Ang Pulong Sa Dios

Micas 1:1-16

1Mao kini ang mensahe sa Ginoo bahin sa Samaria ug sa Jerusalem.1:1 sa Samaria ug sa Jerusalem: Ang Samaria mao ang kapital sa Israel ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Israel. Ang Jerusalem mao ang kapital sa Juda ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Juda. Gipadayag niya kini kang Micas nga taga-Moreshet sa panahon nga naghari sa Juda si Jotam, si Ahaz, ug si Hezekia.

Miingon si Micas: 2Kamong tanan nga anaa sa kalibotan, pamati kamo pag-ayo1:2 Kamong tanan nga anaa sa kalibotan: o, mga Israelinhon nga anaa sa Israel. kay magasaksi ang Ginoong Dios batok kaninyo gikan sa iyang balaan nga templo.1:2 balaan nga templo: Tingali ang iyang templo o puloy-anan sa langit.

Silotan ang Israel ug ang Juda

3Lantawa! Mogawas ang Ginoo gikan sa iyang puloy-anan. Mokanaog siya ug molakaw sa tag-as nga mga dapit sa kalibotan. 4Mangatunaw ang mga bukid nga iyahang matumban sama sa kandila nga nainitan sa kalayo, ug matunga ang mga kapatagan nga iyahang matumban sama sa yuta nga gibanlasan sa tubig nga gikan sa bakilid. 5Mahitabo kining tanan tungod kay nagpakasala ang mga katawhan sa Israel ug sa Juda.1:5 Israel ug sa Juda: sa Hebreo, Jacob… sa Israel. Ang mga taga-Samaria mao ang nagtulod sa ubang mga lumulupyo sa Israel sa pagpakasala. Ang mga taga-Jerusalem mao ang nagtukmod sa ubang mga lumulupyo sa Juda sa pagsimba sa mga dios-dios. 6“Laglagon ko ang Samaria ug mahimo na lang kining tamnanan sa ubas. Padahilion ko ang mga bato niini paingon sa kapatagan hangtod nga makita ang mga pundasyon niini. 7Mangadugmok ang tanang mga imahen sa mga dios-dios sa Samaria, ug mangasunog ang tanang pilak ug bulawan nga gibayad ngadto sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog diha sa templo.1:7 gibayad… sa templo: Niini nga templo, nagpakighilawas ang mga lalaki sa mga babaye nga nagbaligya sa ilang dungog isip pagsimba sa ilang mga dios-dios. Ang bayad sa mga babaye gigamit sa mga buluhaton sa templo. Nakatigom ang Samaria ug mga imahen pinaagi sa mga gibayad ngadto sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog diha sa templo, busa karon kuhaon sa iyang mga kaaway ang mga pilak ug mga bulawan nga gihaklap diha sa iyang mga imahen aron nga gamiton usab nga pangbayad sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog.”

8Miingon pa si Micas: Tungod sa pagkalaglag sa Samaria, magsubo ako ug magbangotan. Molakaw ako nga magtiniil ug walay bisti sa pagpakita sa akong pagsubo. Magminatay akog hilak nga daw sa nagauwang nga ihalas nga iro,1:8 ihalas nga iro: sa English, jackal. ug mohilak nga daw nagahoni nga kuwago. 9Kay ang kalaglagan sa Samaria sama sa samad nga dili na maayo, ug kini mahitabo usab sa Juda. Makaabot kini sa Jerusalem, ang kapital nga siyudad1:9 kapital nga siyudad: sa literal, pultahan. sa akong mga katagilungsod.

10Mga taga-Juda, ayaw ninyo sultihi ang atong mga kaaway nga taga-Gat bahin sa kalaglagan nga moabot kanato. Ayaw sila pakit-a nga nagahilak kamo. Ipakita ninyo ang inyong kasubo sa Bet Leafra1:10 Bet Leafra: Kining lugara ug ang uban pang mga dapit sa bersikulo 11-15 posible sakop sa Juda. pinaagi sa pagligid diha sa yuta.

11Mga lumulupyo sa Shafir, pagabihagon kamo nga hubo ug maulawan kamo. Ang mga lumulupyo sa Zaanan mahadlok nga mogawas sa ilang dapit sa pagtabang kaninyo. Ang mga taga-Bet-Ezel nga magbangotan sa ilang pagkalaglag dili usab makatabang kaninyo. 12Sa pagkatinuod, ang mga lumulupyo sa Marot mabalak-on nga nagahulat sa pag-undang sa gira. Apan ipaduol hinuon sa Ginoo ang mga kaaway ngadto sa pultahan sa Jerusalem.

13Mga lumulupyo sa Lakish, taori na ninyo ug mga karwahe ang inyong mga kabayo ug ikyas. Gisunod ninyo ang sala sa mga taga-Israel, ug tungod kaninyo nagpakasala usab ang mga taga-Zion.1:13 ang mga taga-Zion: sa literal, ang anak nga babaye sa Zion.

14Ug karon, mga taga-Juda, panamilit na kamo1:14 panamilit na kamo: sa literal, maghatag ka ug gasa silbi panamilit. sa lungsod sa Moreset Gat kay ilogon na kini sa kaaway. Pagailogon usab ang lungsod1:14 lungsod: sa literal, mga balay. sa Aczib, busa walay mapaabot nga tabang ang mga hari sa Israel nga nagahulat nga tabangan sila niini nga lungsod.

