Ang Pulong Sa Dios

Salmo 112:1-10

Salmo 112

Bulahan ang Tawo nga Nagatahod sa Ginoo

1Dayega ang Ginoo!

Bulahan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo

ug malipayon kaayo nga nagatuman sa iyang mga sugo.

2Magmauswagon ang iyang mga anak,

kay ang mga kaliwat sa mga tawo nga nagakinabuhi nga matarong panalanginan sa Dios.

3Maadunahan ang iyang pamilya,

ug ang iyang kaayo hinumdoman hangtod sa kahangtoran.

4Bisan sa kangitngit may kahayag gihapon alang sa mga tawo nga nagakinabuhi nga maloloy-on, may kahangawa, ug matarong.

5Panalanginan ang tawo nga manggihatagon, nagapahulam sa uban, ug dili manglimbong.

6Dili siya mapakyas sa iyang mga buluhaton,

ug dili siya malimtan hangtod sa kahangtoran.

7Dili siya mahadlok sa daotang mga balita,

kay lig-on ang iyang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo.

8May pagsalig siya ug dili siya mahadlok

kay nasayod siya nga sa kaulahian makita niya nga mapildi ang iyang mga kaaway.

9Mahinatagon siya sa mga kabos;

ang iyang kaayo hinumdoman hangtod sa kahangtoran

ug ang iyang katakos dugangan sa Dios isip pagpasidungog kaniya.

10Makita kini sa mga daotan ug mokagot ang ilang mga ngipon sa kasuko, ug daw mangatunaw sila sa kaulaw.

Ang ilang mga plano dili magmalampuson.