Salmo 129 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 129:1-8

Salmo 129

Pag-ampo Batok sa mga Kaaway sa Israel

1Mga taga-Israel, isulti ninyo kini: Gipaantos gayod kami sa hilabihan sa among mga kaaway sukad pa sa pagkatukod sa among nasod.

2“Gipaantos gayod nila kami sa hilabihan sukad pa sa pagkatukod sa among nasod.

Apan wala gayod nila kami mapildi.

3Gisamaran nilag lawom ang among likod;

mora kinig uma nga gidaro.

4Apan matarong ang Ginoo, kay giluwas niya kami gikan sa pagpangulipon sa mga daotan.”

5Hinaut nga magpahilayo ang tanang nagdumot sa Zion129:5 Zion: mao usab ang Jerusalem. tungod sa kaulaw.

6Hinaut nga mahisama sila sa mga sagbot nga nanubo sa atop sa balay, nga sa pagturok pa lang nalaya na dayon.

7Walay magpakabana sa pagtigom niini nga sagbot o modala niini nga binugkos.

8Hinaut pa nga ang mga tawong moagi dili moingon kanila,

“Hinaut pa nga panalanginan kamo sa Ginoo!

Gipanalanginan namo kamo sa ngalan sa Ginoo.”