Ang Pulong Sang Dios

Salmo 69

Pangamuyo sang Tawo nga Ginahingabot

1Luwasa ako, O Dios, kay pareho ako sa tawo nga daw malumos na.
Daw sa nagasalop ako sa madalom nga lutak kag wala ako sing may matungtungan.
Daw ara ako sa madalom nga tubig kag ginatabunan sang mga balod.
Nakapoy na ako sa pagpangayo sang bulig kag masakit na ang akon tutunlan.
Nagapalangdulom na ang akon panulok sa pagpaabot sang imo bulig, O Dios ko.

Madamo ang nagakontra kag luyag magpatay sa akon nga wala sing kabangdanan.
Mas madamo pa sila sa akon buhok.
Ginapilit nila ako sa pag-uli sang mga butang nga wala ko ginkawat.
Nahibaluan mo, O Dios, ang akon mga kabuangan;
ang akon mga sala wala matago sa imo.
O Ginoong Dios nga Makagagahom, ang Dios sang Israel,
kabay pa nga indi mahuy-an ang mga nagasalig kag nagadangop sa imo tungod sa akon.
Kay tungod sa imo ginainsulto kag ginapakahuy-an ako.
Pareho ako sang dumuluong sa akon mga kadugo;
daw estranghero ako sa akon mga utod.
Tungod sang akon pagpakamahal sa imo templo,[a] ginalaglag[b] ako.
Ang mga insulto sang mga tawo sa imo ginbatyag ko.
10 Kon nagahibi ako kag nagapuasa, ginapakahuy-an nila ako.
11 Kon nagasuksok ako sang sako sa pagpakita nga nagapangasubo ako, ginayaguta nila ako.
12 Ginalibak ako sang mga tawo nga nagapulungko sa puwertahan sang siyudad,
kag ang mga hubog nagakumpuso sang mga pangyaguta nga mga kanta parte sa akon.
13 Pero nagapangamuyo ako sa imo, Ginoo.
Sa tion nga kaluoyan mo ako, sabta ang akon pangamuyo suno sa imo dako nga gugma sa akon.
Tungod nga matutom ka sa pagluwas,
14 buligi ako nga indi ako magsalop sa lutak.
Luwasa ako sa mga nagakontra sa akon nga daw sa ginaluwas mo ako sa madalom nga tubig.
15 Indi pagtuguti nga tabunan ako sang mga balod ukon mapatay ako.
16 Sabta ako, Ginoo, tungod sang imo kaayo kag gugma sa akon.
Talupangda ako suno sa imo dako nga kaluoy sa akon.
17 Indi ka magpanago sa akon nga imo alagad.
Sabta ako gilayon kay ara ako sa kalisod.
18 Palapit ka sa akon kag luwasa ako sa akon mga kaaway.
19 Nakahibalo ka mismo kon daw ano ang pagpakahuya kag pagpang-insulto nila sa akon.
Nakita mo ang tanan ko nga mga kaaway.
20 Nasakitan ako sang ila pagpakahuya sa akon
kag naglain ang akon buot.
Nagpaabot ako nga kaluoyan, pero wala gid sing may naluoy sa akon.
Nagpaabot ako nga lipayon, pero wala gid sing may naglipay sa akon.
21 Ginbutangan nila sang hilo ang akon pagkaon,
kag sang gin-uhaw ako ginhatagan nila ako sang langgaw.
22 Kabay pa nga ang ila mga punsyon magadala sang kalaglagan sa ila kag sa ila mga bisita.
23 Kabay pa nga mabulag sila kag magkurog[c] permi.
24 Ipakita ang imo kaakig sa ila, Ginoo.
Dakpa sila sa imo kaugot.
25 Kabay pa nga pabay-an na lang ang ila mga ginaestaran,
kag wala na sing may mag-estar sa ila mga tolda.
26 Kay ginahingabot nila ang mga tawo nga imo ginasilutan,
kag ginakutsokutso nila ang ila pag-antos.
27 Idugang pa gid ina sa ila mga sala kag indi sila pagluwasa.
28 Panasa ang ila mga ngalan sa libro nga ginalistahan sang mga buhi;[d]
indi sila paglistaha upod sa mga matarong.
29 Nasakitan ako kag nagaantos,
gani protektari ako, O Dios, paagi sa pagluwas sa akon.

30 Dayawon ko ang Dios paagi sa kanta.
Padunggan ko siya nga may pagpasalamat.
31 Mas makapalipay ini sa Ginoo sang sa mga halad nga baka.
32 Kon makita ini sang mga kubos, malipay sila;
ang mga nagadangop sa Dios magalig-on.
33 Ginapamatian sang Ginoo ang mga kubos
kag wala niya ginakalimtan ang iya katawhan nga ginbihag.

