The Message

Revelation 2

To Ephesus

1Write this to Ephesus, to the Angel of the church. The One with Seven Stars in his right-fist grip, striding through the golden seven-lights’ circle, speaks:

2-3 “I see what you’ve done, your hard, hard work, your refusal to quit. I know you can’t stomach evil, that you weed out apostolic pretenders. I know your persistence, your courage in my cause, that you never wear out.

4-5 “But you walked away from your first love—why? What’s going on with you, anyway? Do you have any idea how far you’ve fallen? A Lucifer fall!

“Turn back! Recover your dear early love. No time to waste, for I’m well on my way to removing your light from the golden circle.

“You do have this to your credit: You hate the Nicolaitan business. I hate it, too.

“Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches. I’m about to call each conqueror to dinner. I’m spreading a banquet of Tree-of-Life fruit, a supper plucked from God’s orchard.”

To Smyrna

Write this to Smyrna, to the Angel of the church. The Beginning and Ending, the First and Final One, the Once Dead and Then Come Alive, speaks:

“I can see your pain and poverty—constant pain, dire poverty—but I also see your wealth. And I hear the lie in the claims of those who pretend to be good Jews, who in fact belong to Satan’s crowd.

10 “Fear nothing in the things you’re about to suffer—but stay on guard! Fear nothing! The Devil is about to throw you in jail for a time of testing—ten days. It won’t last forever.

“Don’t quit, even if it costs you your life. Stay there believing. I have a Life-Crown sized and ready for you.

11 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches. Christ-conquerors are safe from Devil-death.”

To Pergamum

12 Write this to Pergamum, to the Angel of the church. The One with the sharp-biting sword draws from the sheath of his mouth—out come the sword words:

13 “I see where you live, right under the shadow of Satan’s throne. But you continue boldly in my Name; you never once denied my Name, even when the pressure was worst, when they martyred Antipas, my witness who stayed faithful to me on Satan’s turf.

14-15 “But why do you indulge that Balaam crowd? Don’t you remember that Balaam was an enemy agent, seducing Balak and sabotaging Israel’s holy pilgrimage by throwing unholy parties? And why do you put up with the Nicolaitans, who do the same thing?

16 “Enough! Don’t give in to them; I’ll be with you soon. I’m fed up and about to cut them to pieces with my sword-sharp words.

17 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches. I’ll give the sacred manna to every conqueror; I’ll also give a clear, smooth stone inscribed with your new name, your secret new name.”

To Thyatira

18 Write this to Thyatira, to the Angel of the church. God’s Son, eyes pouring fire-blaze, standing on feet of furnace-fired bronze, says this:

19 “I see everything you’re doing for me. Impressive! The love and the faith, the service and persistence. Yes, very impressive! You get better at it every day.

20-23 “But why do you let that Jezebel who calls herself a prophet mislead my dear servants into Cross-denying, self-indulging religion? I gave her a chance to change her ways, but she has no intention of giving up a career in the god-business. I’m about to lay her low, along with her partners, as they play their sex-and-religion games. The bastard offspring of their idol-whoring I’ll kill. Then every church will know that appearances don’t impress me. I x-ray every motive and make sure you get what’s coming to you.

24-25 “The rest of you Thyatirans, who have nothing to do with this outrage, who scorn this playing around with the Devil that gets paraded as profundity, be assured I’ll not make life any harder for you than it already is. Hold on to the truth you have until I get there.

26-28 “Here’s the reward I have for every conqueror, everyone who keeps at it, refusing to give up: You’ll rule the nations, your Shepherd-King rule as firm as an iron staff, their resistance fragile as clay pots. This was the gift my Father gave me; I pass it along to you—and with it, the Morning Star!

29 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches.”

Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 2

Budskabet til menigheden i Efesos

1Skriv til menigheden[a] i Efesos: Dette budskab kommer fra ham, der holder de syv stjerner i sin højre hånd, og som vandrer blandt de syv guldlysestager.

Jeg ved, hvordan du har slidt og slæbt og holdt ud gennem forfølgelserne. Jeg ved også, at du ikke tolererer onde mennesker i din midte. Jeg ser, at du har vurderet dem, der kalder sig selv apostle uden at være det, og du har fundet, at de lyver. Jeg ved, at du har været udholdende og har lidt for mit navns skyld, og at du ikke er kørt træt.

Men jeg har det imod dig, at du har mistet din første kærlighed. Tænk derfor over, hvorfra du er faldet. Kom tilbage og gør, som du gjorde i begyndelsen. Ellers kommer jeg og flytter din lysestage fra dens plads. Det vil jeg gøre, hvis du ikke lægger kursen om. Dog vil jeg rose dig, fordi du tager lige så stærkt afstand fra nikolaitternes gerninger, som jeg gør.[b]

Den, som har øre, vil forstå, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give lov til at spise af frugten fra livets træ, der står i Guds Paradis.

