1. Peter 5 – LB & NRT

En Levende Bok

1. Peter 5:1-14

Råd til forstandere og ungdommer

1Nå en advarsel til dere som er ledere i menigheten. Jeg er jo selv forstander og har med egne øyne sett all den lidelsen Jesus Kristus måtte gå gjennom. Jeg skal også sammen med dere få dele herligheten i Kristus når han kommer igjen.

2Jeg vil at dere skal være som en gjeter for menigheten, den flokken Gud har satt dere til å lede. Ta godt vare på alle, ikke fordi dere blir tvunget til det, men fordi dere selv ønsker det. Det er slik Gud vil ha det. Ta ikke vare på menigheten for å tjene penger eller ha andre fordeler, men fordi dere vil tjene Gud av et helt hjerte. 3Ikke opptre som en hersker over flokken, men led menigheten ved å gå foran med et godt eksempel. 4Da vil Jesus selv, den øverste gjeteren, lønne dere den dagen han kommer igjen. Dere skal for evig få del i herligheten hos ham.

5Dere som er unge, må tilpasse dere etter dem som er eldre og har fått i oppdrag å lede menigheten. Men for alle gjelder det at ingen må være stolte, uten å erkjenne sitt behov av andre. Det heter i Skriften:

”Gud misliker dem som er stolte,

men han er god mot dem som erkjenner sitt behov av ham.”5:5 Se Salomos Ordspråk 3:34.

6Erkjenn derfor behovene dere har av Gud og hans kraft, så vil han en dag opphøye dere. 7Overlat alle bekymringer til ham, for han tar hånd om dere.

Vær på vakt

8Vær på vakt og tenk klart. Ta dere i vare for djevelen som er en fiende. Han raser omkring som en brølende løve blant dere og leter etter hvem han kan sluke. 9Stå imot angrepene hans og hold fast ved troen på Jesus. Gi ikke opp når dere må lide. Husk på at alle troende i hele verden må gå gjennom de samme prøvelsene.

10Gud har i sin godhet innbudt oss til evig herlighet. Dette får vi på grunn av det Jesus Kristus har gjort for oss. Det er bare en kort tid dere må å lide. Gud vil støtte dere og gi dere kraft så dere kan holde fast ved troen. 11Hans er makten i all evighet. Ja, det er sant!5:11 På gresk: Amen!

Sluttord

12Jeg har skrevet dette brevet til dere med hjelp av Silvanus. Han er en troende bror som jeg stoler fullt og helt på. Jeg ville med disse korte linjene oppmuntre dere og minne dere om Guds godhet og kjærlighet, slik at dere alltid vil holde fast ved troen på ham.

13Menigheten her i Babylon5:13 Babylon var sannsynligvis et kodenavn for Roma. Se Johannes’ åpenbaring Johannes syn 14–18., som på samme måte som dere har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham, hilser til dere. Markus, min unge medarbeider5:13 På gresk: sønnen min., hilser også til dere. 14Hils hverandre med et kyss for å vise den kjærlighet dere har.5:14 På gresk: Hils hverandre med et kjærlighetens kyss. Det var et ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De kysste hverandre, mennene for seg og kvinnene for seg.

Med ønske om at Guds fred skal fylle alle dere som lever i fellesskap med Kristus.

New Russian Translation

1 Петра 5:1-14

Наставления старейшинам

1Будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Христа, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин: 2пасите Божье стадо, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, как угодно Богу, и не ради низкой корысти, а из усердия. 3Не властвуйте над вверенными вам людьми, но подавайте стаду хороший пример. 4И когда придет Главный Пастырь, тогда вы получите неувядающий венец славы.

Наставления верующим

5Вы же, молодые, подчиняйтесь старейшинам. И все будьте смиренны по отношению друг к другу, потому что

«Бог – противник гордых,

но смиренным Он дает благодать»5:5 См. Прит. 3:34 в греческом переводе Ветхого Завета..

6Поэтому смиритесь под могучей рукой Божьей, и Он возвысит вас в свое время. 7Возложите все ваши заботы на Него5:7 См. Пс. 54:23., ведь Он печется о вас.

8Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рычащий лев, в поисках жертвы. 9Будьте тверды в вере и противостаньте дьяволу, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания.

10После вашего кратковременного страдания Бог, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной Своей славе через Иисуса Христа, восстановит вас, даст твердость, силу и стойкость. 11Ему принадлежит вся власть вовеки, аминь!

Заключительные приветствия

12С помощью Силуана5:12 Силуан – возможно, что Силуан и Сила (см. Деян. 15:22) – это одно и то же лицо., которого считаю верным братом, я написал вам это короткое послание, ободряя и свидетельствуя о том, что написанное мной есть истинная благодать Божья. Стойте в ней твердо.

13Церковь в Вавилоне5:13 Вавилон – по всей вероятности, Рим., избранная, как и вы, и мой сын Марк передают вам приветы. 14Приветствуйте друг друга поцелуем любви.

Мир всем вам, живущим в Иисусе Христе.