Het Boek

Zefanja 1:1-18

De vernietiging van Juda voorzegd

1De Here sprak tot Zefanja, de zoon van Kusi, kleinzoon van Gedalja, achterkleinzoon van Amarja en achterachterkleinzoon van Hizkia. Zefanja ontving deze boodschap tijdens de periode waarin Josia, de zoon van Amon, als koning over Juda regeerde.

2‘Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen,’ zegt de Here. 3‘Mens en dier zullen verdwijnen, vogels en vissen zullen sterven. Ook de goddelozen en alle afgodsbeelden die zij aanbidden, zal Ik uitroeien,’ zegt de Here. 4‘Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan.’ 5Ook hen die op hun platte daken klimmen en zich daar buigen voor de zon, de maan en de sterren. En ook hen zal ik vernietigen die zogenaamd de Here volgen, maar tegelijkertijd Milkom vereren! 6En allen die vroeger de Here vereerden, maar er nu niet meer van willen weten, en zij die Hem nooit hebben aanbeden en het ook niet wilden, zullen hetzelfde lot ondergaan.

7Wees stil in de aanwezigheid van de Oppermachtige Here. Want de dag van de Here breekt snel aan. Hij heeft voorbereidingen getroffen voor de grote slachting van zijn volk en hen die dat zullen uitvoeren, al uitgekozen. 8‘Op die dag van de grote slachting,’ zegt de Here, ‘zal Ik de leiders en de prinsen van Juda en iedereen die buitenlandse kleding draagt, straffen. 9Ja, Ik zal iedereen straffen die heidense gewoonten volgt en allen die het paleis van de koning vullen met wat ze verkregen hebben door geweld en bedrog.’ 10‘In die tijd,’ zegt de Here, ‘zal een luid geschreeuw opklinken uit de Vispoort in Jeruzalem, er zal een gehuil opstijgen uit de nieuwe wijk en opstandige geluiden zullen klinken vanaf de heuvels. 11Huil maar, inwoners van de Vijzelbuurt, want al uw zakenlieden en geldhandelaren zullen omkomen. 12Ik zal Jeruzalems donkerste hoeken met een lamp doorzoeken om alle mannen op te sporen die tevreden te midden van hun zonden leven en bij zichzelf denken: “De Here doet geen goed, maar ook geen kwaad.” 13Hun rijkdommen zullen worden geplunderd en hun huizen verwoest. Zij zullen nooit de kans krijgen om te wonen in de nieuwe huizen die zij hebben gebouwd. Zij zullen nooit drinken van de wijn uit de wijngaarden die zij zelf hebben geplant.’ 14De grote dag van de Here breekt spoedig aan! Hij komt snel dichterbij, dan zullen zelfs de dapperste mannen het uitschreeuwen. 15Die dag is een dag van Gods toorn, een dag van wanhoop en angst, van vernieling en vernietiging, van donkerheid, wolken en dikke duisternis. 16Op die dag zullen bazuingeschal en krijgsgeschreeuw weerklinken bij de aanval op de versterkte steden en hun hoge hoektorens. 17Ik zal de mensen angst aanjagen, zodat zij als blinden ronddwalen, want zij hebben gezondigd tegen de Here. Hun bloed zal rijkelijk vloeien en hun lijken zullen op straat vergaan. 18Op die dag van de toorn van de Here zullen zij niets hebben aan hun zilver en goud, want daarmee kunnen zij hun leven niet redden. God brandt van jaloezie en zal daardoor de hele aarde verteren, met alle volken erbij.

Thai New Contemporary Bible

เศฟันยาห์ 1:1-18

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมาถึงเศฟันยาห์ ผู้เป็นบุตรของคูชี ผู้เป็นบุตรของเกดาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรของอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรของเฮเซคียาห์ในรัชกาลโยสิยาห์โอรสกษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์ ความว่า

คำเตือนเกี่ยวกับหายนะที่จะมาถึง

2“เราจะกวาดล้างทุกสิ่ง

ไปจากพื้นโลก”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

3“เราจะกวาดล้างทั้งคนและสัตว์ออกไป

ตลอดจนนกในอากาศ

และปลาในทะเล

คนชั่วจะเหลืออยู่แค่กองปรักหักพัง1:3 ในภาษาฮีบรูวรรคนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

