New American Standard Bible

Jeremiah 9

A Lament over Zion

1[a]Oh that my head were waters
And my eyes a fountain of tears,
That I might weep day and night
For the slain of the daughter of my people!
[b]Oh that I had in the desert
A wayfarers’ lodging place;
That I might leave my people
And go from them!
For all of them are adulterers,
An assembly of treacherous men.
“They bend their tongue like their bow;
Lies and not truth prevail in the land;
For they proceed from evil to evil,
And they do not know Me,” declares the Lord.
“Let everyone be on guard against his neighbor,
And do not trust any brother;
Because every brother deals [c]craftily,
And every neighbor goes about as a slanderer.
“Everyone deceives his neighbor
And does not speak the truth,
They have taught their tongue to speak lies;
They weary themselves committing iniquity.
“Your dwelling is in the midst of deceit;
Through deceit they refuse to know Me,” declares the Lord.

Therefore thus says the Lord of hosts,

“Behold, I will refine them and assay them;
For what else can I do, because of the daughter of My people?
“Their tongue is a deadly arrow;
It speaks deceit;
With his mouth one speaks peace to his neighbor,
But inwardly he sets an ambush for him.
“Shall I not punish them for these things?” declares the Lord.
“On a nation such as this
Shall I not avenge Myself?

10 “For the mountains I will take up a weeping and wailing,
And for the pastures of the wilderness a dirge,
Because they are laid waste so that no one passes through,
And the lowing of the cattle is not heard;
Both the birds of the sky and the beasts have fled; they are gone.
11 “I will make Jerusalem a heap of ruins,
A haunt of jackals;
And I will make the cities of Judah a desolation, without inhabitant.”

12 Who is the wise man that may understand this? And who is he to whom the mouth of the Lord has spoken, that he may declare it? Why is the land ruined, laid waste like a desert, so that no one passes through? 13 The Lord said, “Because they have forsaken My law which I set before them, and have not obeyed My voice nor walked according to it, 14 but have walked after the stubbornness of their heart and after the Baals, as their fathers taught them,” 15 therefore thus says the Lord of hosts, the God of Israel, “behold, I will feed them, this people, with wormwood and give them poisoned water to drink. 16 I will scatter them among the nations, whom neither they nor their fathers have known; and I will send the sword after them until I have annihilated them.”

17 Thus says the Lord of hosts,

“Consider and call for the mourning women, that they may come;
And send for the [d]wailing women, that they may come!
18 “Let them make haste and take up a wailing for us,
That our eyes may shed tears
And our eyelids flow with water.
19 “For a voice of wailing is heard from Zion,
‘How are we ruined!
We are put to great shame,
For we have left the land,
Because they have cast down our dwellings.’”
20 Now hear the word of the Lord, O you women,
And let your ear receive the word of His mouth;
Teach your daughters wailing,
And everyone her neighbor a dirge.
21 For death has come up through our windows;
It has entered our palaces
To cut off the children from the streets,
The young men from the town squares.
22 Speak, “Thus says the Lord,
‘The corpses of men will fall like dung on the open field,
And like the sheaf after the reaper,
But no one will gather them.’”

23 Thus says the Lord, “Let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might, let not a rich man boast of his riches; 24 but let him who boasts boast of this, that he understands and knows Me, that I am the Lord who exercises lovingkindness, justice and righteousness on earth; for I delight in these things,” declares the Lord.

25 “Behold, the days are coming,” declares the Lord, “that I will punish all who are circumcised and yet uncircumcised— 26 Egypt and Judah, and Edom and the sons of Ammon, and Moab and all those inhabiting the desert who clip the hair on their temples; for all the nations are uncircumcised, and all the house of Israel are uncircumcised of heart.”

Footnotes

  1. Jeremiah 9:1 Ch 8:23 in Heb
  2. Jeremiah 9:2 Ch 9:1 in Heb
  3. Jeremiah 9:4 I.e. like Jacob (a play on words)
  4. Jeremiah 9:17 Lit skilled

Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 9

1O! de mi-ar fi capul un izvor de ape
    şi ochii o fântână de lacrimi!
Aş plânge zi şi noapte
    zdrobirea fiicei poporului meu.
O, dacă aş avea în pustie
    un han de călători,
l-aş părăsi pe poporul meu
    şi aş pleca de la el,
căci toţi comit adulter
    şi sunt o adunătură de necredincioşi.“

„Au limba întinsă ca un arc
    ca să arunce minciuna
şi nu prin adevăr[a]
    sunt ei puternici în ţară,
căci merg din răutate în răutate
    şi nu Mă cunosc, zice Domnul.
Fiecare să se păzească de prietenul lui;
    să nu vă încredeţi în nici unul din fraţii voştri,
căci orice frate este un înşelător[b]
    şi orice prieten umblă cu bârfe.
Fiecare îşi înşală prietenul
    şi nimeni nu spune adevărul.
Îşi deprind limba la vorbe mincinoase
    şi se obosesc să facă rău.
Locuinţa ta[c] este în mijlocul înşelătoriei.