34 Dayawa ninyo ang Dios, tanan kamo nga ara sa kalangitan, sa kalibutan, kag sa kadagatan.
35 Kay luwason sang Dios ang Zion,[e]
kag patindugon niya liwat ang mga banwa sang Juda.
Kag magaestar dira ang iya katawhan kag magapanag-iya sang sina nga duta.
36 Ang mga kaliwat sang iya mga alagad amo ang magapanubli sang sina nga duta;
ang mga nagahigugma sa iya magaestar dira.

Footnotes

  1. 69:9 templo: sa literal, balay.
  2. 69:9 ginalaglag: ukon, malaglag.
  3. 69:23 magkurog: Amo ini sa Hebreo. Sa Septuagint, magbuluktot.
  4. 69:28 sang mga buhi: ukon, sang mga may kabuhi nga wala sing katapusan.
  5. 69:35 Zion: ukon, Jerusalem.

Japanese Living Bible

詩篇 69

11-2 ああ神よ、私をお救いください。
洪水で水が氾濫し、私は泥の中に
じわじわと沈み込んでいきます。
泣き疲れて、のどは渇き、声はかれ果てました。
神の助けを待ちわびて、
目も赤くなりはれ上がりました。
理由なく私を憎む者があとを絶ちません。
何も悪いことをしていない私を
殺そうと謀る者たちはみな、有力者ばかりです。
私は身に覚えがないのに、
彼らは報復しようといきり立っています。
ああ神よ。
あなたは、私の愚かさをよくご存じです。
私の罪も一つ残らず覚えておられます。
ああ主よ。この私の存在が、
あなたを信頼しようとする人々にとって、
つまずきとなりませんように。
混乱を引き起こす原因となりませんように。
私はあなたのためにのろわれ、
辱められているからです。
血を分けた実の兄弟でさえ、
赤の他人のようにしかふるまってくれません。
神のことを熱心に思うあまり、
心は焼け尽きそうです。
私があなたを弁護したため、
敵は、あなたに対してするように、
私に侮辱のことばを投げつけてきます。
10 私が主の前で嘆き悲しみ、断食すると、
彼らは私をあざ笑い、さげすみます。
11 私が罪を恥じて謙遜になり、
悲しんで荒布をまとうと、彼らは私を笑いものにします。
12 町の人は私のうわさを立て、
私の名は酔っぱらいの歌になりました。

13 しかし、私は祈りの手を下ろしません。
神が聞いてくださる時がきたからです。
あなたは、愛と恵みを十分に用意して、
待っていてくださいます。
どうか祈りに答え、約束どおり救ってください。
14 この泥沼から引き上げてください。
このまま沈ませないでください。
憎しみを抱く者どもから救い出し、
深い水から引き上げてください。
15 洪水が私の背丈を越え、
海にのみ込まれたりしませんように。
私を脅かす穴から救ってください。
16 ああ主よ、私の祈りに答えてください。
あなたの恵みはすばらしく、
あわれみにあふれています。
17 どうかお姿を隠さないでください。
早く来て、苦しみのどん底から救ってください。
18 主よ、駆けつけて来て、救い出してください。
敵の手から守ってください。
19 彼らが私のうわさをし、
名誉を傷つけているのを、ご存じのはずです。
彼ら一人一人がどんなことばを口にしたか、
覚えておられるはずです。

20 彼らにさげすまれて、私の心は傷つきました。
心はふさぎ込んでしまいました。
一人でも、同情して慰めのことばをかけてくれる人が
いてくれたらと思います。
21 彼らは、私の食べ物に毒を盛り、
のどの渇きを訴えると私に酢をつぎました。
22 彼らの喜びはなえて、不安にとらわれますように。
23 暗闇に閉じ込められて目が見えなくなり、
骨と皮ばかりに衰えますように。
24 御怒りの火で、彼らを焼き尽くしてください。
25 その住まいは廃屋とし、荒れるにまかせてください。
26 彼らは、神が懲らしめた者を迫害し、
神が切りつけた者の傷を見てあざけったからです。
27 彼らの罪は高く積もっています。
どうか、見のがさないでください。
28 この者どもの名を、いのちの書から抹殺してください。
正しい人と同じように生きる権利を、
はく奪してください。

29 しかし、ああ神よ。この私は、
貧困と苦痛から救い上げてくださいますように。
30 そうすれば、感謝を込めて
あなたをほめたたえることができます。
31 それは、いけにえの雄牛や若い雄牛以上に、
主に喜ばれるでしょう。
32 謙遜な人々は神の助けを体験します。
彼らはとても喜びます。
神を探し求める人は、喜びに満たされるからです。
33 主は困っている人々の叫びを聞き届けてくださり、
拒んだりはなさいません。
34 天と地よ、主をほめたたえなさい。
海も、その中に生きるものも、
神をほめたたえなさい。
35 神はエルサレムを救い、
ユダの町々を再建してくださるからです。
神の国民はそこに住み、
決して追い出されることはありません。
36 彼らの子孫はその地を受け継ぎ、
神を愛する人々は平穏無事に暮らします。