La Bible du Semeur

Psaumes 1:1-6

Premier livre

La Loi de l’Eternel, source du bonheur

1Heureux l’homme ╵qui ne marche pas ╵selon les conseils ╵des méchants,

qui ne va pas se tenir ╵sur le chemin des pécheurs,

qui ne s’assied pas ╵en la compagnie ╵de ces gens qui se moquent de Dieu.

2Toute sa joie il la met ╵dans la Loi de l’Eternel

qu’il médite jour et nuit.

3Il prospère comme un arbre ╵implanté près d’un cours d’eau ;

il donne toujours son fruit ╵lorsqu’en revient la saison.

Son feuillage est toujours vert ;

tout ce qu’il fait réussit.

4Tel n’est pas le cas ╵des méchants :

ils sont pareils à la paille1.4 Il s’agit de la bale, c’est-à-dire l’enveloppe du grain. ╵éparpillée par le vent.

5Aussi, lors du jugement, ╵ils ne subsisteront pas,

et nul pécheur ne se maintiendra ╵parmi la communauté des justes.

6Oui car l’Eternel prend en compte ╵la voie suivie par les justes1.6 C’est-à-dire : car l’Eternel tient compte de la conduite des justes pour les rétribuer en conséquence. ;

mais le sentier des méchants ╵les mène à la ruine.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 1:1-6

KITABU CHA KWANZA

(Zaburi 1–41)

Zaburi 1

Furaha Ya Kweli

11:1 Kum 33:29; Za 40:4; 26:9; 37:38; 51:13; 104:35; 26:4; 10:2-11; 128:4; 89:15; 81:12; Mwa 49:6; Isa 28:14; Hos 7:5; Ay 21:16; 11:3; 31:5; Mit 1:22; 4:14Heri mtu yule ambaye

haendi katika shauri la watu waovu,

wala hasimami katika njia ya wenye dhambi,

au kuketi katika baraza la wenye mizaha.

21:2 Za 19:7; 119:1, 16, 35; 112:1; Rum 7:22; Eze 11:20; 18:17; Mwa 24:63Bali huifurahia sheria ya Bwana,

naye huitafakari hiyo sheria usiku na mchana.

31:3 Za 46:4; 65:9; 52:8; 92:12, 14; 128:2, 3; Yer 11:16; Zek 4:3; Hes 24:6; Ay 14:9; Eze 17:5; 47:12; Isa 1:30; 64:6; Mwa 39:3Mtu huyo ni kama mti uliopandwa

kando ya vijito vya maji,

ambao huzaa matunda kwa majira yake

na majani yake hayanyauki.

Lolote afanyalo hufanikiwa.

Huzuni Ya Waovu

41:4 Ay 13:25; Isa 40:24; Yer 13:24Sivyo walivyo waovu!

Wao ni kama makapi

yapeperushwayo na upepo.

51:5 Za 5:5; 26:12; 35:28; 82:1; 89:5; 107:32; 111:1; 149:1; Ay 19:29; 1:6; Za 37:18; 121:5; 145:20; 9:6; Nah 1:7; Law 26:38; Yn 1:41Kwa hiyo waovu hawatastahimili hukumu,

wala wenye dhambi katika kusanyiko la wenye haki.

6Kwa maana Bwana huziangalia njia za mwenye haki,

bali njia ya waovu itaangamia.