Zacarias 6 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Zacarias 6:1-15

Ang Panan-awon bahin sa Upat ka Karwahe

1Unya nakita ko ang upat ka karwahe nga mitunga taliwala sa duha ka bukid nga bronsi. 2Ang unang karwahe giguyod sa pula nga mga kabayo, ang ikaduha giguyod sa itom nga mga kabayo, 3ang ikatulo giguyod sa puti nga mga kabayo, ug ang ika-upat giguyod sa kabang nga mga kabayo. Pulos kusgan ang mga kabayo. 4Nangutana ako sa anghel nga nakigsulti kanako, “Unsa ang buot ipasabot niining mga karwahe, sir?” 5Mitubag ang anghel, “Kini sila mao ang upat ka hangin sa kalangitan6:5 hangin sa kalangitan: o, espiritu sa langit. nga migawas gikan sa presensya sa Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibotan. 6Ang karwahe nga giguyod sa itom nga mga kabayo mipaingon sa amihan. Ang karwahe nga giguyod sa puti nga mga kabayo mipaingon sa kasadpan.6:6 mipaingon sa kasadpan: sa Hebreo, nagsunod kanila. Ug ang karwahe nga giguyod sa kabang nga mga kabayo mipaingon sa habagatan.”

7Kining kusgang mga kabayo nagpanikad sa paglibot sa tibuok kalibotan. Miingon ang anghel6:7 anghel: o, Ginoo. kanila, “Sige, libota na ninyo ang tibuok kalibotan.” Busa gilibot nila ang tibuok kalibotan. 8Unya sa makusog nga tingog miingon ang Ginoo6:8 Ginoo: o, anghel. kanako, “Tan-awa ang mga kabayo nga mipaingon sa amihanan. Sila ang mohatag ug kapahulayan sa akong Espiritu6:8 Espiritu: o, espiritu. nianang dapita.”

Ang Korona alang kang Josue

9Miingon ang Ginoo kanako, 10“Kuhaa ang mga plata ug mga bulawan nga gasa nila ni Heldai, Tobia ug Jedaya, ug unya adto dayon sa balay ni Josia nga anak ni Zefanias. Sila nga upat nahibalik gikan sa pagkabihag sa Babilonia. 11Ipahimo ug korona kadtong mga plata ug mga bulawan. Unya itaod ang korona sa ulo sa pangulong pari nga si Josue nga anak ni Jehozadak. 12-13Ug ingna siya nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagaingon, ‘Ang tawo nga gitawag ug Sanga mouswag sa iyang kahimtang karon6:12-13 mouswag… karon: sa literal, motubo sa iyang nahimutangan. ug siya ang motukod sa akong templo. Pasidunggan siya isip hari ug mangulo siya. Ug ang pari motindog sa kilid sa iyang trono6:12-13 motindog… trono: o, molingkod sa iyang trono. ug magkauyon silang duha.’ 14Ang korona magpabilin sa akong templo isip handomanan nila ni Heldai,6:14 Heldai: Mao kini sa Syriac; apan sa Hebreo, Helem. Tobia, Jedaya, ug Josia6:14 Josia: Mao kini sa Syriac; apan sa Hebreo, Hen. nga anak ni Zefanias.”

15Ang mga tawo nga gikan sa layo nga mga dapit moanhi sa Israel ug motabang sa pagtukod sa templo sa Ginoo. Kon mahitabo na kini, mahibaloan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom mao ang nagpadala kanako diha kaninyo. Ug mahitabo gayod kini kon tumanon ninyo kanunay ang Ginoo nga inyong Dios.