Isaias 18 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 18:1-7

Ang Mensahe bahin sa Etiopia

1Alaot ang dapit nga anaa daplin sa mga Suba sa Etiopia,18:1 Etiopia: sa Hebreo, Cush. diin madunggan ang tingog sa mga pako sa mga gagmayng mananap.18:1 madunggan ang tingog… gagmayng mananap: o, ang ilang mga sakayan may katig. 2Gikan niining dapita, may mga mensahero nga gisugo nga nagsakay sa sakayan nga hinimo sa tanom nga pafiros, agi sa Suba sa Nilo.

Lakaw kamo, tulin nga mga mensahero! Pamalik kamo sa inyong yuta nga nabahin sa mga suba, ngadto sa inyong mga katawhan nga tag-as ug barog ug nindot ug mga panit.18:2 nindot ug mga panit: Sa uban nga Binisaya, pino ug panit. Mga katawhan nga gamhanan ug gikahadlokan bisan asa.

3Kamong tanan nga nagapuyo sa kalibotan, bantayi ninyo ang pagbayaw sa bandera ibabaw sa bukid, ug pamatia ninyo ang tingog sa budyong. 4Kay mao kini ang giingon sa Ginoo kanako: “Gikan sa akong nahimutangan, nagtan-aw ako nga malinawon sama kamalinawon sa pagsidlak sa adlaw sa kaudtohon, ug sama sa humog sa maalimoot nga panahon sa ting-ani.”

5Sa dili pa moabot ang ting-ani, sa panahon pa lang sa pagpamulak sa ubas ug nagkaanam pa lang ug kahinog ang mga bunga niini, putlon na sa Dios ang mga sanga niini. 6Oo, laglagon niya ang mga taga-Etiopia, ug pasagdan ang ilang mga patayng lawas nga kaonon sa mga langgam nga nagapangdagit ug sa mabangis nga mga mananap. Mahimo silang kalan-on sa mga langgam nga nagapangdagit sa panahon sa ting-init ug sa mabangis nga mga mananap sa panahon sa tingtugnaw. 7Apan moabot ang panahon nga modawat ang Ginoo nga Makagagahom ug gasa gikan niini nga yuta nga nabahin sa mga suba. Ang mga katawhan niini mga tag-as ug barog ug nindot ug mga panit. Gamhanan sila ug gikahadlokan bisan asa. Pagadad-on nila ang ilang mga gasa sa Bukid sa Zion, diin gisimba ang Ginoo nga Makagagahom.