Amosi 2 – LCB & NTLR

Luganda Contemporary Bible

Amosi 2:1-16

1Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Olw’ebyonoono bya Mowaabu ebisatu

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Kubanga yayokya amagumba ga kabaka wa Edomu

ne gafuuka evvu.

2Ndiweereza omuliro ku Mowaabu

era gulyokya ebigo bya Keriyoosi.

Abantu ba Mowaabu balifiira

wakati mu kusasamala okungi omuliba okuleekaana n’okufuuwa amakondeere.

3Ndizikiriza omukulembeze wa Mowaabu

n’abakungu baamu bonna, ndibatta,”

bw’ayogera Mukama.

4Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Olw’ebyonoono bya Yuda ebisatu

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Kubanga banyoomye amateeka ga Mukama,

ne batakuuma biragiro bye nabawa

ne bagondera bakatonda ab’obulimba

bajjajjaabwe be baagobereranga.

5Ndiweereza omuliro ku Yuda

ne njokya ebigo bya Yerusaalemi.”

6Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Olw’ebyonoono bya Isirayiri ebisatu

weewaawo ebina, siriggyawo busungu bwange.

Batunda obutuukirivu bafune ffeeza,

ne batunda n’abaavu olw’omugogo gw’engatto.

7Balinnyiririra emitwe gy’abaavu

mu nfuufu,

n’abajoogebwa ne batalamulwa mu bwenkanya.

Omwana ne kitaawe bayingira eri omuwala omu

ne boonoona erinnya lyange.

8Bagalamira okumpi ne buli kyoto

ku ngoye ezaweebwayo ng’obweyamo.

Mu nnyumba ya bakatonda baabwe

mwe banywera omwenge oguleetebwa abatanziddwa.

9“Nazikiriza Abamoli ku lwabwe

newaakubadde nga baali bawanvu ng’emivule

era nga ba maanyi ng’emyera.

Nazikiriza ebibala ebyali waggulu

okutuuka ku mirandira egyali wansi.

10Nakuggya mu nsi y’e Misiri,

ne nkukulemberera emyaka amakumi ana mu ddungu,

weetwalire ensi y’Abamoli.

11“Nayimusa abamu ku batabani bammwe okubeera bannabbi,

ne ku balenzi bammwe okuba Abawonge ba Mukama.

Si bwe kiri bwe kityo abantu ba Isirayiri?”

bw’ayogera Mukama.

12“Naye mmwe ne mudda mu kuwa Abawonge ba Mukama omwenge okunywa,

ne muwa bannabbi amateeka nga mubagamba nti temuwa byabunnabbi.

13“Laba, ndibasesebbula

ng’eggaali eryettisse ebinywa by’emmere ey’empeke bwe lisesebbula ekiri mu kkubo lyalyo.

14Abanguwa tebaliwona,

n’ab’amaanyi tebalikuŋŋaanya maanyi gaabwe

era n’omuzira nnamige talisobola kuwonya bulamu bwe.

15Omukubi w’obusaale omukugu taliyimirira kunywera,

n’omuserikale ow’ebigere nnakinku talisobola kuwenyuka.

Abo abasajja abazira abeebagazi b’embalaasi tebalisobola kuwonya bulamu bwabwe.

16Ku lunaku olwo abalwanyi abazira nnamige

balidduka bukunya!”

bw’atyo bw’ayogera Mukama.

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 2:1-16

Judecată împotriva Moabului

1Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Moabului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a ars până și oasele regelui Edomului,

făcându‑le scrum.1 În sensul că nu a permis ca acesta să fie înmormântat în mod onorabil.

2Voi trimite foc în Moab,

care va mistui fortărețele Cheriotului.2 Sau: cetăților.

Moab va muri în mijlocul încleștării,

în mijlocul strigătelor de război și al sunetului de trâmbiță2 Ebr.: șofar, un instrument de suflat făcut din corn de berbec (ebr.: yyobel), care nu avea o funcție muzicală, ci era folosit pentru a transmite anumite semnale în închinare, în adunările publice sau în război..

3Îl voi nimici pe judecător din mijlocul lui

și îi voi ucide toate căpeteniile împreună cu el,“ zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

4Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale lui Iuda,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că au respins Legea Domnului

și n‑au păzit hotărârile Lui

și pentru că s‑au lăsat duși în rătăcire

de idolii lor mincinoși,

după care au umblat și părinții lor.

5Voi trimite foc în Iuda

și va mistui fortărețele Ierusalimului.“

Judecată împotriva Israelului

6Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale lui Israel,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că l‑au vândut pe cel drept pe arginți,

iar pe cel nevoiaș – pentru o pereche de sandale.

7Ei calcă în picioare, în pulberea pământului,

capetele celor săraci7 Sensul celor două versuri este nesigur. Sau: Ei calcă în picioare, cum ar călca pulberea pământului, capetele celor săraci; sau Ei tânjesc după pulberea pământului de pe capetele celor săraci, în ideea că sunt așa de lacomi încât nici măcar atât nu i‑ar lăsa celui sărac. Sau Ei tânjesc să vadă pulberea pământului pe capetele celor săraci.

și dau la o parte dreptul celor sărmani7 Sensul versului este nesigur..

Și fiul, și tatăl merg la aceeași fată,

ca să batjocorească astfel Numele Meu cel sfânt.7 Vezi Lev. 18:7-8.

8Pe hainele luate drept garanție,

se tolănesc lângă orice altar,8 Vezi Ex. 22:26-27; Deut. 24:12-13, 17.

iar vinul luat din amenzi8 Sau: despăgubiri; sau: restituiri, pretinse în mod nedrept.

îl beau în casa dumnezeilor lor.

9Eu i‑am nimicit pe amoriți dinaintea lor,

care erau cât cedrii de înalți

și puternici ca stejarii.

Deasupra, le‑am nimicit roadele,

iar dedesubt – rădăcinile.

10Eu v‑am scos din țara Egiptului

și v‑am purtat prin pustie timp de patruzeci de ani,

ca să vă dau în stăpânire țara amoriților.

11Am ridicat profeți dintre fiii voștri

și nazirei11 Vezi Num. 6:1-21; Jud. 13:5. dintre tinerii voștri.

Nu este așa, fii ai lui Israel? zice Domnul.

12Dar voi le‑ați dat nazireilor să bea vin

și le‑ați poruncit profeților: «Nu profețiți!»

13Iată, vă voi clătina

așa cum se clatină carul

când este plin cu snopi.

14Cel iute nu va putea să fugă,

cel tare nu se va putea baza pe tăria lui,

iar cel viteaz nu‑și va putea scăpa viața.

15Cel ce mânuiește arcul nu va putea să țină piept,

cel iute de picioare nu va putea scăpa,

iar călărețul nu‑și va putea salva viața.

16Chiar și cel mai curajos dintre viteji

va fugi în pielea goală în ziua aceea,“ zice Domnul.