Ezekieli 48 – NEN & CARST

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Ezekieli 48:1-35

Mgawanyo Wa Nchi

148:1 Mwa 30:6; Hes 34:7-9; Eze 47:15-20“Haya ndiyo majina ya makabila na sehemu zao: Kwenye mpaka wa kaskazini, Dani atakuwa na sehemu moja, mpaka huo utafuata barabara ya Hethloni hadi Lebo-Hamathi, Hasar-Enani hata mpaka wa kaskazini wa Dameski karibu na Hamathi utakuwa sehemu ya huo mpaka wake kuanzia upande wa mashariki hadi upande wa magharibi.

248:2 Yos 19:24-31“Asheri atakuwa na sehemu moja, itapakana na nchi ya Dani kuanzia mashariki hadi upande wa magharibi.

348:3 Yos 19:32-39“Naftali atakuwa na sehemu moja, itapakana na nchi ya Asheri kuanzia mashariki hadi magharibi.

448:4 Yos 17:1-11“Manase atakuwa na sehemu moja, itapakana na nchi ya Naftali kuanzia mashariki hadi magharibi.

548:5 Yos 16:5-9; 17:7-10, 17“Efraimu atakuwa na sehemu moja, itapakana na nchi ya Manase kuanzia mashariki hadi magharibi.

648:6 Yos 13:15-21“Reubeni atakuwa na sehemu moja, itapakana na nchi ya Efraimu kuanzia mashariki hadi magharibi.

748:7 Yos 15:1-63“Yuda atakuwa na sehemu moja, itapakana na nchi ya Reubeni kuanzia mashariki hadi magharibi.

848:8 Eze 45:1; 48:21“Kupakana na nchi ya Yuda kuanzia mashariki mpaka magharibi itakuwa ndiyo sehemu utakayoitoa ili kuwa toleo maalum. Itakuwa na upana wa dhiraa 25,00048:8 Dhiraa 25,000 ni sawa na kilomita 11.25. na urefu wake kuanzia mashariki mpaka magharibi utakuwa ule ule wa sehemu moja ya kabila, mahali patakatifu patakuwa katikati ya eneo hilo.

948:9 Eze 45:1“Hiyo sehemu maalum mtakayotoa kwa Bwana itakuwa na urefu wa dhiraa 25,000 na upana wa dhiraa 10,00048:9 Dhiraa 10,000 ni sawa na kilomita 4.5. 1048:10 Eze 45:1-4Hii itakuwa ni sehemu takatifu kwa ajili ya makuhani. Itakuwa na urefu wa dhiraa 25,000 upande wa kaskazini, upana wa dhiraa 10,000 upande wa magharibi, dhiraa 10,000 upande wa mashariki na urefu wa dhiraa 25,000 upande wa kusini. Katikati yake patakuwa mahali patakatifu pa Bwana. 1148:11 2Sam 8:17; Law 8:35; Eze 14:11; 44:15; Yer 23:11; Neh 9:34Hii itakuwa kwa ajili ya makuhani waliowekwa wakfu, Wasadoki, waliokuwa waaminifu katika kunitumikia nao hawakupotoka kama Walawi walivyofanya wakati Waisraeli walipopotoka. 12Itakuwa toleo maalum kwao kutoka sehemu takatifu ya nchi, yaani, sehemu takatifu sana, inayopakana na nchi ya Walawi.

1348:13 Eze 45:5“Kando ya nchi ya makuhani, Walawi watakuwa na mgawo wa urefu wa dhiraa 25,000 na upana wa dhiraa 10,000. Urefu wake utakuwa jumla dhiraa 25,000 na upana wa dhiraa 10,000. 1448:14 Law 25:34; 27:10, 28Hawataruhusiwa kuuza wala kuibadilisha hata mojawapo. Hii ndiyo sehemu nzuri ya nchi kuliko nyingine zote, hivyo haitakuwa mikononi mwa watu wengine, kwa sababu ni takatifu kwa Bwana.

1548:15 Kum 20:5; Eze 42:20; 44:23; 45:6“Eneo linalobaki lenye upana wa dhiraa 5,00048:15 Dhiraa 5,000 ni sawa na kilomita 2.25. na urefu wa dhiraa 25,000, litakuwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya mji, kwa ajili ya ujenzi wa nyumba na malisho. Mji utakuwa katikati yake 1648:16 Ufu 21:16nao utakuwa na vipimo hivi: upande wa kaskazini dhiraa 4,500,48:16 Dhiraa 4,500 ni sawa na kilomita 2.025. upande wa kusini dhiraa 4,500, upande wa mashariki dhiraa 4,500 na upande wa magharibi dhiraa 4,500. 17Sehemu ya malisho kwa ajili ya mji itakuwa na eneo la dhiraa 25048:17 Dhiraa 250 ni sawa na sentimita 112.5. upande wa kaskazini, dhiraa 250 upande wa kusini, dhiraa 250 upande wa mashariki na dhiraa 250 upande wa magharibi. 1848:18 Eze 21:16Eneo linalobaki, linalopakana na sehemu takatifu likiwa na urefu sawa nalo, litakuwa dhiraa 10,000 upande wa mashariki na dhiraa 10,000 upande wa magharibi. Mazao yake yatawapa watumishi wa mji chakula. 1948:19 Eze 45:6; Ufu 7:5Watumishi wa mji wanaolima shamba hili watatoka katika makabila yote ya Israeli. 2048:20 Hes 24:5; Isa 33:20; Ufu 21:16Eneo lote la hiyo sehemu litakuwa mraba, yaani, dhiraa 25,000 kila upande. Kama toleo maalum mtatenga sehemu takatifu, pamoja na milki ya mji.

