1.list Janův 2:12-27

Děti, poznaly jste Otce a jsou vám pro Ježíše odpuštěny hříchy.
    Otcové, poznali jste toho,
který byl od počátku.
    Mládenci,
jste silní,
    působí ve vás Boží slovo,
zvítězili jste nad zlým.

Nemilujte svět

Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají. To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.

Varování před antikristem

Přátelé, poslední hodina je tu. To znamená, že přijde antikrist. Však už se objevuje jeho předvoj – mnozí odpadlíci od Krista. Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

Vás však Duch svatý vede spolehlivě. Znáte pravdu a rozpoznáte ji ode lži. Kdo tedy překrucuje pravdu? Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, Spasitel, se Synem zavrhuje i Otce. Kdo se přiznává k Synu, přiznává se i k Otci. Držte se toho, co jste slýchali od počátku. Setrváte-li v tom, setrváte i v Synu a Otci. A to je to, co nám slíbil – věčný život.

Nyní však dost o těch, kteří vás matou. Není třeba, abych vám to zvlášť zdůvodňoval. Duch Kristův, kterého jste přijali, vás učí rozlišovat mezi pravdou a lží. A v tom se nedejte zviklat.

Read More of 1.list Janův 2