Ang Pulong Sa Dios

Ezra 1:1-11

Gipabalik ni Haring Cyrus ang mga Judio sa Ilang Dapit

(2 Cro. 36:22-23)

1Sa unang tuig sa paghari ni Cyrus sa Persia, gituman sa Ginoo ang iyang gisaad pinaagi kang Jeremias.1:1 iyang gisaad pinaagi kang Jeremias nga maluwas ang mga Israelinhon sa pagkabihag gikan sa Babilonia pagkahuman sa 70 ka tuig. (Tan-awa ang Jer. 25:11; 29:10.) Gitandog sa Ginoo ang kasingkasing ni Cyrus sa pagbuhat ug pahibalo aron imantala sa tibuok gingharian.

2Mao kini ang pahibalo ni Cyrus nga hari sa Persia: “Ang Ginoo, ang Dios sa langit1:2 Dios sa langit: o, Dios nga anaa sa langit; o, Dios nga naghimo sa langit; o, Dios nga labaw sa tanan. naghatag kanako sa tanang gingharian dinhi sa kalibotan, ug gihatagan niya ako sa responsibilidad sa pagpatukod ug templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Juda. 3Kamong tanang katawhan sa Dios, hinaut nga ubanan niya kamo. Balik kamo sa Jerusalem ug tukora ninyo pag-usab didto ang templo sa Ginoo, ang Dios sa Israel, nga anaa niana nga siyudad. 4Ang mga katawhan1:4 Ang mga katawhan: Tingali ang buot ipasabot, ang mga dili Israelinhon, o, ang mga Israelinhon nga buot magpabilin. sa mga dapit nga gipuy-an ninyo kinahanglan motabang kaninyo sa inyong paglakaw pinaagi sa paghatag ug pilak ug bulawan, mga kagamitan, mga hayop, ug kinabubut-on nga halad alang sa templo sa Dios sa Jerusalem.”

5Busa ang mga pangulo sa pamilya sa tribo ni Juda ug ni Benjamin, ang mga pari, mga Levita, ug ang mga Israelinhon kang kinsang kasingkasing gitandog sa Ginoo nangandam pag-adto sa Jerusalem aron pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo. 6Ang uban nga mga katawhan1:6 Tan-awa usab ang 1:4. mitabang kanila pinaagi sa paghatag sa mga sudlanan nga hinimo sa pilak, mga bulawan, mga kagamitan, mga hayop, mga mahalon nga mga gasa, wala pay labot sa mga kinabubut-on nga halad alang sa templo.

7Giuli usab ni Haring Cyrus ang mga galamiton sa templo sa Ginoo nga gipanguha ni Haring Nebucadnezar gikan sa Jerusalem ug gidala ngadto sa templo sa iyang mga dios. 8Gitugyan kini ni Haring Cyrus kang Mitredat nga tresurero sa iyang gingharian. Giihap kini ni Mitredat ug gihatag ang lista kang Sheshbazar, ang gobernador sa Juda. 9-10Mao kini ang mga galamiton nga gihatag ni Haring Cyrus:

bulawan nga mga sudlanan 30pilak nga mga sudlanan 1,000mga kutsilyo 29bulawan nga mga yahong 30pilak nga mga yahong 410uban pang mga galamiton 1,000

11Sa kinatibuk-an, may 5,400 ka mga galamiton nga bulawan ug pilak, ug gidala kini tanan ni Sheshbazar sa dihang mibalik siya sa Jerusalem kauban sa uban nga mga binihag gikan sa Babilonia.

Swedish Contemporary Bible

Esra 1:1-11

Serubbabels grupp och byggandet av templet

(1:1—6:22)

Den första gruppen av återvändande

(1:1—2:70)

Kung Kyros låter folket återvända

(2 Krön 36:22-23)

1Under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren Kyros tanken att sända ut en förordning som skulle förkunnas över hela hans rike både skriftligt och muntligt, detta för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas:

2”Så säger Kyros, kung av Persien:

Herren, himlens Gud, har gett mig alla jordens riken, och han har befallt mig att bygga ett tempel åt honom i Jerusalem i Juda. 3Vem det än är bland er som tillhör hans folk – må hans Gud vara med honom – ska han nu bege sig till Jerusalem i Juda och bygga Herrens, Israels Guds, hus, som är i Jerusalem. 4Alla som finns kvar ska få hjälp av invånarna på de platser där de bor. De ska få silver och guld, gods och boskap och frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem.’ ”

Återvändandet ur exilen med Sheshbassar

5Överhuvudena för Juda och Benjamin och prästerna och leviterna, alla, vilkas sinnen Gud hade påverkat, förberedde sig nu för att ge sig iväg och bygga Herrens hus i Jerusalem. 6Alla deras grannar bistod dem med föremål av silver, med guld, gods och boskap och dyrbara gåvor, utöver frivilliga gåvor.

7Kung Kyros lät också hämta de föremål från Herrens hus som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och ställt i sina egna gudars tempel. 8Kung Kyros av Persien överlämnade dem åt skattmästaren Mitredat, som redovisade dem för Sheshbassar, fursten av Juda.

9Antalet var:

30 kärl av guld,

1 000 av silver,

29 offerkärl1:9 Det hebreiska ordets betydelse är osäker.,

1030 guldskålar,

410 andra skålar av silver

och 1 000 andra kärl.

11Totalt var det 5 400 guld- och silverföremål. Sheshbassar tog allt detta med sig när de deporterade kom från Babylonien till Jerusalem.