1 Petrova 2 – Knijga O Kristu CRO

Knijga O Kristu

1 Petrova 2:1-25

1Odbacite zato od sebe svaku pakost i prijevaru, svako licemjerje, zavist i klevetanje. 2Vi ste u duhu tek rođena dječica. Zato čeznite za čistim duhovnim mlijekom, da od njega možete uzrasti do punine spasenja, 3ako ste već iskusili Gospodinovu dobrotu.

Živo kamenje i izabrani narod

4Pristupite Kristu, živome kamenu Božjega hrama. Ljudi su ga odbacili, ali je dragocjen u očima Boga koji ga je izabrao. 5Bog sada ugrađuje i vas, kao živo kamenje, u svoj duhovni hram. Štoviše, vi ste Božje sveto svećenstvo koje prinosi duhovne žrtve, Bogu ugodne zbog Isusa Krista. 6Kao što kaže Sveto pismo:

“Evo, postavljam na Sionu

odabrani i dragocjeni

ugaoni kamen temeljac.

Tko u njega vjeruje,

sigurno se neće postidjeti.”2:6 Izaija 28:16.

7Dragocjen je vama koji vjerujete. A za one koji ne vjeruju

“kamen koji su graditelji odbacili

postane ugaonim kamenom”,2:7 Psalam 118:22.

8ali i:

“kamenom spoticanja i stijenom posrtanja”.2:8 Izaija 8:14.

Ljudi se o taj kamen spotiču zato što nisu poslušni Božjoj riječi. To je njihova sudbina.

9Ali vi niste takvi jer ste odabranici. Vi ste kraljevstvo svećenika, Božji sveti narod, njegovo vlasništvo. Možete drugima govoriti o čudesnim Božjim djelima jer vas je on iz tame pozvao u svoje divno svjetlo.

10“Nekoć niste ni bili narod,

a sada ste narod Božji.

Nekoć niste primali Božjeg milosrđa,

a sada vam je Bog iskazao milosrđe.”2:10 Hošea 1:6; 2:25.

11Draga braćo i sestre, ovdje ste samo pridošlice i tuđinci. Opominjem vas: klonite se grešnih požuda jer one vojuju protiv vaše duše! 12Pazite kako živite među nevjernicima. Ako vas i optuže za zlo, vidjet će vaše časno ponašanje pa će povjerovati u Boga i dati mu slavu kad dođe suditi svijet.2:12 U grčkome: na dan pohođenja.

Treba poštivati vlasti

13Svakoj se ljudskoj vlasti pokoravajte zbog Gospodina: i kralju, jer je poglavar države, 14i dužnosnicima koje je postavio—jer ih je postavio da kazne zločince i da pohvale one koji čine dobro. 15Doista, Božja je volja da svojim uzornim životima ušutkate bezumnike koji vas neosnovano optužuju. 16Niste robovi, već slobodni ljudi. Ali ne koristite se svojom slobodom kao izgovorom da činite zlo. Jer slobodni ste da živite kao Božji sluge. 17Svakomu iskazujte poštovanje. Volite braću i sestre kršćane. Bojte se boga. Kralju iskazujte čast.

Upute slugama

18Sluge, budite pokorni svojim gospodarima i iskazujte im dužno poštovanje, i to ne samo onima koji su dobri i blagi nego i ako su zle ćudi. 19Jer ugodit ćete Bogu budete li, zaradi svoje savjesti i Boga, strpljivo podnosili nepravdu i patnju. 20Kakva će vam, naime, biti zasluga podnosite li strpljivo udarce za ono što ste skrivili? Ali ako trpite i strpljivo podnosite udarce zato što činite dobro, ugodit ćete Bogu. 21Na to vas je trpljenje Bog pozvao. Jer Krist je trpio za vas i bio vam uzor da slijedite njegove stope.

22“On nikad nije zgriješio,

niti je laž izišla iz njegovih usta.”

23Na uvredu nije odgovarao uvredom. Kad su ga mučili, nije prijetio osvetom, nego ju je prepustio pravednom sucu. 24U vlastitome je tijelu ponio naše grijehe na križ da mi možemo umrijeti grijehu i živjeti za pravednost. Njegovim ste ranama iscijeljeni. 25Lutali ste poput ovaca, ali sada ste se obratili pastiru i čuvaru svojih duša.