Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 13:1-18

Pasidaan Batok sa Pagsimba sa mga dios-dios

1“Kon may motungha diha kaninyo nga usa ka propeta o tighubad sa damgo ug moingon kaninyo nga magpakita siya ug milagro ug katingalahang butang, 2ug mahitabo ang iyang giingon, ug moingon siya, ‘Mosunod kita ug mosimba sa ubang mga dios’ (ang mga dios nga wala ninyo mailhi), 3ayaw kamog tuo kaniya. Kay gisulayan lang kamo sa Ginoo nga inyong Dios kon ginahigugma ba gayod ninyo siya sa tibuok ninyong kasingkasing ug kalag. 4Ang Ginoo lang nga inyong Dios ang angay ninyong sundon ug tahoron. Tumana ang iyang mga sugo ug sunda ninyo siya; alagari ninyo siya ug pabilin kamo kaniya. 5Kinahanglan nga patyon kana nga propeta o tighubad sa damgo, tungod kay nagatudlo siya kaninyo sa pagrebelde sa Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto ug nagluwas kaninyo sa pagkaulipon. Kana nga tawo nagatinguha sa pagpahilayo kaninyo sa pagsunod sa mga pamaagi nga gimando sa Ginoo nga inyong Dios. Kinahanglan nga wagtangon ninyo kining kadaotan13:5 kadaotan: o/ug, daotang tawo. diha kaninyo.

6“Kon pananglit ang imong igsoon o anak o ang imong pinalanggang asawa o ang imong labing suod nga higala modani kanimo sa sekreto ug moingon, ‘Mosimba kita sa ubang mga dios’ (mga dios nga wala nimo mailhi ug sa imong mga katigulangan, 7mga ginasimba sa mga tawo sa inyong palibot o sa mga tawo sa layong dapit), 8ayaw gayod pagpadala o pamati kaniya. Ayaw siya kaloy-i o panalipdi. 9Kinahanglang patyon gayod siya. Ikaw ang unang mobato sa pagpatay kaniya, ug unya moapil ang tanang mga tawo. 10Batohon siya hangtod nga mamatay tungod kay nagtinguha siya sa pagpahilayo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto diin giulipon kamo. 11Unya madunggan kini sa tanang Israelinhon ug mahadlok sila, ug unya wala na gayod diha kaninyoy mohimo niining daotang buhat.

12“Pananglit may mabalitaan kamo nga didto sa usa sa mga lungsod nga ihatag sa Ginoo nga inyong Dios nga inyong pagapuy-an, 13may daotang mga tawo nga nagpahisalaag sa mga lumulupyo sa maong lungsod nga nagaingon, ‘Mosimba kita sa ubang mga dios nga wala ninyo mailhi,’ 14kinahanglang susihon ninyo pag-ayo kon unsa kini ka tinuod. Ug kon tinuod nga nahitabo kining mangil-ad nga butang, 15kinahanglan nga pamatyon gayod ninyo ang tanang mga lumulupyo sa maong lungsod apil ang ilang kahayopan. Laglagon ninyo sila sa hingpit. 16Tigoma ninyo ang tanan ninyong makuha sa maong lungsod didto sa taliwala sa plasa, ug unya sunoga kini ug ang tibuok nga lungsod ingon nga usa ka halad nga sinunog ngadto sa Ginoo nga inyong Dios. Kini nga lungsod magapabilin nga guba hangtod sa kahangtoran; dili na gayod kini tukoron pag-usab. 17Ayaw gayod ninyo tagoi ang bisan unsang butang sa maong lungsod nga nahukman nang laglagon sa hingpit. Kon tumanon ninyo kining tanan, mawala ang labihan nga kasuko sa Ginoo, ug kaloy-an niya kamo. Ug sa iyang kalooy, padaghanon niya kamo sumala sa iyang gisaad sa inyong mga katigulangan. 18Buhaton kini sa Ginoo nga inyong Dios kon tumanon ninyo ang tanan niyang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa, ug kon buhaton ninyo ang matarong sa iyang atubangan.”

New International Reader’s Version

Deuteronomy 13:1-18

Do Not Worship Other Gods

1Suppose a prophet appears among you. Or someone comes who uses dreams to tell what’s going to happen. He tells you that a sign or something amazing is going to take place. 2The sign or amazing thing he has spoken about might really take place. And then the prophet might say, “Let’s serve other gods. Let’s worship them.” But you haven’t known anything about those gods before. 3So you must not listen to what that prophet or dreamer has said. The Lord your God is testing you. He wants to know whether you love him with all your heart and with all your soul. 4You must worship him. You must honor him. Keep his commands. Obey him. Serve him. Remain true to him. 5That prophet or dreamer must be put to death. He told you not to obey the Lord your God. The Lord brought you out of Egypt. He set you free from the land where you were slaves. He commanded you to live the way he wants you to. But that prophet or dreamer has tried to get you to be unfaithful to the Lord. Get rid of that evil person.

6Suppose your very own brother or sister secretly tempts you to do something wrong. Or your child or the wife you love tempts you. Or your closest friend does it. Suppose one of them says, “Let’s go and worship other gods.” But you and your people of long ago hadn’t known anything about those gods before. 7They are the gods of the nations around you. Those nations might be near or far away. In fact, they might reach from one end of the land to the other. 8Don’t give in to those who are tempting you. Don’t listen to them. Don’t feel sorry for them. Don’t spare them or save them. 9You must certainly put them to death. You must be the first to throw stones at them. Then all the people must do the same thing. 10Put them to death by throwing stones at them. They tried to turn you away from the Lord your God. He brought you out of Egypt. That’s the land where you were slaves. 11After you kill those who tempted you, all the Israelites will hear about it. And they will be too scared to do an evil thing like that again.

12The Lord your God is giving you towns to live in. But suppose you hear something bad about one of those towns. 13You hear that people who cause trouble have appeared among you. They’ve tried to get the people of their town to do something wrong. They’ve said, “Let’s go and worship other gods.” But you haven’t known anything about those gods before. 14So you must ask people some questions. You must check out the matter carefully. If it’s true, an evil thing has really happened among you. It’s something the Lord hates. 15Then you must certainly kill with your swords everyone who lives in that town. You must destroy it completely. You must wipe out its people and livestock. 16You must gather all the goods of that town into the middle of the main street. You must burn the town completely. You must burn up everything in it. It’s a whole burnt offering to the Lord your God. The town must remain a pile of stones forever. It must never be built again. 17Don’t keep anything that should be destroyed. Then the Lord will turn away from his great anger. He will show you mercy. He’ll have deep concern for you. He’ll cause there to be many of you. That’s what he promised your people of long ago. He gave his word when he made the promise. 18The Lord your God will do those things if you obey him. I’m giving you his commands today. And you must obey all of them. You must do what is right in his eyes.