New International Version

1 Peter 1

1Peter, an apostle of Jesus Christ,

To God’s elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood:

Grace and peace be yours in abundance.

Praise to God for a Living Hope

Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God’s power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith—of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire—may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls.

10 Concerning this salvation, the prophets, who spoke of the grace that was to come to you, searched intently and with the greatest care, 11 trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of the Messiah and the glories that would follow. 12 It was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things.

Be Holy

13 Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. 14 As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. 15 But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; 16 for it is written: “Be holy, because I am holy.”[a]

17 Since you call on a Father who judges each person’s work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. 18 For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, 19 but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. 20 He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. 21 Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God.

22 Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply, from the heart.[b] 23 For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. 24 For,

“All people are like grass,
    and all their glory is like the flowers of the field;
the grass withers and the flowers fall,
25     but the word of the Lord endures forever.”[c]

And this is the word that was preached to you.

Footnotes

  1. 1 Peter 1:16 Lev. 11:44,45; 19:2
  2. 1 Peter 1:22 Some early manuscripts from a pure heart
  3. 1 Peter 1:25 Isaiah 40:6-8 (see Septuagint)

Nya Levande Bibeln

1 Petrusbrevet 1

1Från Petrus, utsänd av Jesus Kristus.Till de judiska kristna som har jagats bort från Jerusalem och som bor kringspridda i Pontos, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien och Bithynien.

Hoppet om evigt liv

Kära vänner, Gud vår Far utvalde er för länge sedan och visste att ni skulle bli hans barn. Och den helige Ande har varit verksam i er så att ni lyder Jesus Kristus, som har renat er med sitt blod. Jag ber att Gud ska ge er all den nåd och frid som ni behöver.

All ära tillhör Gud, vår Herres Jesu Kristi Far! Genom hans gränslösa godhet har vi fått förmånen att bli födda på nytt, så att vi nu är medlemmar i Guds egen familj. Nu lever vi i hoppet om ett evigt liv, eftersom Kristus uppstod från de döda.

Vi ska ärva ett evigt rike som aldrig kan förstöras eller blekna bort och det väntar på oss i himlen, utom räckhåll för all förstörelse.

Och Gud ska genom sin mäktiga kraft se till att ni tryggt och säkert kommer dit och kan ta emot hans frälsning, eftersom ni tror på honom. Den ska bli er vid tidens slut.

Gläd er därför och jubla! En underbar glädje ligger framför oss, även om vi för en tid kan få det svårt här nere.

Prövningar måste komma för att sätta er tro på prov och visa om den är tillräckligt stark och ren. På samma sätt som guldet renas av elden kommer er tro att prövas. För Gud är den mycket mer värd än guld. Om er tro överlever prövningens eld kommer den att ge er ära och härlighet den dag Jesus kommer tillbaka.

Ni älskar honom fast ni aldrig har sett honom. Och även om ni inte ser honom tror ni på honom och blir fyllda av en obeskrivlig, jublande och himmelsk glädje, när ni tänker på hans återkomst.

Då är ni vid målet för er tro och är räddade för all evighet.

10 Det var denna frälsning som profeterna inte helt kunde fatta. De ville så gärna förstå vad den nåd som de profeterade om egentligen betydde.

11 Kristi Ande inom dem förutsa vad som skulle komma. Jesus Kristus skulle först möta lidande och sedan härlighet. De undrade när allt detta skulle hända och hur världen då skulle se ut.

12 Gud lät dem då veta att detta inte skulle äga rum under deras egen livstid utan långt senare. Först nu har äntligen dessa goda nyheter nått er genom oss som har uppdraget att sprida dem. Den helige Ande, som blev sänd från himlen till vår hjälp, har med kraft talat genom oss. Vårt budskap är så underbart och fantastiskt att till och med änglarna i himlen längtar efter att få veta mer om det.

Ett heligt liv

13 Var alltså uppmärksamma och var på er vakt. Var förväntansfulla när ni tänker på vad Gud har i beredskap åt er, när Jesus Kristus kommer tillbaka.

14 Lyd Gud! Ni är hans barn och ska inte längre leva som på den tiden när ni gjorde det onda, därför att ni inte visste bättre.

15 Nu ska ni vara heliga i allt ni gör, precis som Herren är helig, han som tog emot er som sina barn.

16 Han har själv sagt: Ni måste vara heliga, för jag är helig.

17 Och kom ihåg att er himmelske Far, som ni ber till, inte har några favoriter när han dömer. Han ska med fullkomlig rättvisa döma er för allt ni har gjort. Lev därför med respekt för honom medan ni lever som främlingar här på jorden.

18 Gud betalade en lösensumma för att rädda er från det meningslösa liv som era förfäder levde. Den var inte av guld eller silver, som ni mycket väl vet,

19 utan han köpte er fria med Kristi eget dyrbara blod. Jesus var Guds syndfria och felfria lamm.

20 Gud utvalde honom till detta långt innan världen skapades, men det är först nu i dessa sista dagar, som hans frälsningsplan står klar för er.

21 Därför kan ni tro på Gud, som har uppväckt Kristus från de döda och tagit honom till sig. Nu kan er tro och ert hopp vila uteslutande på honom.

22 Ni har accepterat sanningen och därför kan ni nu ha en uppriktig kärlek till varandra. Ni har renats från själviskhet och hat genom er tro på att Kristus kan frälsa er. Se därför till att ni verkligen älskar varandra innerligt och helhjärtat.

23 Ni har ju blivit födda på nytt, inte till ett liv som era föräldrar skänkt er, utan till ett nytt och evigt liv. Och detta liv kommer från Kristus som är Guds levande ord som består.

24 Ja, vårt fysiska liv är som gräset, och all vår egen härlighet är som blommornas skönhet. Gräset vissnar och blommorna slokar och faller av.

25 Men kraften i Guds ord består i evighet. Det är de goda nyheter som predikats för er.