Budskabet til menigheden i Smyrna

Skriv til menigheden i Smyrna: Dette budskab kommer fra ham, som er den første og den sidste, han som var død, men blev levende.

Jeg ved, hvad du har udrettet. Jeg kender til de forfølgelser, du har været igennem, og jeg ved, at du er fattig. Men du er alligevel rig! Jeg har hørt de falske anklager fra dem, der mener om sig selv, at de er de sande jøder,[c] men de tilhører i virkeligheden Satans forsamling. 10 Vær ikke bange for de lidelser, der venter dig. Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel for at friste jer til frafald. I ti dage vil I opleve stor trængsel. Men vær tro indtil døden. Jeg vil give jer det evige liv som belønning.

11 Den, som har øre, vil forstå, hvad Ånden siger til menighederne: Den, der sejrer, bliver ikke ramt af den anden død.

Budskabet til menigheden i Pergamon

12 Skriv til menigheden i Pergamon: Dette budskab kommer fra ham, der har det skarpe, tveæggede sværd.

13 Jeg ved, at du bor dér, hvor Satan har sin trone. Men du holder fast ved mit navn og har ikke fornægtet troen på mig, ikke engang da Satans håndlangere slog min trofaste tjener Antipas ihjel. 14 Men jeg har ikke desto mindre nogle få ting at udsætte på dig. Du huser nemlig nogle, der følger Bileams lære. Husk, at han fik kong Balak til at lokke israelitterne med til at spise kød, der var ofret til afguderne, og tage del i religiøs prostitution.[d] 15 Du har også nogle, der følger nikolaitternes falske lære, og derved forføres de til at synde på samme måde, som israelitterne gjorde dengang. 16 Du må tage skarpt afstand fra sådan en lære. Hvis du ikke gør det, kommer jeg hurtigt for at slå disse mennesker ned med min munds sværd.

17 Den, som har øre, vil forstå, hvad Ånden siger til menighederne: Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna.[e] Jeg vil også give ham en hvid sten, og på den er der skrevet et nyt navn, som ingen forstår betydningen af, undtagen den, der får det.

Budskabet til menigheden i Tyatira

18 Skriv til menigheden i Tyatira: Dette budskab kommer fra Guds Søn, hvis øjne lyser som ild, og hvis fødder skinner som blankt metal.

19 Jeg ved, hvad du har udrettet, og jeg kender din kærlighed, din trofaste og gode tjeneste og din udholdenhed, ja, du arbejder hårdere nu end i begyndelsen. 20 Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, som kalder sig selv profet. Hun lærer mine tjenere at tage del i festmåltider for afguderne og i religiøs prostitution. 21 Jeg har givet hende tid til at ændre holdning, men det har hun ikke gjort. 22 Nu vil jeg straffe hende med sygdom. De, der følger hende, vil komme til at lide forfærdeligt, hvis de ikke tager afstand fra hendes handlinger, 23 ja, jeg sender hendes ‚børn’ i døden. Så vil alle menighederne forstå, at jeg kender ethvert menneskes tanker og motiver, og jeg giver hver især løn som forskyldt.

24 Med hensyn til jer andre i Tyatira, som ikke følger den falske lære, og som ikke kender til ‚Satans dybe mysterier’, som de kalder det, jer vil jeg ikke lægge nye byrder på. 25 Men hold fast ved det, I har, indtil jeg kommer. 26-28 De, der vinder sejr og bliver ved med at udføre mine gerninger lige til det sidste, vil jeg give autoritet over folkeslagene, den samme magt og myndighed, som min Far har givet mig. Med jernscepter skal de knuse de genstridige, som man slår de mislykkede lerkar i stykker.[f] Den, der sejrer, vil jeg også give morgenstjernen.

29 Den, som har øre, vil forstå, hvad Ånden siger til menighederne.

Footnotes

  1. 2,1 Ordret: „menighedens engel”, men budskabet er til menigheden som helhed.
  2. 2,6 De såkaldte nikolaitter havde åbenbart en lære, som tillod seksuel synd, måske fordi de betragtede det åndelige og det legemlige som uafhængige områder. Legemlig synd havde for dem ingen åndelig betydning.
  3. 2,9 Ordet „jøder” blev ligesom ordet „Israel” ofte brugt i betydningen: „det sande Guds folk”. Men de vantro jøder, som angreb de kristne, betegnes her som tilhørende Satan, jf. Joh. 8,44, hvor Jesus kalder de vantro jøder djævelens børn.
  4. 2,14 Jf. 4.Mos. 22–25 og 31,16.
  5. 2,17 Som symbol på evigt liv. Det var brød, bagt af mannakorn, der holdt israelitterne i live i ørkenen.
  6. 2,26-28 Ordene her har forbindelse til Sl. 2,8-9.