Ang Pulong Sa Dios

Salmo 63:1-11

Salmo 6363:0 Salmo 63 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni David sa dihang didto siya sa kamingawan sa Juda.

Pangandoya ang Dios

1O Dios, ikaw ang akong Dios!

Nangandoy gayod ang akong kalag kanimo,

sama nga mangandoy ako ug tubig diha sa disyerto.

2Nakita ko gayod ang imong pagkagamhanan ug pagkahalangdon diha sa imong templo.

3Dayegon ko ikaw tungod kay ang imong gugma mas bililhon pa kaysa kinabuhi.

4Pasalamatan ko ikaw samtang may kinabuhi pa ako.

Ibayaw ko ang akong mga kamot sa pag-ampo kanimo.63:4 kanimo: sa literal, sa imong ngalan.

5Matagbaw ako sama sa tawo nga nabusog pag-ayo sa kombira.

Ug magadayeg ako kanimo nga nagahugyaw sa kalipay.

6Samtang naghigda ako gihinumdoman ko ikaw.

Sa tibuok gabii namalandong ako kanimo,

7kay ikaw ang nagatabang kanako.

Maghugyaw ako sa kalipay ilalom sa imong pagpanalipod.

8Nagasalig ako kanimo,

ug gikuptan mo ako aron dili ako maunsa.

9Ang mga nagatinguha sa pagpatay kanako mahiadto sa dapit sa mga patay.

10Mangamatay sila sa gira,

ug ang ilang mga patayng lawas kan-on sa ihalas nga mga iro.

11Maglipay ang hari tungod sa gihimo sa Dios kaniya.

Malipay usab ang tanang nanumpa sa ngalan sa Dios.

Apan patak-omon sa Dios ang mga baba sa mga bakakon.