Knijga O Kristu

Djela apostolska 6

Apostoli biraju sedmoricu

1Ali kako je broj vjernika[a] naglo rastao, neki se počnu žaliti. židovi koji su govorili grčki prigovarali su židovima koji su govorili hebrejski da zanemaruju njihove udovice u svagdanjem dijeljenju pomoći.

Dvanaestorica zato sazovu vjernike.'Mi apostoli ne bismo trebali služiti pri stolovima umjesto da propovijedamo i poučavamo Riječ.

Pronađite, braćo, među sobom sedam ljudi na dobrome glasu, punih Svetoga Duha i mudrosti. Njih ćemo za to zadužiti,

a mi ćemo se posvetiti molitvi te propovijedanju i poučavanju Riječi.'

Prijedlog se svima svidio. Izaberu Stjepana, čovjeka punog vjere i Svetoga Duha, te Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu i Nikolu koji je došao iz Antiohije. On se kao poganin obratio na židovsku vjeru, a sada je postao kršćaninom.

Postave njih sedmoricu pred apostole, a oni polože na njih ruke i pomole se.

Božja riječ sve se više širila. Broj vjernika u Jeruzalemu naglo je rastao, a i mnogi su židovski svećenici prihvaćali vjeru.

Stjepanovo uhićenje

Stjepan je bio pun Božje milosti i sile. Činio je među narodom silna čudesa i znamenje.

Ali pobune se neki iz takozvane sinagoge Slobodnjaka, židovi iz Cirene, Aleksandrije, Cilicije i Male Azije, pa počnu s njime raspravljati.

10 Nitko od njih nije se mogao nositi s mudrošću i Duhom kojim je Stjepan govorio.

11 Nagovore zato neke ljude da za njega kažu: 'Čuli smo ga da govori pogrdne riječi protiv Mojsija i protiv Boga.'

12 Podjarili su i narod i starješine i pismoznance. Oni dođu po njega, ščepaju ga i odvuku u Vijeće.

13 Dovedu onamo krivokletnike koji izjave: 'Ovaj čovjek uvijek govori protiv Hrama i protiv Mojsijeva zakona.

14 Čuli smo da kaže kako će taj Isus iz Nazareta uništiti Hram i promijeniti običaje koje nam je Mojsije predao.'

15 Svi koji su sjedili u Vijeću pogledaju u Stjepana i opaze da mu je lice poput anđeoskog.

Footnotes

  1. Djela apostolska 6:1 U grčkome: učenika. Isto i u 6:2,7.