De înşelători ce sunt, ei refuză să Mă cunoască, zice Domnul.“

„De aceea, aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

«Îi voi topi şi îi voi încerca,
    căci ce altceva aş putea face
        cu fiica poporului Meu?
Limba lor este o săgeată ucigătoare;
    ea rosteşte înşelăciunea.
Cu gura, ei vorbesc prietenului de pace,
    dar în adâncul inimii, îi întind curse.
Să nu-i pedepsesc Eu pentru aceste lucruri,
    zice Domnul?
Să nu mă răzbun Eu
    pe un asemenea neam?»“

10 „Voi înălţa o plângere şi un bocet pentru munţi,
    precum şi un cântec de jale pentru păşunile pustiite,
căci sunt arse şi nimeni nu le cutreieră;
    nu se mai aude în ele behăitul turmelor.
Păsările cerului şi-au luat zborul
    şi animalele câmpului au fugit.“

11 „Voi preface Ierusalimul într-o movilă de pietre,
    într-o vizuină de şacali.
Voi preface cetăţile lui Iuda
    într-o pustie lipsită de locuitori.“

12 „Cine este omul înţelept care să înţeleagă aceste lucruri? Cui i-a vorbit gura Domnului, ca să ne poată lămuri de ce este distrusă ţara, de ce este arsă ca o pustie şi nimeni nu o mai cutreieră? 13 Iată însă ce spune Domnul: «Se întâmplă astfel, pentru că au părăsit Legea Mea, pe care le-o pusesem înainte, pentru că nu au ascultat de glasul Meu şi nu au respectat Legea Mea, 14 ci au umblat după încăpăţânarea inimii lor şi după baali[d], aşa cum i-au învăţat strămoşii lor.»“

15 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, îi voi face pe cei din poporul acesta să se hrănească cu pelin şi le voi da să bea ape otrăvite. 16 Îi voi împrăştia printre nişte neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor, şi îi voi urmări cu sabia până îi voi distruge.»“

17 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

«Luaţi aminte acum! Chemaţi bocitoarele să vină!
    Trimiteţi după femeile înţelepte să vină!
18 Să se grăbească
    şi să înalţe o cântare de jale pentru noi,
până când ni se vor umple ochii de lacrimi
    şi pleoapele – de şiroaie de apă.
19 Strigătul de jale se aude în Sion:
    ‘Cât suntem de nenorociţi
        şi ce mare este ruşinea noastră!
Trebuie să părăsim ţara,
    căci locuinţele noastre sunt surpate.’»“

20 „Ascultaţi, femeilor, Cuvântul Domnului!
    Deschideţi-vă urechile la cuvântul gurii Lui!
Învăţaţi-le pe fiicele voastre cântece de jale
    şi învăţaţi-vă bocete unele pe altele,
21 căci moartea s-a urcat prin ferestrele noastre
    şi a intrat în palatele noastre.
A nimicit copiii de pe străzi
    şi tinerii din pieţe.“

22 „Spune: «Aşa vorbeşte Domnul:

‘Hoiturile oamenilor vor zăcea întinse
    precum gunoiul pe câmpii,
precum snopul căzut înapoia secerătorului
    şi pe care nu-l adună nimeni.’»“

23 „Aşa vorbeşte Domnul:

«Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui,
    cel tare să nu se laude cu tăria lui,
        iar cel bogat să nu se laude cu bogăţia lui,
24 ci, cel ce se laudă să se laude
    că Mă înţelege, că Mă cunoaşte
şi că ştie că Eu sunt Domnul Care arăt îndurare[e]
    şi Care înfăptuiesc judecată şi dreptate pe pământ,
        fiindcă în acestea Îmi găsesc Eu plăcerea, zice Domnul.»“

25 „Iată, vin zile, zice Domnul, când îi voi pedepsi pe toţi cei care sunt circumcişi doar în trup: 26 pe Egipt, Iuda, Edom, Amon, Moab şi pe toţi cei ce îşi rad colţurile bărbii, care locuiesc în pustie[f]; căci toate neamurile sunt necircumcise şi toată Casa lui Israel are inima necircumcisă.“

Footnotes

  1. Ieremia 9:3 Sau: nu pentru adevăr
  2. Ieremia 9:4 Sau: un Iacov înşelător
  3. Ieremia 9:6 Probabil cu referire la Ieremia
  4. Ieremia 9:14 Vezi nota de la 2:23
  5. Ieremia 9:24 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
  6. Ieremia 9:26 Sau: pe toţi cei de departe, locuitorii pustiei