Ang Pulong Sang Dios

Isaias 12

Kanta sa Pagpasalamat

1Pag-abot sang sina nga adlaw, magakanta kamo:

Ginoo, ginadayaw[a] ko ikaw.
Naakig ka sa akon, pero karon nadula na ang imo kaakig,
kag ginalipay mo ako.
Ikaw, O Dios, amo ang akon manluluwas.
Magasalig ako sa imo kag indi magkahadlok.
Ikaw, Ginoo, amo ang nagahatag sa akon sang kusog,
kag ikaw ang akon ginakanta.
Ikaw ang nagluwas sa akon.”

Subong nga ang mabugnaw nga tubig nagahatag kalipay sa ginauhaw, magakalipay kamo kon luwason na kamo sang Ginoo. Pag-abot sang sina nga adlaw, magakanta kamo:

“Dayawa[b] ninyo ang Ginoo!
Simbaha ninyo siya!
Isugid sa mga katawhan ang iya mga binuhatan.
Ipanugid ninyo nga dalayawon siya.
Kantahi ninyo ang Ginoo tungod kay makatilingala ang iya mga ginhimo.
Ipahibalo ninyo ini sa bug-os nga kalibutan.
Maghinugyaw kamo kag magkanta sa kalipay, kamo nga katawhan sang Jerusalem.[c]
Kay gamhanan ang Balaan nga Dios sang Israel nga inyo kaupod.”

Footnotes

  1. 12:1 ginadayaw: ukon, ginapasalamatan.
  2. 12:4 Dayawa: ukon, Pasalamati.
  3. 12:6 Jerusalem: sa Hebreo, Zion.