Ang Pulong Sa Dios

Genesis 5:1-32

Ang mga Kaliwat ni Adan

(1 Cro. 1:1-4)

1Mao kini ang gisulat nga estorya mahitungod sa mga kaliwat ni Adan.

Sa paghimo sa Dios sa tawo, gihimo niya kining sama kaniya. 2Gihimo niya ang lalaki ug babaye, ug gipanalanginan niya sila ug gitawag nga “tawo.”

3Sa dihang naga-edad na si Adan ug 130 ka tuig, natawo ang iyang anak nga liwat gayod kaniya. Ginganlan niya kinig Set. 4Human matawo si Set, nagakinabuhi pa si Adan ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 5Namatay siya sa edad nga 930.

6Sa dihang naga-edad na si Set ug 105 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enosh. 7Human matawo si Enosh, nagakinabuhi pa si Set ug 807 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 8Namatay siya sa edad nga 912.

9Sa dihang naga-edad na si Enosh ug 90 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Kenan. 10Human matawo si Kenan, nagakinabuhi pa si Enosh ug 815 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 11Namatay siya sa edad nga 905.

12Sa dihang naga-edad na si Kenan ug 70 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Mahalalel. 13Human matawo si Mahalalel, nagakinabuhi pa si Kenan ug 840 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 14Namatay siya sa edad nga 910.

15Sa dihang naga-edad na si Mahalalel ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Jared. 16Human matawo si Jared, nagakinabuhi pa si Mahalalel ug 830 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 17Namatay siya sa edad nga 895.

18Sa dihang naga-edad na si Jared ug 162 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enoc. 19Human matawo si Enoc, nagakinabuhi pa si Jared ug 800 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 20Namatay siya sa edad nga 962.

21Sa dihang naga-edad na si Enoc ug 65 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Metusela. 22-24Human matawo si Metusela, nagakinabuhi pa si Enoc ug 300 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. Nagkinabuhi si Enoc nga may suod nga relasyon sa Dios, ug sa naga-edad na siya ug 365 ka tuig nahanaw siya, kay gikuha siya sa Dios.5:22-24 kay gikuha siya sa Dios: bisan wala pa siya namatay.

25Sa dihang naga-edad na si Metusela ug 187 ka tuig, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Lamec. 26Human matawo si Lamec, nagakinabuhi pa si Metusela ug 782 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 27Namatay siya sa edad nga 969.

28Sa dihang naga-edad na si Lamec ug 182 ka tuig, natawo ang usa niya ka anak nga lalaki. 29Miingon siya, “Kining bataa makatabang kanato gikan sa atong labihan nga kahago tungod sa pagtunglo sa Ginoo sa yuta, busa nganlan ko siya ug Noe.5:29 Noe: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, makatabang; o, makapalig-on.30Human matawo si Noe, nagakinabuhi pa si Lamec ug 595 ka tuig ug nadugangan pa ang iyang mga anak. 31Namatay siya sa edad nga 777.

32Sa nakaabot na si Noe ug 500 ka tuig, natawo ang iyang mga anak nga lalaki nga sila si Shem, Ham, ug Jafet.

Korean Living Bible

창세기 5:1-32

아담에서 노아까지

1이것은 아담 자손들의 족보이다. 하나님이 사람을 창조하실 때에 자기 모습 을 닮은

2남자와 여자를 창조하여 그들을 축복하시고 그들의 이름을 5:2 히 ‘아담’‘사람’ 이라고 부르셨다.

3아담은 130세에 자기를 닮은 아들을 낳아 그 이름을 셋이라고 지었다.

4그 후에도 그는 800년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

5930세에 죽었다.

6셋은 105세에 에노스를 낳았고

7그 후에도 807년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

8912세에 죽었다.

9에노스는 90세에 게난을 낳았고

10그 후에도 815년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

11905세에 죽었다.

12게난은 70세에 마할랄렐을 낳았고

13그 후에도 840년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

14910세에 죽었다.

15마할랄렐은 65세에 야렛을 낳았고

16그 후에도 830년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

17895세에 죽었다.

18야렛은 162세에 에녹을 낳았고

19그 후에도 800년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

20962세에 죽었다.

21에녹은 65세에 므두셀라를 낳았고

22-23그 후에도 300년 동안 하나님과 5:22-23 원문에는 ‘동행하며’깊은 교제를 나누며 자녀를 낳고 지내다가 365세까지 살았다.

24그가 하나님과 깊은 교제를 나누며 사는 중에 하나님이 그를 데려가시므로 그가 사라지고 말았다.

25므두셀라는 187세에 라멕을 낳았고

26그 후에도 782년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

27969세에 죽었다.

28라멕이 182세에 아들을 낳아

29그 이름을 5:29 ‘위로함’ 이라는뜻.‘노아’ 라 짓고 “여호와께서 저주한 땅에서 수고하며 고되게 일하는 우리에게 이 아들이 위안을 줄 것이다” 하였다.

30라멕은 노아를 낳은 후에도 595년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

31777세에 죽었다.

32그리고 노아는 500세가 지난 후에 셈과 함과 야벳을 낳았다.