2. Samuelsbog 24 – BPH & NRT

Bibelen på hverdagsdansk

2. Samuelsbog 24:1-25

Davids folketælling

1Endnu en gang blev Herren vred på Israel. Han fik David til at bringe Israels folk i ulykke ved at give ham den tanke at optælle Judas og Nordrigets samlede hærstyrke.24,1 I parallelstedet, 1.Krøn. 21,1, siges det, at det var Satan, som fristede David til at mønstre folket, noget, som David godt vidste, var imod Guds vilje. Senere i dette kapitel (v. 17) erkender David, at han har syndet. Gud sætter menneskers loyalitet på prøve, og det kan ske ved, at Satan får lov at friste dem, som f.eks. i Job 1,6-12 eller Matt. 4. 2Kongen sagde derfor til Joab og de øvrige officerer: „Rejs rundt blandt alle Israels stammer fra Dan i nord til Be’ersheba i syd og optæl alle de våbenføre mænd, så jeg kan vide, hvor mange jeg råder over.”

3Men Joab svarede: „Gud give, at din hær må vokse til 100 gange af, hvad den er nu—og at du må leve så længe, at du oplever det! Hvorfor vil min herre, kongen, begå en sådan synd?”

4Men trods deres protester måtte Joab og officererne bøje sig for kongens ord. Joab og hans officerer drog altså af sted for at begynde optællingen. 5De krydsede Jordanfloden og slog lejr ved Aroer midt i kløften syd for byen.24,5 Aroer er den sydligste by i Rubens område øst for Dødehavet. Derefter gik de nordpå gennem Gads område og slog lejr ved Jazer. 6Derfra tog de videre til Gilead og hittitternes område.24,6 Flere af stednavnene i teksten er ukendte og oversættelsen usikker. Efter at have været i Dan satte de kursen mod Sidon. 7Senere kom de til fæstningen i Tyrus og til hivvitternes og kana’anæernes mange byer, inden de nåede til landets sydligste punkt, Be’ersheba i Juda. 8Efter denne rundrejse, som varede ni måneder og 20 dage, vendte Joab tilbage til Jerusalem 9og meddelte kongen det samlede tal på landets våbenføre mænd, 800.000 mand i Nordriget og 500.000 mand i Juda.

10Men da mønstringen var overstået, fik David dårlig samvittighed og sagde til Herren: „Jeg har begået en stor synd! Det var tåbeligt af mig at gøre sådan noget. Tilgiv mig, Herre!”

11Da David stod op næste morgen, havde profeten Gad, som var i Davids tjeneste, allerede fået følgende budskab fra Herren: 12„Gå hen og sig til David: Jeg, Herren, giver dig tre muligheder for straf, og du må selv vælge, hvilken en af dem det skal være.” 13Gad gik derefter hen til David og forelagde ham de tre muligheder: „Skal der komme tre24,13 Eller: „syv”. Den hebraiske tekst har „syv”, mens LXX og 1.Krøn. 21,12 har „tre”. års hungersnød i hele dit land? Vil du være på flugt for dine fjender i tre måneder? Eller skal Herren sende pest over landet i tre dage? Tænk dig nu godt om og lad mig vide, hvad jeg skal svare Herren, som har sendt mig.”

14„Det er et frygteligt valg,” sukkede David. „Men det er bedre for os at være prisgivet Herren, for hans nåde er stor. Lad mig ikke være prisgivet mennesker.”

15Straks den samme morgen sendte Herren så pest over hele Israel fra Dan i nord til Be’ersheba i syd. Pesten varede i tre dage, og 70.000 mænd døde. 16Da dødsenglen var parat til at ramme Jerusalem, blev Herren bedrøvet over den store ulykke, der var ved at ske. „Stop!” sagde han til englen. „Nu kan det være nok!” Englen stod da ved jebusitten Aravnas tærskeplads.

17Da David så englen, som slog folket med pest, sagde han til Herren: „Det er mig, der har syndet! Alle disse mennesker er som uskyldige får. Så er det bedre, at du rammer mig og min familie.”

18-19Samme dag kom Gad til David med følgende besked fra Herren: „Gå hen og byg et alter for Herren på jebusitten Aravnas tærskeplads!” David gik straks derop, som Herren havde befalet. 20Da Aravna fik øje på kongen og hans mænd, der styrede lige hen imod ham, gik han dem i møde og kastede sig på knæ med ansigtet mod jorden foran kongen.

21„Herre, hvad er grunden til dit besøg?” spurgte han David.

David svarede: „Jeg vil købe din tærskeplads, så jeg kan bygge et alter for Herren og få pesten til at standse.”

22„Min herre og konge, tag hvad du vil have,” svarede Aravna. „Udfør alle de ofre, du vil! Her er mine okser til brændofferet, og du må gerne bruge tærskeslæderne og åget til offerbrænde. 23Herre konge, jeg giver det alt sammen til dig. Må Gud Herren vise dig nåde!” 24„Nej,” svarede kongen, „jeg vil betale dig for det, for jeg vil ikke bringe Herren, min Gud, et offer, som ikke har kostet mig noget.”

