Salmo 132 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 132:1-18

Salmo 132

Pagdayeg sa Templo sa Dios

1Ginoo, ayaw kalimti si David ug ang tanang kalisod nga giantos niya.

2Hinumdomi Ginoo, nga Gamhanang Dios ni Jacob, ang iyang saad kanimo.

Misaad siya nga:

3“Dili ako mopauli o mohigda;

4dili ako matulog

5hangtod nga dili ako makakita ug dapit nga kapuy-an sa Ginoo, ang Gamhanang Dios ni Jacob.”

6Sa dihang didto kami sa Efrata132:6 Efrata: Tingali mao kini ang Betlehem. nakadungog kami nga atua ang sudlanan sa Kasabotan,

ug nakita namo kini sa kaumahan sa Jaar.

7Unya miingon kami, “Moadto kita sa templo sa Ginoo ug mosimba atubangan sa iyang trono.132:7 trono: sa literal, tungtonganan sa tiil.

8Sige na, Ginoo, adto sa imong templo uban sa sudlanan sa Kasabotan nga simbolo sa imong gahom.

9Hinaut nga kanunayng magkinabuhi nga matarong ang imong mga pari ug mag-awit sa kalipay ang imong matinud-anong katawhan.

10Tungod ug alang kang David nga imong alagad, ayaw isalikway ang imong pinili nga hari.

11Misaad ka kaniadto kang David,

ug sigurado nga tumanon mo ug dili mo gayod kini bakwion.

Mao kini ang imong saad:

“Ang usa sa imong mga kaliwat ipapuli ko kanimo isip hari.

12Kon tumanon sa imong mga kaliwat ang akong kasabotan ug ang mga katudloanan nga gitudlo ko kanila,

ang ilang mga kaliwat magahari usab hangtod sa kahangtoran.”

13Tinuod nga gihandom ug gipili sa Ginoo ang Zion132:13 Zion: mao usab ang Jerusalem. nga mahimong iyang puloy-anan.

Miingon siya,

14“Mao kini ang akong puloy-anan hangtod sa kahangtoran;

dinhi ako mopuyo132:14 mopuyo: o, mohari. kay gihandom ko kini.

15Hatagan ko ang Zion sa tanan niyang gikinahanglan,

ug busgon ko sa pagkaon ang iyang kabos nga mga lumulupyo.

16Kanunay kong luwason ang iyang mga pari,

ug ang iyang matinud-anon nga mga lumulupyo magaawit kanunay sa kalipay.

17“Lig-onon ko ang gingharian ni David;

paharion ko sa Zion ang mga kaliwat ni David.132:17 paharion… kaliwat ni David: sa literal, mag-andam ako ug suga alang sa akong pinili.

18Pakaulawan ko ang iyang mga kaaway,

apan pauswagon ko ang iyang gingharian.”