2148:21 Eze 45:7; Yos 18:1; Yn 12:32; Rum 15:9-12“Eneo linalobaki pande zote za eneo linalofanya sehemu takatifu na milki ya mji litakuwa mali ya mkuu atawalaye. Eneo hili litaenea upande wa mashariki kuanzia kwenye dhiraa 25,000 za sehemu takatifu hadi mpaka wa mashariki na kuelekea upande wa magharibi kuanzia kwenye dhiraa 25,000 hadi mpaka wa magharibi. Maeneo yote haya mawili yanayoenda sambamba na urefu wa sehemu za makabila yatakuwa ya mkuu anayetawala, na sehemu ile takatifu pamoja na mahali patakatifu pa Hekalu itakuwa katikati yake. 22Kwa hiyo milki ya Walawi na milki ya mji vitakuwa katikati ya eneo lile ambalo ni mali ya mkuu anayetawala. Eneo la mkuu anayetawala litakuwa kati ya mpaka wa Yuda na mpaka wa Benyamini.

2348:23 Yos 18:11-28“Kuhusu makabila yaliyobaki: Benyamini atakuwa na sehemu moja, itakayoanzia upande wa mashariki hadi upande wa magharibi.

2448:24 Mwa 29:33; Yos 19:1-9“Simeoni atakuwa na sehemu moja, itakayopakana na nchi ya Benyamini kuanzia mashariki hadi magharibi.

2548:25 Yos 19:17-23“Isakari atakuwa na sehemu moja, itakayopakana na nchi ya Simeoni kuanzia mashariki hadi magharibi.

2648:26 Yos 13:24-28“Zabuloni atakuwa na sehemu moja, itakayopakana na nchi ya Isakari kuanzia mashariki hadi magharibi.

2748:27 Yos 13:24-28“Gadi atakuwa na sehemu moja, itakayopakana na nchi ya Zabuloni kuanzia mashariki hadi magharibi.

2848:28 Mwa 14:7; Hes 34:6, 15; Mwa 15:18; Isa 27:12; Eze 47:19“Mpaka wa kusini wa Gadi utapita kusini kuanzia Tamari hadi maji ya Meriba-Kadeshi, kisha kupitia upande wa Kijito cha Misri hadi Bahari Kuu.48:28 Bahari Kuu hapa ina maana ya Bahari ya Mediterania.

2948:29 Eze 47:14, 21, 22; 45:1“Hii ndiyo nchi mtakayogawanya kuwa urithi kwa makabila ya Israeli, nazo zitakuwa sehemu zao,” asema Bwana Mwenyezi.

Malango Ya Mji

30“Haya yatakuwa ndiyo malango ya mji ya kutokea: Kuanzia upande wa kaskazini, ambayo urefu wake ni dhiraa 4,500, utakuwa na malango matatu, 3148:31 Ufu 21:12; Isa 60:18malango hayo ya mji yatapewa majina ya makabila ya Israeli. Malango hayo matatu ya upande wa kaskazini moja litakuwa lango la Reubeni, lango la Yuda na lango la Lawi.

32“Upande wa mashariki, wenye urefu wa dhiraa 4,500, utakuwa na malango matatu: lango la Yosefu, lango la Benyamini na lango la Dani.

33“Upande wa kusini, wenye urefu wa dhiraa 4,500, utakuwa na malango matatu: lango la Simeoni, lango la Isakari na lango la Zabuloni.

3448:34 2Nya 4:4; Ufu 21:12-13“Upande wa magharibi, wenye urefu wa dhiraa 4,500, utakuwa na malango matatu: lango la Gadi, lango la Asheri na lango la Naftali.

3548:35 Za 72:8; Ufu 21:3; Zek 2:10; Amu 6:24; Isa 12:6; 24:23; Yer 31:17“Urefu wote kuzunguka utakuwa dhiraa 18,000.48:35 Dhiraa 18,000 ni sawa na kilomita 8.1.