Så købte David tærskepladsen og han gav 50 sølvstykker for okserne, 25hvorefter han byggede et alter for Herren og ofrede brændofre og takofre. Da forbarmede Herren sig over landet og Israels folk og standsede pesten.

New Russian Translation

2 Царств 24:1-25

Господь наказывает Давида за перепись

(1 Пар. 21:1-17)

1Снова разгорелся на израильтян гнев Господа, и Он возбудил против них Давида, говоря:

– Иди и пересчитай народ Израиля и Иудеи.

2Царь сказал Иоаву и начальникам войска, которые были с ним24:2 Так в одном из древних переводов (ср. также ст. 4 и 1 Пар. 21:2); в еврейском тексте: «Иоаву, начальнику войска».:

– Пройдите по всем родам Израиля от Дана до Вирсавии и произведите перепись народа, чтобы мне знать, сколько их.

3Но Иоав ответил царю:

– Пусть Господь, твой Бог, умножит количество народа стократно, и пусть глаза моего господина царя, увидят это. Но зачем господин мой царь хочет сделать такое дело?

4Но царское слово оказалось сильнее слова Иоава и начальников войска, и они ушли от царя, чтобы пересчитать израильский народ. 5Переправившись через Иордан, они встали станом в Ароере, к югу от города, что посреди долины, к земле Гада и городу Иазеру. 6Они пошли в Галаад и землю Тахтим-Ходши, они пришли в Дан-Яан – окружным путем к Сидону. 7Затем они направились к Тирской крепости и ко всем городам хиввеев и хананеев. И, наконец, они вышли к Вирсавии, что в южной части Иудеи. 8Пройдя через всю страну за девять месяцев и двадцать дней, они вернулись в Иерусалим. 9Иоав доложил царю о результатах переписи: восемьсот тысяч сильных мужчин, способных владеть мечом, в Израиле, и пятьсот тысяч – в Иудее.

10Однако после того, как Давид пересчитал народ, он почувствовал угрызения совести и сказал Господу:

– Сделав это, я совершил великий грех. Теперь, о Господи, я молю Тебя, сними вину с Твоего слуги! Я поступил очень безрассудно.

11Прежде чем Давид встал следующим утром, к пророку Гаду, провидцу Давида, было слово Господа:

12– Иди и скажи Давиду: «Так говорит Господь: Я предлагаю тебе три наказания. Выбери одно из них, чтобы Мне послать его тебе».

13Гад пришел к Давиду и сказал ему:

– Быть ли трем24:13 Так в одном из древних переводов (ср. также 1 Пар. 21:12); в нормативном еврейском тексте: «семи». годам голода в твоей стране? Или ты три месяца будешь бегать от своих врагов, которые будут преследовать тебя? Или три дня мора в твоей стране? Итак, обдумай это и реши, что мне ответить Пославшему меня.

14Давид сказал Гаду:

– Мне очень тяжело, но пусть мы впадем в руки Господа, ведь Его милость велика, но не дай мне попасть в человеческие руки.

15И Господь послал на Израиль мор с того утра до конца назначенного времени и погибло семьдесят тысяч человек от Дана до Вирсавии. 16Когда Ангел протянул руку, чтобы истреблять Иерусалим, Господь пожалел о бедствии и сказал Ангелу, Который разил народ:

– Довольно! Опусти свою руку.

Ангел Господень24:16 Ангел Господень – этот особенный Ангел отождествляется с Самим Господом. Многие толкователи видят в Нем явления Иисуса Христа до Его воплощения. был тогда над гумном иевусея Орны. 17Когда Давид увидел Ангела, Который разил народ, он сказал Господу:

– Это я согрешил и сделал зло, а эти овцы – что они сделали? Пусть же Твоя рука обратится на меня и на мою семью.

Давид сооружает жертвенник

(1 Пар. 21:18-27)

18В тот день Гад пришел к Давиду и сказал ему:

– Иди и построй жертвенник Господу на гумне иевусея Орны.

19И Давид пошел, как повелел через Гада Господь. 20Когда Орна посмотрел и увидел царя и его людей, идущих к нему, он вышел и поклонился царю, коснувшись лицом земли.

21Орна сказал:

– Зачем господин мой царь пожаловал к своему слуге?

– Купить твое гумно, – ответил Давид, – и построить Господу жертвенник, чтобы прекратился мор среди народа.

22Орна сказал Давиду:

– Пусть господин мой царь возьмет все, что ему угодно, и принесет это в жертву. Вот волы для всесожжения, а вот и молотильная доска и воловья упряжь на дрова. 23О царь, Орна отдает все это царю.

Еще Орна сказал ему:

– Пусть Господь, твой Бог, отнесется к тебе благосклонно!

24Но царь ответил Орне:

– Нет, я заплачу тебе. Я не стану приносить Господу, моему Богу, всесожжение, которое мне ничего не стоило.

И Давид купил гумно и волов, заплатив за них пятьдесят шекелей24:24 Около 0,6 кг. серебра. 25Давид построил там жертвенник Господу и принес всесожжения и жертвы примирения24:25 Позднее на этом самом месте Соломоном, сыном Давида, был построен храм Господу (см. 1 Пар. 22:1; 2 Пар. 3:1).. Господь внял мольбам о стране, и мор в Израиле прекратился.