Matteus 1 – LB & NCA

En Levende Bok

Matteus 1:1-25

Slektstavlen til Jesus

1Dette er forfedrene til Jesus Kristus1:1 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Jødene ventet på at denne kongen skulle gjenopprette Israel som nasjon. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”., den lovede kongen, som var etterkommer til kong David og Abraham:

2Abraham, Isak og Jakob var far til Juda og brødrene hans. Videre fulgte:

3Juda og Peres, som var tvillingbror til Serah,

og moren het Tamar. Så kom: Hesron,

4Aram Amminadab, Naksjon,

5Salmon, Boas, og moren het Rahab.

Etterpå finner vi: Obed, og moren het Rut, Isai, som ble far til

6kong David.

Salomo, som var sønn til Batseba, enken etter Uria. Videre:

7Rehabeam, Abia, Asaf,

8Josafat, Joram, Ussia, 9Jotam, Akas, Hiskia,

10Manasse, Amos,

11Josia, som var far til Jojakin og hans brødre,

som ble født ved den tiden da folket ble ført bort til fangenskap i Babylon, og Jojakin.

12Etter å ha blitt ført bort til Babylon, fulgte: Sealtiel, Serubabel,

13Abiud, Eljakim, Asor,

14Sadok, Akim, Eliud,

15Eleasar, Mattan, Jakob,

16og Josef. Josef var mannen til Maria og hun var mor til Jesus Kristus.

17Disse personene utgjør 14 slektledd fra Abraham og fram til kong David, 14 slektledd fra kong David og fram til tiden da jødene ble ført bort til Babylon og 14 slektledd fra epoken i Babylon og fram til Jesus Kristus.

Jesus blir født

18Da Jesus Kristus ble født, gikk det slik til: Hans mor Maria var trolovet og skulle gifte seg med Josef. Men allerede før de var gift, ble hun med barn ved Guds Hellige Ånd.1:18 Den jødiske trolovelsen var mer forpliktende enn vår tids forlovelse, og kunne bare brytes ved en skilsmisse, men noe seksuelt samliv fikk ikke forekomme. 19Josef, hennes kommende mann, så da ingen annen utvei enn å skille seg fra henne i stillhet. Han ville leve etter Guds bud, men ønsket ikke å skjemme ut Maria offentlig.1:19 Josef ville skrive under de nødvendige papirene for skilsmisse, men ikke la Marie bli dømt offentlig og bli steinet, som han kunne ha gjort.

20Mens han fortsatt grublet på hvordan han skulle løse problemet, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm.

Engelen sa: ”Josef, du som er etterkommer av kong David, du skal ikke nøle med å gifte deg med Maria, for det barnet hun bærer, er blitt til ved Guds Hellige Ånd. 21Hun skal få en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse folket sitt fra syndene deres.1:21 Jesus, som er den greske formen av navnet Josva, betyr ”Herren redder”.

22På denne måten ble det som Gud hadde forutsagt ved profeten Jesaja, til virkelighet: 23”Lytt! Den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og de skal kalle ham Immanuel, som betyr ’Gud er med oss’.”1:23 Se Jesaja 7:14.

24Da Josef våknet, gjorde han som engelen hadde gitt beskjed om, og han giftet seg med Maria. 25De hadde imidlertid ikke noe seksuelt samliv før sønnen var født. Josef ga ham navnet Jesus.

New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

मत्ती 1:1-25

यीसू के बंसावली

(लूका 3:23-38)

1एह यीसू मसीह के बंसावली अय – यीसू ह दाऊद के बंस के रिहिस अऊ दाऊद ह अब्राहम के बंस के रिहिस।

2अब्राहम के बेटा इसहाक रिहिस;

इसहाक के बेटा याकूब रिहिस;

याकूब ह यहूदा अऊ ओकर भाईमन के ददा रिहिस;

3यहूदा के बेटा फिरिस अऊ जोरह रिहिन, ओमन के दाई के नांव तामार रिहिस;

फिरिस के बेटा हिस्‍त्रोन रिहिस;

अऊ हिस्‍त्रोन के बेटा एराम रिहिस;

4एराम के बेटा अम्‍मीनादाब रिहिस;

अम्‍मीनादाब के बेटा नहसोन अऊ नहसोन के बेटा सलमोन रिहिस;

5सलमोन के बेटा बोअज रिहिस;

बोअज के दाई के नांव राहाब रिहिस;

बोअज के बेटा ओबेद रिहिस;

अऊ ओबेद के दाई के नांव रूत रिहिस;

ओबेद के बेटा यिसै रिहिस;

6यिसै के बेटा राजा दाऊद रिहिस।

दाऊद के बेटा सुलेमान रिहिस; सुलेमान ह ओ माईलोगन ले जनमिस, जऊन ह पहिली उरियाह के घरवाली रिहिस;

