New International Version

2 Thessalonians 1

1Paul, Silas[a] and Timothy,

To the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:

Grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ.

Thanksgiving and Prayer

We ought always to thank God for you, brothers and sisters,[b] and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing. Therefore, among God’s churches we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring.

All this is evidence that God’s judgment is right, and as a result you will be counted worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. God is just: He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of his might 10 on the day he comes to be glorified in his holy people and to be marveled at among all those who have believed. This includes you, because you believed our testimony to you.

11 With this in mind, we constantly pray for you, that our God may make you worthy of his calling, and that by his power he may bring to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith. 12 We pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.[c]

Footnotes

  1. 2 Thessalonians 1:1 Greek Silvanus, a variant of Silas
  2. 2 Thessalonians 1:3 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in 2:1, 13, 15; 3:1, 6, 13.
  3. 2 Thessalonians 1:12 Or God and Lord, Jesus Christ

Nya Levande Bibeln

2 Thessalonikerbrevet 1

1Från Paulus, Silvanus och Timotheos.Till församlingen i Thessalonike, som lever i gemenskap med Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus.

Rik välsignelse och frid önskar vi från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

Lidandet har ett syfte

Kära bröder, det är inte bara rätt och riktigt att tacka Gud för er, utan det är också vår plikt, eftersom er tro fortsätter att växa, och er kärlek till varandra hela tiden fördjupas.

Det är med glädje som vi berättar för de andra församlingarna om hur ert tålamod och er hängivna tro på Gud består, trots alla svårigheter och prövningar som ni måste kämpa er igenom.

Allt detta bara visar hur rättvist Gud handlar, för han använder era lidanden till att göra er redo för hans rike.

Samtidigt låter han dom och straff drabba dem som gör ont mot er.

Därför skulle jag vilja säga till er som lider: Gud ska befria både er och oss från lidande. Det ska ske när Herren Jesus visar sig på skyarna i flammande eld med sina mäktiga änglar.

Han kommer för att döma dem som inte vill lära känna Gud och som vägrar att ta emot hans frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Deras straff kommer att bli att gå under för evigt, och bli skilda från Herrens ansikte. De får aldrig se hans ära och makt

10 när han kommer för att hyllas för allt det han har gjort för sitt folk, sina heliga. Men ni ska vara med honom, eftersom ni har trott på allt vi berättat för er.

11 Därför fortsätter vi att be för er. Vi ber att vår Gud ska göra er värdiga att leva just det liv han har kallat er till, och att ni med hans kraft ska få fortsätta att göra allt gott. Då ska allt det ni påbörjat i tro bli fullbordat.

12 Alla ska då prisa Herrens, Jesu Kristi, namn för de resultat de ser i er, och er största ära ska vara att ni tillhör honom. Vår Guds och vår Herres, Jesu Kristi, kärleksfulla nåd har gjort allt detta möjligt för er.