Ang Pulong Sa Dios

Salmo 1:1-6

Salmo 1

Bulahan ang Tawo nga Matarong

1Bulahan ang tawo nga wala nagakinabuhi sumala sa tambag sa mga daotang tawo,

wala nagasunod sa ginabuhat sa mga makasasala,

ug wala nagapakig-uban sa mga bugalbugalon.

2Kondili, nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katudloanan nga gikan sa Ginoo,

ug nagapamalandong siya niini adlaw ug gabii.

3Sama siya sa kahoy nga gitanom sa daplin sa sapa,

nga mamunga sa panahon sa tingbunga,

ug dili malaya ang mga dahon.

Ug ang tanan niyang buhaton magmalampuson.

4Apan dili ingon niana ang mga tawong daotan;

sama sila sa tahop nga paliron lang sa hangin.

5Busa sa adlaw sa paghukom, silotan sila sa Dios,

ug dili sila iipon sa mga matarong.

6Kay ginagiyahan sa Ginoo ang pagkinabuhi sa mga matarong,

apan ang pagkinabuhi sa mga daotan maghatod kanila ngadto sa kalaglagan.

Nova Versão Internacional

Salmos 1:1-6

PRIMEIRO LIVRO

Salmo 1

1Como é feliz aquele

que não segue o conselho dos ímpios,

não imita a conduta dos pecadores,

nem se assenta na roda dos zombadores!

2Ao contrário, sua satisfação

está na lei do Senhor,

e nessa lei medita dia e noite.

3É como árvore plantada à beira de águas correntes:

Dá fruto no tempo certo

e suas folhas não murcham.

Tudo o que ele faz prospera!

4Não é o caso dos ímpios!

São como palha que o vento leva.

5Por isso os ímpios não resistirão no julgamento

nem os pecadores na comunidade dos justos.

6Pois o Senhor aprova o1.6 Ou cuida do; ou ainda conhece o caminho dos justos,

mas o caminho dos ímpios leva à destruição!