15Mga lumulupyo sa Maresha, magpadala ang Ginoo1:15 ang Ginoo: sa Hebreo, ko. ug kaaway nga moilog sa inyong lungsod.

Mga taga-Juda,1:15 Juda: sa Hebreo, Israel. Tingali ang buot ipasabot niini mao ang nasod sa Juda. ang inyong mga pangulo manago sa langub sa Adulam. 16Ang inyong hinigugma nga mga kabataan1:16 mga kabataan: Posible ang buot ipasabot, ang mga lungsod sa palibot sa Jerusalem. kuhaon gikan kaninyo ug dad-on sa laing dapit, busa pagsubo kamo alang kanila ug ipakita ninyo kini pinaagi sa pagkiskis sa inyong ulo.

Asante Twi Contemporary Bible

Mika 1:1-16

1Awurade de saa nsɛm yi brɛɛ Moresetni Mika1.1 Mika asekyerɛ ne “Hwan na ɔte sɛ Awurade.” Samaria ne Yerusalem: Saa nkuropɔn mmienu yi gyina hɔ ma Israel ne Yuda. Atemmuo a Mika hyɛɛ ho nkɔm no fa aman mmienu no ho na ɛmfa wɔn nkuropɔn no nko ho. ɛberɛ a na Yotam, Ahas ne Hesekia di adeɛ wɔ Yuda no. Anisoadehunu a ɔhunuiɛ fa Samaria ne Yerusalem ho.

2Monyɛ aso, mo nnipa nyinaa,

montie, asase ne mo a mote so nyinaa.

Otumfoɔ Awurade redi adanseɛ atia mo,

ɔkasa firi nʼasɔredan kronkron no mu.

Atemmuo A Ɛtia Samaria Ne Yerusalem

3Monhwɛ! Awurade firi nʼatenaeɛ reba;

ɔresiane na ɔnante asase sorɔnsorɔmmea so.

4Mmepɔ nane wɔ nʼase,

mmɔnhwa mu paepae

te sɛ ama a aka ogya,

te sɛ nsuo a ɛsiane ɔherɛ so firi kokoɔ so.

5Yei nyinaa yɛ Yakob nnebɔne,

ne bɔne ahodoɔ a ɛwɔ Israel efie enti.

Yakob nnebɔne ne sɛn?

Ɛnyɛ Samaria anaa?

Na ɛhe ne Yuda sorɔnsorɔmmea?

Ɛnyɛ Yerusalem anaa?

6“Enti mɛyɛ Samaria kuro no mmubuiɛ sie,

baabi a wɔbɛyɛ bobe turo.

Mehwie nʼaboɔ agu bɔnhwa mu

ama ne fapem ho ada hɔ.

7Wɔbɛbubu nʼahoni nyinaa mu asinasini;

wɔde ogya bɛhyɛ nʼasɔredan mu ayɛyɛdeɛ nyinaa.

Mɛsɛe ne nsɛsodeɛ nyinaa.

Esiane sɛ nʼakyɛdeɛ a waboa ano no nyinaa

ɔnya firii adwamanfoɔ akatua mu no enti

wɔde bɛma adwamanfoɔ.”

Osu Ne Awerɛhoɔ

8Yeinom enti mɛsu atwa agyaadwoɔ;

mede adagya bɛnante na mennhyɛ mpaboa.

Mɛpɔ so sɛ odompo

na masu sɛ ɔpatuo.

9Nʼapirakuro no wuo ayɛ den;

abɛduru Yuda.

Abɛduru me nkurɔfoɔ ɛpono ano

mpo aduru Yerusalem ankasa.

10Monnka no wɔ Gat

monnsu koraa

Mo a mowɔ Bet-Leafra deɛ

monyantam mfuturo mu.

11Monsene nkɔ adagya ne aniwuo mu,

mo a mote Safir.

Wɔn a wɔte Saanan ntumi mpue

Bet-Esel wɔ awerɛhoɔ mu;

ɛfiri sɛ, wo hɔ na ɔnya ne banbɔ.

12Wɔn a wɔte Marot de ɔyea nukanuka wɔ mu

de twɛn mmoa,

ɛfiri sɛ amanehunu a ɛfiri Awurade hɔ aba

abɛduru Yerusalem ɛpono ano.

13Mo a mote Lakis,

monsiesie nteaseɛnam no.

Mo ne bɔne farebae

ma Ɔbabaa Sion,

na modii Israel anim kɔɔ bɔne mu.

14Enti mode ntetemu akyɛdeɛ bɛma Moreset-Gat,

Aksib kuro bɛdaadaa Israel ahemfo.

15Mede nkonimdifoɔ bɛtoa mo

mo a mote Maresa.

Deɛ ɔyɛ Israel onimuonyamfoɔ no

bɛba Adulam.

16Monyi mo tirinwi mfa nni awerɛhoɔ,

wɔ mma a mo ani gye wɔn ho no ho;

mommɔ tikwa te sɛ ɔpete,

ɛfiri sɛ, wɔbɛfa wɔn afiri mo nkyɛn

akɔ nnommumfa mu.