Knijga O Kristu

Otkrivenje 22

1Anđeo mi pokaže rijeku vode života, bistru kao prozirac, što izvire iz Božjega i Jaganjčeva prijestolja

i teče sredinom glavne ulice. S obiju strana rijeke raste drvo života koje donosi rod dvanaest puta - svakoga mjeseca. Lišćem tog stabla liječe se narodi.

Neće više biti nikakva prokletstva. Božje i Jaganjčevo prijestolje bit će ondje i njihovi će im se sluge klanjati.

Gledat će njegovo lice, a njegovo će im ime biti napisano na čelima.

Neće ondje biti noći niti će trebati da im svijetle svjetiljke ili Sunce. Obasjavat će ih Gospodin Bog. Oni će kraljevati u vijeke vjekova.

Anđeo mi reče: 'Vjerodostojne su i istinite ove riječi. Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke poslao je svojega anđela da pokaže svojim slugama što će se uskoro dogoditi.'

Isus dolazi

'Evo, uskoro dolazim! Blago onima koji vrše proročke riječi ove knjige!'

Ja, Ivan, sve sam to čuo i vidio. A kad sam sve čuo i vidio, pao sam pred noge anđelu koji mi je to pokazao da se poklonim.

Ali on ponovi: 'Ne klanjaj se meni! Samo sam Božji sluga, baš kao ti i tvoja braća proroci, kao i svi koji su poslušni riječima ove knjige. Bogu se klanjaj!'

10 Zatim mi reče: 'Ne zapečaćuj proročke riječi ove knjige da ostanu tajnom jer je vrijeme blizu.

11 Neka nepravednici i dalje čine nepravdu. Neka se okaljani i dalje kaljaju. Pravednici neka i dalje čine što je pravedno, a sveti neka se i dalje posvećuju!'
12     'Evo, uskoro dolazim i svakome ću platiti prema njegovim djelima.
13     Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Posljednji.

14 Blago onima koji peru svoje haljine! Bit će im dopušteno ući kroz vrata u grad i jesti plod sa stabla života.

15 A izvan grada ostat će psi - vračari, bludnici, ubojice i idolopoklonici te svi koji vole i govore laž.
16     Ja, Isus, poslao sam svojega anđela da ti dade ovu poruku za Crkve. Ja sam onaj od kojega je David nastao i nasljednik njegovoga prijestolja.[a] Zvijezda sam Danica.'

17 Duh i zaručnica govore: 'Dođi!' I tko god ovo čuje, neka kaže: 'Dođi!' Neka dođe tko je žedan i neka besplatno zahvati vodu života!

18 Svakomu tko sluša proročke riječi ove knjige svjedočim: Doda li tko išta onomu što je ovdje napisano, Bog će mu dodati zla opisana u ovoj knjizi.

19 A oduzme li tko nešto od proročkih riječi zapisanih u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti njegov udjel sa stabla života i Sveti grad opisan u ovoj knjizi.

20 Svjedok svega ovoga kaže: 'Da, uskoro dolazim!'Amen! Dođi, Gospodine Isuse!

21 Neka je milost Gospodina Isusa Krista sa svima vama.

Footnotes

  1. Otkrivenje 22:16 U grčkome: Ja sam korijen i izdanak Davidov.