskets lod. 18 Det er en gave fra Gud at blive velsignet med velstand, at få lov til at nyde den og samtidig kunne glæde sig over sit arbejde. 19 Så bekymrer man sig ikke om livets korthed, for man er optaget af den glæde, Gud giver en lige nu.

Footnotes

  1. 5,8 Teksten er uklar.