En Levende Bok

1. Korinter 16:1-24

Innsamlingen til de troende i Jerusalem

1Når det gjelder innsamlingen til de troende i Jerusalem, skal dere følge de instrukser jeg ga til menighetene i Galatia16:1 Galatia var en romersk provins i nåværende Tyrkia.. 2Hver søndag skal hver og en ta sin del av ukens lønn og legge pengene til side hjemme hos seg selv. Legg til side så mye dere har råd til. Vent ikke med å samle pengene sammen til jeg kommer. 3Velg ut noen personer som er skikket og kan reise til Jerusalem med gaven. Når jeg kommer, skal jeg skrive et brev som de kan ta med seg til lederne i menighetene i Jerusalem. 4Dersom det er bedre at jeg også reiser dit, så kan vi gjøre selskap.

Reiseplanene for Paulus og medarbeiderne hans

5Jeg planlegger å reise gjennom Makedonia16:5 Makedonia var en romersk provins i nåværende Hellas. Den lå nord om den provins der Korint lå.. Når jeg har gjort det, tenker jeg å komme til dere. 6Sannsynligvis stanser jeg hos dere en tid, kanskje hele vinteren. Etter det kan dere hjelpe meg med det jeg behøver for min videre reise, hvor enn det måtte bli. 7Denne gangen vil jeg ikke bare gjøre et kort besøk og så reise videre, men jeg håper å kunne stanse en god stund om Herren tillater det. 8Jeg stanser her i Efesos til pinse. 9Det er store muligheter for oss til å arbeide nettopp nå, selv om vi også har fått mange fiender.

10Dersom Timoteus kommer til dere, pass da på at han får ta det litt rolig hos dere. Han arbeider for Herren Jesus slik jeg gjør. 11Derfor må dere behandle ham med respekt. Hjelp ham med det han trenger når han skal reise videre, og send gode ønsker om fred med ham på reisen, slik at han kan komme tilbake til meg. Jeg ser fram til å treffe både ham og de andre som reiser sammen med ham. 12Når det gjelder vår bror Apollos, så ba jeg ham om å reise til dere sammen med de andre, men han mente at det ikke var den rette tiden akkurat nå. Han kommer til dere seinere når han får anledning.

Avsluttende advarsler og hilsen

13Våk over dere selv, og pass på at dere holder fast ved troen. Vær modige og sterke. 14Husk på alltid å behandle hverandre med kjærlighet.

15Jeg vil be dere om en ting, kjære søsken. Dere vet jo at Stefanas og familien hans var de første i provinsen Akaia16:15 Akaia var en romersk provins i nåværende Hellas. som begynte å tro på Kristus. De bruker nå hele livet sitt til å hjelpe de troende. 16Pass på at dere virkelig viser disse personene anerkjennelse. Det samme med alle som jobbar hardt sammen med dem. 17Jeg er glad for at Stefanas, Fortunatus og Akaikus har kommet til meg. 18Nå behøver jeg ikke savne dere like mye. De har oppmuntret meg på alle måter, og jeg vet at de har oppmuntret også dere. Slike menn skal vi virkelig sette pris på.

19Menighetene i provinsen Asia16:19 Provinsen Asia var en romersk provins i nåværende Tyrkia. hilser til dere. Akvilas og Priska og hele den menighet som samles i hjemmet deres, hilser hjertelig til alle dere som lever i fellesskap med Herren Jesus. 20Alle de troende her hilser til dere. Gi hverandre et velkomstkyss som tegn på at dere tilhører Herren.16:20 På gresk: Hilse hverandre med en hellig kyss. Det var en ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De hilste hverandre med en kyss, mennene for seg og kvinnene for seg.

21Her skriver jeg, Paulus, min hilsen, med egen hånd. 22Om noen ikke elsker Herren Jesus, da skal Gud dømme ham til evig straff. Kom, Herre Jesus!16:22 I grunnteksten: Marana ta, ”Vår Herre kom” på arameisk, morsmålet til Jesus.

23Med ønsker om at alt godt og kjærligheten fra Herren Jesus skal være med dere alle. 24Min kjærlighet er med dere som lever i fellesskap med Jesus Kristus.

Knijga O Kristu

1 Korinćanima 16:1-24

Darovi za jeruzalemsku Crkvu

1Glede novca koji prikupljate za kršćane u Jeruzalemu, ravnajte se prema uputama koje sam dao crkvama u Galaciji. 2Svakoga prvog dana u tjednu neka svatko od vas odvoji novca, koliko može, da ne sabirete kad ja dođem. 3Kad dođem, napisat ću pisma preporuke onima koje odaberete da isporuče vaš milodar Jeruzalemu. 4Bude li prikladno da i ja pođem, možemo skupa putovati.

Posljednje Pavlove upute

5Doći ću k vama kad proputujem Makedoniju. Njome, naime, kanim samo proći. 6A kod vas ću se možda i zadržati ili čak zimovati, da me otpremite prema sljedećem odredištu. 7Ne bih htio da vas i ovaj put vidim samo u prolazu. Želim malo ostati kod vas ako mi to Gospodin dopusti. 8Do tada ću ovdje u Efezu ostati do blagdana Pedesetnice 9jer mi se pružila dobra prilika za uspješan rad, ali i protivnika je mnogo.

10Dođe li Timotej, pobrinite se da se radeći među vama ne mora ničega bojati jer, kao i ja, radi na Gospodnjem djelu. 11Nemojte da ga tko prezre. Pošaljite ga natrag k meni u miru jer ga iščekujem s ostalom braćom.

12A što se tiče brata Apolona, silno sam ga nagovarao da vas s drugom braćom posjeti, ali nikako mu sada nije bilo po volji ići. No posjetit će vas kad mu se pruži prigoda.

13Bdijte! Budite postojani u vjeri! Budite hrabri i jaki! 14Što god činili, činite u ljubavi.

15Znate Stefanine ukućane i znate da su oni prvi u Ahaji postali kršćanima te da su se posvetili posluživanju drugih kršćana.16:15 U grčkome: posluživanju svetih. Zaklinjem vas, braćo i sestre, 16da ih poštujete i budete im poslušni—kao i svima koji s njima surađuju i trude se. 17Veseli me Stefanina, Fortunatova i Ahajikova posjeta. Nadomjestili su mi vas koji niste ovdje. 18I mene su, kao i vas, umirili.16:18 U grčkome: umirili su moj i vaš duh. Cijenite stoga takve ljude.

Pavlovi posljednji pozdravi

19Pozdravljaju vas azijske crkve. Mnogo vas u Gospodinu pozdravljaju Akvila i Priska te Crkva koja se sastaje u njihovu domu. 20Pozdravljaju vas svi vjernici.16:20 U grčkome: sva braća. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom.

21Pozdrav ću napisati vlastitom, Pavlovom rukom:

22Ako tko ne ljubi Gospodina, neka je proklet! Marana tha!16:22 U aramejskome: Dođi, Gospodine naš!

23Neka milost Gospodina Isusa bude s vama.

24Sve vas volim u Isusu Kristu.16:24 U nekim rukopisima na kraju stoji još: Amen.