Ang Pulong Sa Dios

Salmo 87:1-7

Salmo 8787:0 Salmo 87 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit sa mga anak ni Kora.

Pagdayeg sa Jerusalem

1-2Gitukod sa Dios ang siyudad sa Zion87:1-2 Zion: mao usab ang Jerusalem. didto sa balaang mga bungtod.

Gihigugma niya kining siyudara labaw sa tanang mga dapit sa Israel.87:1-2 Israel: sa Hebreo, Jacob.

3Maayong mga butang ang gipanulti niya mahitungod niining iyang siyudad.

4Miingon siya, “Kon ilista ko ang mga nasod nga nagaila kanako,

iapil ko ang Ehipto87:4 Ehipto: sa Hebreo, Rahab. Mao kini ang tawag sa dragon nga nagarepresentar sa Ehipto. ug ang Babilonia,

apil usab ang Filistia, Tyre, ug Etiopia.87:4 Etiopia: sa Hebreo, Cush.

Isipon ko ang ilang mga katawhan nga mga lumad sa Zion.”

5Sa pagkatinuod isulti kini mahitungod sa Zion:

“Daghang mga katawhan ang isipon nga gipanganak dinhi.

Ug ang Labing Halangdong Dios gayod mao ang molig-on niining siyudara.”

6Ilista unya sa Ginoo ang iyang mga katawhan

ug iapil niya ang mga katawhan gikan sa ubang nasod nga giisip niyang mga lumad sa Zion.

7Silang tanan mosayaw ug moawit,

“Gikan sa Zion ang tanan natong panalangin!”