Amplified Bible

Amos 2

Judgment on Moab

1Thus says the Lord,
“For three transgressions of [a]Moab and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because he burned the bones of the king of Edom [Esau’s descendant] into lime [and used it to plaster a Moabite house].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon Moab
And it shall devour the strongholds of Kerioth;
And Moab shall die amid tumult and uproar,
With war cries and shouts of alarm and the sound of the trumpet.

“I will also cut off and destroy the ruler from its midst
And slay all the princes with him,” says the Lord.

Judgment on Judah


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Judah and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they have rejected the law of the Lord [the sum of God’s instruction to His people]
And have not kept His commandments;
But their lies [and their idols], after which their fathers walked,
Caused them to go astray.

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction by the Babylonians] upon Judah
And it will devour the strongholds of Jerusalem.”

Judgment on Israel


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Israel and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they sell the righteous and innocent for silver
And the needy for the price of a pair of sandals.

“These who pant after (long to see) the dust of the earth on the head of the helpless [as sign of their grief and distress]
Also turn aside the way of the humble;
And a man and his father will go to the same [b]girl
So that My holy name is profaned.

“They stretch out beside every [pagan] altar on clothes taken in pledge [to secure a loan, disregarding God’s command],
And in the house of their God [in contempt of Him] they frivolously drink the wine [which has been] taken from those who have been fined.


“Yet it was I [not the false gods] who destroyed the Amorite before them,
Though his height was like the height of the cedars,
And he was as strong as the oaks;
I even destroyed his fruit above and his root below.
10 
“Also it was I who brought you up out of the land of Egypt,
And I led you forty years through the wilderness
That you might possess the land of the Amorite.
11 
“Then I raised up some of your sons to be prophets [who gave you My revelation],
And some of your young men to be Nazirites (dedicated ones).
Is this not true, O you children of Israel?” says the Lord.
12 
“But you gave the Nazirites wine to drink [despite their vows]
And commanded the prophets, saying, ‘You shall not prophesy!’
13 
“Behold, I am weighted down beneath you
As a cart that is weighted down when it is full of sheaves.
14 
“Flight will be lost to the swift [so they will be unable to escape],
And the strong shall not strengthen nor maintain his power,
Nor shall the mighty man save his own life.
15 
“He who handles the bow will not stand his ground,
The one who is swift of foot will not escape,
Nor will he who rides the horse save his life [from the invading army].
16 
“Even the bravest among the warriors shall flee naked on that day,” says the Lord.

Footnotes

  1. Amos 2:1 Descendants of Moab, the son born to Lot and his elder daughter (Gen 19:30-38).
  2. Amos 2:7 Possibly a temple prostitute.

Nya Levande Bibeln

Amos 2

1Herren säger: Folket i Moab har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte längre låta det vara ostraffat. De har vanhelgat Edoms kungs grav utan respekt för de döda.

Därför tänker jag nu sända en eld över Moab, och den ska förstöra alla Keriots palats. Moab ska duka under till ljudet av krigsrop och trumpetsignaler.

Jag ska döda kungen och alla hans furstar. Herren har talat.

Herren säger: Folket i Juda har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte längre låta dem vara ostraffade. De har förkastat Guds lagar och vägrat att lyda honom. De avgudar som deras förfäder dyrkade har lett dem vilse.

Därför ska jag utplåna Juda med eld och bränna ner Jerusalems alla palats och befästningar.

Guds dom över Israel

Herren säger: Folket i Israel har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte låta dem vara ostraffade längre. De har korrumperat rätt och rättvisa genom att ta mutor och sälja den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor.

De trampar ner de svaga och driver undan de hjälplösa.Far och son ligger med samma tjänsteflicka och vanärar mitt heliga namn.

Vid högtiderna styr de ut sig i kläder som de behållit i pant trots att detta är förbjudet, och i mitt eget tempel bär de fram offer av vin som de också orättfärdigt lagt beslag på.

Tänk samtidigt på allt jag har gjort för dem! Jag fördrev amoreerna åt dem, amoreerna som var ståtliga som cedrar och starka som ekar! Men jag högg ner deras frukt och ryckte upp dem med rötterna.

10 Jag förde ut er ur Egypten och ledde er genom öknen i fyrtio år, för att ni skulle kunna ta amoreernas land i besittning.

11 Jag utsåg era söner till nasirer och profeter. Kan du förneka detta, Israel? frågar Herren.

12 Men ni fick nasirerna att synda genom att tvinga dem att dricka ert vin, och ni tystade profeterna med era befallningar!

13 Därför ska jag låta det uppstå problem i landet. Det ska knaka i fogarna som i en gammal vagn fullastad med säd.

14 Era snabbaste krigare ska snubbla i flykten. De starka ska alla bli svaga, och inte heller de mäktiga ska kunna försvara sig.

15 Bågskytten ska missa sitt mål, den snabbaste ska inte hinna fly och inte ens den bäste ryttaren ska klara sig undan.

16 De modigaste av era män ska kasta sina vapen och springa för livet på den dagen. Herren Gud har talat.