7सुलेमान के बेटा रहबाम रिहिस;

रहबाम के बेटा अबियाह रिहिस;

अऊ अबियाह के बेटा आसा रिहिस;

8आसा के बेटा यहोसाफात रिहिस;

यहोसाफात के बेटा योराम रिहिस;

अऊ योराम के बेटा उजियाह रिहिस;

9उजियाह के बेटा योताम रिहिस;

योताम के बेटा आहाज रिहिस;

अऊ आहाज के बेटा हिजकियाह रिहिस;

10हिजकियाह के बेटा मनस्‍से रिहिस;

मनस्‍से के बेटा आमोन रिहिस;

अऊ आमोन के बेटा योसियाह रिहिस;

11बंधुआ होके बाबूल देस जाय के बेरा म योसियाह के बेटा यकुन्‍याह, अऊ ओकर भाईमन रिहिन।

12बंधुआ होके बाबूल जाय के पाछू यकुन्‍याह के बेटा सालतिएल रिहिस;

अऊ सालतिएल के बेटा जरू‍ब्बाबिल रिहिस;

13जरू‍ब्बाबिल के बेटा अबीहूद रिहिस;

अबीहूद के बेटा इल्‍याकीम रिहिस;

अऊ इल्‍याकीम के बेटा अजोर रिहिस;

14अजोर के बेटा सदोक रिहिस;

सदोक के बेटा अखीम रिहिस;

अऊ अखीम के बेटा इलीहूद रिहिस;

15इलीहूद के बेटा एलियाजर रिहिस;

एलियाजर के बेटा मतान रिहिस;

अऊ मतान के बेटा याकूब रिहिस;

16याकूब के बेटा यूसुफ रिहिस; यूसुफ के घरवाली मरियम रिहिस, जेकर ले यीसू जनमिस, जऊन ला मसीह कहे जाथे।

17ए किसम ले अब्राहम ले दाऊद तक जम्मो चौदह पीढ़ी होईस, अऊ दाऊद ले लेके बाबूल म बंधुआई म जावत तक चौदह पीढ़ी, अऊ बंधुआई ले लेके मसीह1:17 “मसीह” (इबरानी) अऊ “ख्रिस्त” (यूनानी) – ए दूनों सबद के मतलब “अभिसिक्त जन” होथे। तक चौदह पीढ़ी होईस।

यीसू मसीह के जनम

(लूका 2:1-7)

18यीसू मसीह के जनम ए किसम ले होईस। यीसू के दाई मरियम के मंगनी यूसुफ के संग होय रिहिस, पर एकर पहिली कि ओमन दूनों घरवाला-घरवाली के रूप म एक संग होतिन, मरियम ह पबितर आतमा के जरिये पेट म पाय गीस। 19काबरकि मरियम के होवइया घरवाला यूसुफ ह एक धरमी मनखे रिहिस अऊ ओह मरियम ला मनखेमन के आघू म बदनाम करे नइं चाहत रिहिस, एकर खातिर ओह ओला चुपेचाप छोंड़ देय के बिचार करिस।

20पर ओकर ए बिचार करे के पाछू, परभू के एक स्‍वरगदूत ह ओला सपना म दिखिस अऊ ओ स्‍वरगदूत ह ओला कहिस, “हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तेंह मरियम ला अपन घरवाली के रूप म घर ले जाय बर झन डर, काबरकि जऊन ह ओकर गरभ म हवय, ओह पबितर आतमा के तरफ ले अय। 21ओह एक बेटा ला जनम दिही अऊ तें ओकर नांव यीसू1:21 ‘यहोसू’ ला यूनानी भासा म ‘यीसू’ कहिथें, जेकर मतलब होथे – ‘परभू बचाथे’ या ‘परभू उद्धार करथे’ रखबे, काबरकि ओह अपन मनखेमन ला ओमन के पाप ले छुटकारा दिही।”

22ए जम्मो बात एकर खातिर होईस कि जऊन बात, परभू ह अगमजानी के जरिये कहे रिहिस, ओह पूरा होवय: 23“देखव, एक कुवांरी ह गरभ म होही, अऊ ओह एक बेटा ला जनम दिही, अऊ ओकर नांव ‘इ‍मानुएल’ रखे जाही, जेकर मतलब होथे – परमेसर हमर संग।”1:23 यसायाह 7:14 24जब यूसुफ ह नींद ले जागिस, त ओह वइसनेच करिस जइसने परभू के स्‍वरगदूत ह ओला हुकूम दे रिहिस अऊ ओह मरियम ला अपन घरवाली के रूप म अपन घर ले गीस। 25पर जब तक मरियम ह बेटा ला जनम नइं दीस, तब तक यूसुफ ह ओकर करा नइं गीस। अऊ ओह ओकर नांव यीसू रखिस।