Proverbe 10:1-10

Proverbele lui Solomon

Proverbele lui Solomon:

Un fiu înţelept aduce bucurie tatălui său,
    dar un fiu prost îşi întristează mama.

Comorile obţinute prin înşelăciune nu folosesc la nimic,
    dar dreptatea salvează de la moarte.

Domnul nu va lăsa pe cel drept să sufere de foame,
    dar El îndepărtează pofta celor răi.

Mâinile leneşe aduc sărăcie unui om,
    dar mâinile harnice îl îmbogăţesc.

Cine strânge vara este un fiu înţelept,
    dar cine doarme în timpul secerişului este un fiu care aduce ruşine.

Pe capul celui drept sunt binecuvântări,
    dar gura celor răi ascunde violenţă.

Amintirea celui drept este binecuvântată,
    dar numele celor răi va putrezi.

Cine are o inimă înţeleaptă primeşte poruncile,
    dar pălăvrăgeala nebunului duce la ruină.

Cine umblă în integritate merge în siguranţă,
    dar cine apucă pe căi strâmbe va fi descoperit.

Cine clipeşte răutăcios din ochi provoacă întristare,
    iar pălăvrăgeala nebunului duce la ruină.

Read More of Proverbe 10