King James Version

Revelation 20:1-15

1And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. 2And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years, 3And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season. 4And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years. 5But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection. 6Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years. 7And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, 8And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea. 9And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them. 10And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever.

11And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them. 12And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. 13And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them: and they were judged every man according to their works. 14And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. 15And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 20:1-15

Draken binds för tusen år

1Efter det fick jag se en ängel komma ner från himlen. Han hade nyckeln till avgrunden och en stor kedja i sin hand. 2Han grep draken, den gamla ormen, som är djävulen eller Satan, och band honom för tusen år. 3Sedan kastade ängeln ner honom i avgrunden och låste den och förseglade den, så att han inte kunde bedra folken förrän de tusen åren hade gått. Men efter det måste han släppas lös igen för en kort tid.

4Jag såg också troner, och på dem satte sig de som hade fått rätt att döma. Jag såg också de människor som hade halshuggits för Jesus vittnesbörd och Guds ord. De hade inte tillbett odjuret20:4 Jfr 13:1-10. eller dess bild och hade inte tagit emot dess märke på sina pannor eller sina händer. De fick liv igen och regerade med Kristus i tusen år. 5Men resten av de döda blev inte levande igen förrän de tusen åren var över. Detta är den första uppståndelsen.20:5 Syftar på de rättfärdigas uppståndelse i v. 4; v. 5 parentetisk. 6Lycklig och helig är den som får vara med om den första uppståndelsen. Den andra döden20:6 Förklaringen finns i v.14. har ingen makt över dem, utan de ska vara präster åt Gud och Kristus och regera med honom i tusen år.

Satan får sitt straff

7När de tusen åren är över ska Satan släppas lös ur sitt fängelse. 8Han ska då gå ut och bedra folk från jordens alla hörn, Gog och Magog,20:8 Antagligen en symbolisk bild för alla fiender till Guds folk. Jfr Hes 38-39. och samla dem till strid. De ska vara lika många som sanden i havet. 9De drog fram över hela jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld från himlen föll ner och förtärde dem. 10Djävulen som bedrog dem kastades ner i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falska profeten20:10 Jfr kap.13., och där ska de plågas dag och natt i all evighet.

Guds dom

11Sedan såg jag en stor vit tron och honom som sitter på den. Jorden och himlen flydde för honom, och det fanns inte mer någon plats för dem. 12Jag såg också de döda, både stora och små. De stod inför tronen, och böcker öppnades. Även en annan bok öppnades, och det var livets bok20:12 Jfr 2 Mos 32:32 och Ps 69:29.. De döda dömdes sedan efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. 13Havet gav tillbaka de döda som fanns i det, och döden och dödsriket20:13 På grekiska: Hades, se not till 6:8. gav tillbaka de döda som fanns där, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14Sedan kastades döden och dödsriket i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. 15Var och en som inte hade sitt namn skrivet i livets bok kastades i den brinnande sjön.