Ang Pulong Sang Dios

Isaias 18

Ang Mensahi Parte sa Etiopia

1Kaluluoy ang lugar nga ara dampi sa mga suba sang Etiopia,[a] nga mabatian ang huni sang mga pakpak sang mga sapat-sapat.[b] Halin sa sini nga lugar, may mga mensahero nga ginasugo nga nagasakay sa sakayan nga hinimo halin sa tigbaw kag nagaagi sa Suba sang Nilo.

Kamo nga madasig nga mga mensahero, magbalik na kamo sa inyo duta nga nabahin-bahin sang mga suba. Magbalik kamo sa inyo mga katawhan nga mga mataas kag mapino sing supat,[c] mga katawhan nga gamhanan kag ginakahadlukan bisan diin.

Kamo tanan nga nagaestar sa kalibutan, bantayi ninyo ang pagbayaw sang bandera sa ibabaw sang bukid, kag pamatii ninyo ang tunog sang budyong. Kay amo ini ang ginsiling sang Ginoo sa akon: “Halin sa akon ginapungkuan, nagabantay lang ako kag nagahulat sing malinong pareho sang pagsilak sang adlaw kon udto kag sang pagporma sang tun-og sa magin-ot nga panahon sang tig-alani.”

Sa wala pa ang tig-alani, sa tion pa lang sang pagpamulak sang ubas kag nagaamat-amat pa lang luto ang mga bunga sini, tapson sang Dios ang mga sanga sini. Huo, laglagon niya ang mga taga-Etiopia, kag pabay-an ang ila mga bangkay sa mga pispis kag sa mapintas nga mga sapat. Mangin kalan-on sila sang mga pispis sa tion sang tingadlaw kag sang mapintas nga mga sapat sa tion sang tigtulugnaw. Pero magaabot ang tion nga magabaton ang Ginoo nga Makagagahom sang regalo halin sa sini nga duta nga nabahin-bahin sang mga suba. Ang mga katawhan sini mga mataas, mapino sing supat, gamhanan kag ginakahadlukan bisan diin. Pagadal-on nila ang ila mga regalo sa Bukid sang Zion, nga sa diin ginapadunggan ang Ginoo nga Makagagahom.

Footnotes

  1. 18:1 Etiopia: sa Hebreo, Cush.
  2. 18:1 mabatian… sapat-sapat: ukon, ang ila mga sakayan may katig.
  3. 18:2 mapino sing supat: sa iban nga Bisaya, mapino sing panit.