“Nalo jina la mji huo kuanzia wakati huo na kuendelea litakuwa:

Bwana yupo hapa.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Езекиил 48:1-35

Раздел земли

1– Вот имена родов. На севере будет надел у Дона; его граница протянется по Хетлонской дороге до Лево-Хамата и далее до Хацар-Енана, что на границе с Дамаском, на севере от Хамата. Всё это – надел Дона с востока на запад.

2Надел Ошера будет граничить с владениями Дона с востока на запад.

3Надел Неффалима будет граничить с владениями Ошера с востока на запад.

4Надел Манассы будет граничить с владениями Неффалима с востока на запад.

5Надел Ефраима будет граничить с владениями Манассы с востока на запад.

6Надел Рувима будет граничить с владениями Ефраима с востока на запад.

7Надел Иуды будет граничить с владениями Рувима с востока на запад.

8На границе с владениями Иуды с востока на запад будет особый участок в двенадцать с половиной километров48:8 Букв.: «двадцать пять тысяч локтей»; также в ст. 9, 10, 13, 15, 20 и 21. в ширину, равный по длине с востока на запад родовому наделу. Посреди него будет святилище.

9Особый участок для Вечного будет составлять двенадцать с половиной километров в длину и пять48:9 Букв.: «десять тысяч локтей»; также в ст. 10, 13 и 18. в ширину. 10Это будет священный участок для священнослужителей. Он будет двенадцать с половиной километров в длину на северной стороне, пять километров в ширину на западной, пять – на восточной и двенадцать с половиной километров в длину на южной. Посреди него будет святилище Вечного. 11Надел будет принадлежать посвящённым священнослужителям из потомков Цадока, которые верно служили Мне и не отступили, как левиты с прочими исроильтянами. 12Он будет принадлежать им, как особая земля из священного надела, великая святыня на границе с участком левитов.

13Рядом с землёй священнослужителей левиты получат надел в двенадцать с половиной километров в длину и пять – в ширину. Вся его длина будет составлять двенадцать с половиной километров, а ширина – пять. 14Они не должны ни продавать его, ни обменивать. Это лучший надел в стране. Он не должен переходить в другие руки, ведь это святыня Вечного.

15Остальная земля, два с половиной километра48:15 Букв.: «пять тысяч локтей». в ширину и двенадцать с половиной километров в длину, будет для обычных нужд города, для домов и для пастбищ. Посреди неё будет город, 16северная, южная, восточная и западная стороны которого будут по два километра с четвертью48:16 Букв.: «четыре тысячи пятьсот локтей»; также в ст. 30, 32-34.. 17Городские пастбища будут длиною по сто двадцать пять метров48:17 Букв.: «двести пятьдесят локтей». на севере, юге, востоке и западе. 18Остаток этого надела, который граничит со священным участком и прилегает к нему по длине, составит пять километров с восточной стороны и пять километров с западной. Плодами этой земли будут кормиться люди, работающие в городе. 19Городские работники, которые станут возделывать его, будут из всех родов Исроила. 20Участок будет квадратным, двенадцать с половиной километров с каждой стороны. Он будет отделён для особого использования вместе с городским владением.

21То, что останется с обеих сторон области, составленной священным участком и городским владением, будет принадлежать вождю. Его земля протянется на восток на двенадцать с половиной километров от священного участка к восточной границе, и на запад – на двенадцать с половиной километров к западной. Обе эти области, равные по длине родовым наделам, будут принадлежать вождю. Посреди них будет священный участок со святилищем храма. 22Так владения левитов и города будут находиться посреди владений вождя. Владения вождя будут находиться между границами наделов Иуды и Вениамина.

23Что до прочих родов, то надел Вениамина будет простираться с востока на запад.

24Надел Шимона будет граничить с владениями Вениамина с востока на запад.

25Надел Иссокора будет граничить с владениями Шимона с востока на запад.

26Надел Завулона будет граничить с владениями Иссокора с востока на запад.

27Надел Гада будет граничить с владениями Завулона с востока на запад.

28Южная граница надела Гада протянется от Тамара к водам Меривы-Кадеша, а оттуда по руслу речки на границе Египта к Средиземному морю.

29Такова земля, где вы должны отмерять наделы во владение родам Исроила, – возвещает Владыка Вечный.

Ворота Иерусалима

30– Вот выходы из города: на северной стороне, что составляет в длину два километра с четвертью, 31будет трое ворот: ворота Рувима, Иуды и Леви. (Ворота города называются по родам Исроила.)

32На восточной стороне, что в длину два километра с четвертью, будет трое ворот: ворота Юсуфа, Вениамина и Дона.

33На южной стороне, что в длину два километра с четвертью, будет трое ворот: ворота Шимона, Иссокора и Завулона.

34На западной стороне, что в длину два километра с четвертью, будет трое ворот: ворота Гада, Ошера и Неффалима.

35Общая длина стены – девять километров48:35 Букв.: «восемнадцать тысяч локтей»..

Отныне этот город будет назван:

ВЕЧНЫЙ ТАМ.