เมื่อเรากำจัดมนุษย์จากพื้นโลก”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

กล่าวโทษยูดาห์

4“เราจะเหยียดมือออกต่อสู้ยูดาห์

และชาวเยรูซาเล็มทั้งปวง

เราจะกำจัดคนของพระบาอัลทุกคนที่เหลืออยู่ให้หมดไปจากที่นี่

คือลบชื่อบรรดาปุโรหิตผู้ไม่นับถือพระเจ้า และผู้ฝักใฝ่รูปเคารพทิ้งไป

5ได้แก่บรรดาผู้หมอบกราบอยู่บนดาดฟ้า

เพื่อนมัสการหมู่ดาว

บรรดาผู้หมอบกราบลงและสาบานโดยอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้า

และอ้างพระโมเลค1:5 ภาษาฮีบรูว่ามัลคัมนั่นคือมิลโคมด้วย

6บรรดาผู้เลิกติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า

ไม่ได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือทูลถามจากพระองค์

7จงสงบนิ่งต่อหน้าพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต

เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเครื่องบูชา

และทรงชำระแขกรับเชิญของพระองค์ให้บริสุทธิ์

8ในวันถวายเครื่องบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น

เราจะลงโทษบรรดาเจ้านาย

และโอรสของกษัตริย์

และลงโทษคนทั้งปวง

ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียมของคนต่างชาติ

9ในวันนั้นเราจะลงโทษ

คนทั้งปวงที่ไม่เหยียบธรณีประตู1:9 1ซมอ.5:5

ผู้ทำให้บ้านเจ้านาย1:9 หรือทำให้วิหารของเทพเจ้าของพวกตน

เต็มไปด้วยความทารุณและการหลอกลวง”

10องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “ในวันนั้น

จะมีเสียงร้องดังขึ้นจากประตูปลา

มีเสียงร่ำไห้จากย่านใหม่

และมีเสียงครึกโครมดังจากเนินเขาต่างๆ

11จงร้องไห้เถิด เจ้าผู้อาศัยในย่านตลาด

พ่อค้าทั้งปวงของเจ้าจะถูกกวาดล้างไป

เหล่านักค้าขายจะถูกทำลายย่อยยับไป

12ในครั้งนั้นเราจะถือตะเกียงส่องหาทั่วเยรูซาเล็ม

และลงโทษบรรดาคนที่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน

ผู้เป็นเหมือนเหล้าองุ่นที่ปล่อยไว้จนตกตะกอน

ผู้คิดว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า

จะไม่ทำอะไร ไม่ว่าดีหรือร้าย’

13ทรัพย์สมบัติของพวกเขาจะถูกปล้นชิง

บ้านเรือนของพวกเขาจะถูกพังลง

พวกเขาจะสร้างเรือน

แต่ไม่ได้อยู่อาศัย

พวกเขาจะทำสวนองุ่น

แต่ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่น

วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

14“วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

จวนจะถึงอยู่แล้ว

จงฟังเถิด! เสียงร้องในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขมขื่น

มีเสียงโห่ร้องของนักรบที่นั่น

15วันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธ

วันแห่งความทุกข์เข็ญและความเจ็บปวด

วันแห่งความเดือดร้อนลำเค็ญและย่อยยับ

วันแห่งความมืดมิดและหม่นหมอง

วันแห่งเมฆครึ้มและดำทะมึน

16วันแห่งเสียงแตรและเสียงโห่ร้องออกศึก

สู้รบกับเมืองป้อมปราการ

และกับหอคอยทุกมุมเมือง

17เราจะนำความทุกข์มาสู่ประชากร

เขาจะเดินคลำไปเหมือนคนตาบอด

เพราะเขาได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

เลือดของเขาจะไหลนองทั่วแผ่นดิน

และอวัยวะภายในของเขาเน่าเปื่อย

18เงินและทองของเขา

ช่วยอะไรไม่ได้

ในวันแห่งพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โลกทั้งโลกจะไหม้เป็นจุณ

ด้วยไฟแห่งความหึงหวงของพระองค์

เพราะพระองค์จะทรงทำให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลก

ถึงจุดจบอย่างฉับพลัน”