Salmo 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 4:1-8

Salmo 44:0 Salmo 4 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Gamita ang mga instrumento nga may mga kuwerdas. Awit kini ni David.

Pagsalig sa Dios

1O Dios nga akong manlalaban,

tubaga ako kon mosangpit ako kanimo.

Dili ba nga imo man akong gitabangan sa akong mga kalisdanan?

Busa karon, dungga ang akong mga pag-ampo ug kaloy-i ako.

2Kamong mga tawo nga nagasaway kanako,

kanus-a pa kamo mohunong sa pagpakaulaw kanako?

Kanus-a pa kamo mohunong sa paghigugma sa mga butang nga walay pulos ug sa pagsunod sa mga bakak?4:2 sa paghigugma… mga bakak: Tingali ang buot ipasabot mao ang pagsimba sa mga dios-dios.

3Hinumdomi ninyo nga gipili sa Ginoo ang mga diosnon nga mahimong iya.

Mao nga dunggon ako niya kon motawag ako kaniya.

4Kon masuko kamo, ayaw kamo pagpakasala.

Paghilom ug pamalandong kamo samtang nagahigda kamo diha sa inyong mga higdaanan.

5Salig kamo sa Ginoo ug paghalad kaniya sa husto nga mga halad.4:5 paghalad… halad: o, mohalad kaniya nga walay ikasaway ang inyong kinabuhi.

6Daghan ang nagaingon,

Ginoo, hinaut pa unta nga modagaya ang mga panalangin sa among mga kinabuhi.

Ipakita kanamo ang imong kaayo!”

7Apan ang kalipay nga imong gihatag kanako,

mas labaw pa kaysa kalipay sa mga tawo nga abundansya sa kalan-on ug ilimnon.

8Busa matulog ako nga malinawon,

tungod kay imo akong bantayan, Ginoo.