Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 10

Ginpierdi ni David ang mga Ammonhon kag mga Arameanhon

1Sang ulihi, napatay si Nahash nga hari sang mga Ammonhon. Kag ang iya anak nga si Hanun amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Nagsiling si David, “Pakitaan ko sang kaayo si Hanun tungod nga maayo ang iya amay sa akon.” Gani nagpadala si David sang mga opisyal sa pagpakita sang iya pag-unong sa kalisod ni Hanun tungod sa pagkapatay sang iya amay.

Pero sang pag-abot sang mga opisyal ni David sa duta sang mga Ammonhon, nagsiling ang mga opisyal sang mga Ammonhon kay Hanun nga ila agalon, “Nagahunahuna ka bala nga ginadumdom ni David ang imo amay paagi sa pagpadala sang mga tawo sa pag-unong sa imo kalisod? Indi ayhan ginpadala niya sila agod magpang-espiya sa aton banwa kag laglagon ini?” Gani ginpadakop ni Hanun ang mga opisyal ni David kag ginpabalbasan niya ang pihak nga bahin sang ila burangos. Ginpagutrab man niya ang ila mga bayo halin sa balikawang paidalom kag dayon ginpapauli sila. Nahuya gid sila nga magpauli. Sang mabalitaan ni David ang natabo, nagpadala siya sang mga mensahero sa paghambal sa iya mga opisyal nga magpabilin lang anay sila sa Jerico hasta nga magtubo ang ila mga burangos, kag dayon makapauli na sila.

Nareyalisar sang mga Ammonhon nga ginpaakig gid nila si David. Gani nagsuhol sila sang 20,000 ka Arameanhon[a] nga mga soldado nga taga-Bet Rehob kag taga-Zoba, 1,000 ka soldado halin sa hari sang Maaca, kag 12,000 ka soldado halin sa Tob. Pagkabati sini ni David, ginpadala niya si Joab kag ang tanan nga maisog nga mga soldado sa pagpakig-away. Nagplastar ang mga Ammonhon sa pagpakig-away sa may puwertahan sang ila banwa, samtang ang mga Arameanhon nga taga-Zoba kag taga-Rehob kag ang mga soldado nga taga-Tob kag taga-Maaca nagplastar sa kapatagan.

Sang makita ni Joab nga may mga kaaway sa iya atubang kag likod, nagpili siya sang pinakamaayo nga mga soldado sang Israel, kag ginpanguluhan niya sila sa pagpakig-away sa mga Arameanhon. 10 Ang nabilin nga mga soldado ginpapanguluhan niya kay Abishai nga iya utod sa pagpakig-away sa mga Ammonhon. 11 Nagsiling si Joab kay Abishai, “Kon makita mo nga daw mapierdi na kami sang mga Arameanhon, buligan ninyo kami, kag kon kamo man ang daw mapierdi sang mga Ammonhon buligan namon kamo. 12 Magpakabaskog kita! Magpakig-away kita nga may kaisog para sa aton katawhan kag sa mga banwa sang aton Dios. Himuon sang Ginoo kon ano ang maayo para sa iya.” 13 Dayon nagsalakay si Joab upod sang iya mga tinawo, kag nagpalalagyo ang mga Arameanhon sa ila. 14 Pagkakita sang mga Ammonhon nga nagapalalagyo ang mga Arameanhon, nagpalagyo man sila kay Abishai kag nagsulod sa ila banwa. Gani nagpauli sila ni Joab sa Jerusalem halin sa pagpakig-away sa mga Ammonhon.

15 Sang mareyalisar sang mga Arameanhon nga napierdi sila sang mga Israelinhon, nagtipon sila liwat. 16 Ginbuligan sila sang iban nga mga Arameanhon nga ginpatawag ni Hadadezer halin sa tabok sang Suba sang Eufrates. Nagkadto sila sa Helam sa pagpangulo ni Shobac nga kumander sang mga soldado ni Hadadezer.

17 Sang mahibaluan ini ni David, ginpatipon niya ang tanan nga soldado sang Israel sa pagpakig-away. Dayon nagtabok sila sa Suba sang Jordan kag nagkadto sa Helam. Nagplastar ang mga Arameanhon sa pagpakig-away sa ila ni David, kag dayon nag-inaway sila. 18 Pero nagpalalagyo ang mga Arameanhon sa mga Israelinhon. Nakapatay sila ni David sang 700 ka manugkarwahe kag 40,000 ka manugkabayo.[b] Napatay man nila si Shobac, ang kumander sang mga soldado. 19 Sang makita sang mga hari sang mga Arameanhon, nga mga sakop ni Hadadezer, nga napierdi na sila sang mga Israelinhon, nagpakig-abyan sila sa mga Israelinhon kag nagpasakop sa ila. Gani halin sadto nahadlok na ang mga Arameanhon nga magbulig sa mga Ammonhon.

Footnotes

  1. 10:6 Arameanhon: ukon, Syrianhon.
  2. 10:18 manugkabayo: Amo ini sa Hebreo. Sa iban nga mga kopya sang Griego kag sa 1 Cro. 19:18, soldado nga nagalakat lang.