Ang Pulong Sang Dios

Job 18

Naghambal si Bildad

1Dayon nagsabat si Bildad nga taga-Shua, Job, san-o mo pa bala untatan inang imo ginapanghambal? Kay-uha bala ang imo ginapanghambal kag maestorya kami sa imo. Ginakabig mo bala kami nga pareho sa mga baka nga wala sing pag-intiendi? Ginahalitan mo lang ang imo kaugalingon sa imo kaakig. Nagahunahuna ka bala nga tungod lang sa imo, pabay-an sang Dios ang kalibutan ukon sayluhon niya ang mga bato sa ila sini nahamtangan?

“Sa pagkamatuod, ang malaot nga tawo sigurado gid nga mapatay. Pareho siya sang suga nga indi na magsiga. Mangin madulom ang iya tolda kay mapatay ang suga sa iya tupad. Sang una sigurado ang iya mga tikang, pero subong nagakatumba na siya. Ang iya mismo padihot amo ang nagalaglag sa iya. Siya mismo ang naglakat pakadto sa siod, kag nasiod siya. Indi na makahalin ang iya tiil. 10 Ginbutang ini nga siod sa iya alagyan, kag natago ini sa duta. 11 Nalibutan siya sang mga butang nga nagapahadlok sa iya kag daw sa nagalagas ini sa iya. 12 Ang kalamidad daw sa gutom nga tawo nga gusto maglamon sa iya. Ang kalaglagan handa sa paglaglag sa iya. 13 Ang iya panit ginaut-ot sang makamamatay nga balatian kag nagakadunot ang iya mga tiil kag kamot. 14 Ginapahalin siya sa iya elistaran[a] nga nagaprotektar sa iya, kag ginadala siya sa makahaladlok nga hari.[b] 15 Madula ang iya elistaran tungod masunog ini sang nagadabadaba nga asupre. 16 Mangin pareho siya sang kahoy nga malaya ang mga gamot kag mga sanga sini. 17 Wala na sing may magdumdom sa iya diri sa kalibutan. Kalimtan na gid siya. 18 Tabugon siya sa sining kalibutan nga masanag pakadto sa lugar sang mga patay nga madulom. 19 Wala siya sing mga anak ukon mga kaliwat, kag wala gid sing may mabilin nga buhi sa iya pamilya.[c] 20 Ang mga tawo sa bisan diin nga lugar[d] nagakatingala kag nagakahadlukan sa natabo sa iya. 21 Matuod gid nga amo ina ang dangatan sang malaot nga tawo, nga wala nagakilala sa Dios.”

Footnotes

  1. 18:14 elistaran: sa literal, tolda.
  2. 18:14 makahaladlok nga hari: siguro ang buot silingon, ang kamatayon.
  3. 18:19 pamilya: ukon, banwa.
  4. 18:20 sa bisan diin nga lugar: sa literal, sa sidlangan kag sa nakatundan.

King James Version

Job 18

1Then answered Bildad the Shuhite, and said,

How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.

Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?

He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?

Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.

The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.

The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.

For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.

The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.

10 The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.

11 Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.

12 His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.

13 It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.

14 His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.

15 It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.

16 His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.

17 His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.

18 He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.

19 He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.

20 They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.

21 Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.