Tito 3 – LCB & CRO

Luganda Contemporary Bible

Tito 3:1-15

Okuwabula abakkiriza

13:1 a Bar 13:1 b 2Ti 2:21Ebintu ebyo bijjukizenga abafuzi n’ab’obuyinza, babiwulirenga, era babigonderenga, era babenga beetegefu okukola buli mulimu omulungi. 23:2 Bef 4:31; 2Ti 2:24Bakuutire baleme kwogerebwako bubi, era beewalenga okuyomba, babenga bakkakkamu era babeerenga bawombeefu eri abantu bonna.

3Kubanga naffe ffennyini twali basirusiru era abajeemu, nga tuwabye, era nga tufugibwa okwegomba kwaffe okubi, n’amasanyu aga buli ngeri, nga tuli ba ttima era ab’obuggya, nga tukyayibwa era nga tukyawagana. 43:4 a Bef 2:7 b Tit 2:11Naye ekisa kya Katonda Omulokozi waffe n’okwagala kwe bwe byalabika, 53:5 a Bef 2:9 b Bar 12:2n’atulokola, si lwa bikolwa eby’omu butuukirivu bye twakola, wabula olw’okusaasira kwe mu kunaazibwa okw’okuzaalibwa okw’omulundi ogwokubiri n’okufuulibwa abaggya olwa Mwoyo Mutukuvu, 63:6 Bar 5:5gwe yatuyiwako mu bungi ku lwa Yesu Kristo Omulokozi waffe. 73:7 a Bar 3:24 b Bar 8:17 c Bar 8:24 d Tit 1:2Bwe tulimala okutukuzibwa olw’ekisa kye, tulyoke tufune omugabo mu kusuubira obulamu obutaggwaawo. 83:8 a 1Ti 1:15 b Tit 2:14Ekigambo ekyo kyesigwa, era nkukuutira ebyo obinywezenga abakkiriza Katonda bajjukirenga okukola ebikolwa ebirungi; ebintu ebyo birungi era bigasa abantu.

93:9 1Ti 1:4; 2Ti 2:14Naye weewalenga empaka ez’obusirusiru, n’okukaayana ku nkalala eziraga obuzaale bw’abantu, n’ennyombo, n’entalo ebikwata ku mateeka; kubanga tebiriiko kye bigasa era tebiriimu nsa. 103:10 Bar 16:17Omuntu ayawulayawula mu bantu bw’omalanga okumulabula omulundi ogusooka, era n’ogwokubiri, omwewalanga, 11kubanga omuntu ng’oyo aba amaze okukyamizibwa mu kibi, era nga yeesalira yekka omusango.

123:12 a Bik 20:4 b 2Ti 4:9, 21Bwe nkutumiranga Atema oba Tukiko, oyanguwanga okujja gye ndi mu Nikopoli, kubanga nsazeewo okubeera eyo mu biseera eby’obutiti. 133:13 Bik 18:24Fuba okusibirira Zeena munnamateeka ne Apolo obatume babe nga tebaliiko kye beetaaga.

143:14 nny 8Era kubiriza abantu baffe bayige okukolanga emirimu omuva ebyetaagibwa, balemenga kubeera awo nga tebaliiko kye bagasa.

153:15 1Ti 1:2Bonna abali nange bakulamusizza.

Olamuse abo bonna abatwagala mu kukkiriza.

Ekisa kibeerenga nammwe mwenna.

Knijga O Kristu

Titu 3:1-15

Činiti dobro

1Podsjećaj ih da se pokoravaju poglavarima i vlastima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo. 2Neka ni o komu ružno ne govore, neka se ne svađaju i neka budu popustljivi, vrlo blagi prema svima.

3I mi smo nekoć bili nerazumni, nepokorni, zalutali u ropstvo raznih požuda i grešnih naslada. Živjeli smo u zlu i zavisti. Mrzili smo druge i oni su mrzili nas.

4Ali tada nam je Bog, naš Spasitelj, iskazao svoju dobrotu i ljubav. 5Spasio nas je, ali ne zbog dobrih djela koja smo činili, nego zbog svojega milosrđa. Oprao nas je od grijeha i dao nam da se rodimo u novi život po Svetome Duhu 6kojega je na nas obilno izlio zbog onoga što je za nas učinio Isus Krist, Spasitelj naš. 7Opravdao nas je svojom milošću i učinio baštinicima vječnoga života kojemu se nadamo. 8Sve što sam ti rekao je istina. Hoću da to uporno tvrdiš da se oni koji su povjerovali Bogu posvete vršenju djela ljubavi. To je svima dobro i korisno.

Pavlove završne napomene i pozdravi

9Kloni se budalastih prepirki oko rodoslovlja, svađa i ispraznih rasprava o židovskim zakonima jer je to posve nekorisno i nevrijedno. 10Izaziva li tko među vama razdor, dvaput ga opomeni. Ako ne posluša, nemojte više ništa s njim imati 11jer je pokvaren i griješi te tako sam sebe osuđuje.

12Kanim k tebi poslati Artemu ili Tihika. Čim stigne, požuri k meni u Nikopol jer sam ondje odlučio zimovati. 13Učini sve što možeš za pravnika Zenu i Apolona na putu. Pobrini se da imaju sve što im treba. 14Jer naši ljudi ne bi smjeli živjeti neplodnim životom. Moraju naučiti prednjačiti djelima ljubavi prema ljudima u potrebi.

15Svi koji su sa mnom pozdravljaju vas. Pozdravi vjernike koji nas vole.

Neka je Božja milost sa svima vama.